| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 grudnia 2003 r.

w sprawie organów prowadzących ewidencję żołnierzy, którzy polegli, zmarli lub zostali uznani za zmarłych albo zaginęli w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

Na podstawie art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) organy prowadzące ewidencję żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką, zwanych dalej „żołnierzami", którzy polegli, zmarli lub zostali uznani za zmarłych albo zaginęli w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny;

2) zakres i sposób prowadzenia ewidencji żołnierzy, o których mowa w pkt 1.

§ 2.
Ewidencję żołnierzy, którzy w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny polegli, zmarli lub zostali uznani za zmarłych lub zaginęli, zwaną dalej „ewidencją", prowadzą:

1) dowódca jednostki wojskowej - w stosunku do wszystkich podległych mu żołnierzy;

2) wojskowy komendant uzupełnień - w stosunku do żołnierzy, którzy posiadali miejsce stałego zamieszkania lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące na obszarze działania wojskowej komendy uzupełnień;

3) Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego - w stosunku do żołnierzy pełniących służbę w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym wyznaczonych do służby poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyznaczonych lub skierowanych do pełnienia służby poza granicami państwa.

§ 3.
1. Ewidencję prowadzi się w formie:

1) imiennych spisów strat żołnierzy - we wszystkich jednostkach wojskowych;

2) ksiąg alfabetycznych strat żołnierzy - w wojskowych komendach uzupełnień;

3) imiennej kartoteki strat żołnierzy - w Biurze Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego, która stanowi zbiór wtórników kart ewidencyjnych określonych w przepisach o prowadzeniu ewidencji wojskowej.

2. Ewidencję w Biurze Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego oraz w wojskowych komendach uzupełnień prowadzi się również, jeżeli umożliwiają to warunki występujące po ogłoszeniu mobilizacji, ogłoszeniu stanu wojennego i w czasie wojny, w formie elektronicznej.

§ 4.
1. W imiennym spisie strat żołnierzy ujmuje się:

1) stopień wojskowy, nazwisko i imię (imiona), imiona rodziców, numer karty i tabliczki tożsamości;

2) rodzaj pełnionej służby, stanowisko służbowe (funkcje), numer jednostki wojskowej lub poczty polowej;

3) datę i miejsce urodzenia;

4) stan cywilny;

5) zawód;

6) datę powołania i organ powołujący do służby wojskowej;

7) adres ostatniego miejsca zamieszkania;

8) nazwisko, imię i adres najbliższego członka rodziny;

9) datę, miejsce i okoliczności zgonu (odnalezienia zwłok), zaginięcia lub wzięcia do niewoli (internowania), ze wskazaniem dokładnego miejsca pochowania zwłok (przybliżone współrzędne topograficzne i skala mapy, położenie cmentarza, grobu wspólnego lub pojedynczego);

10) związek przyczynowy śmierci ze służbą wojskową (z wypadkiem przy pracy, chorobą zawodową, działaniami wojennymi);

11) adnotacje o przesłaniu zawiadomienia o poległym (zmarłym), wziętym do niewoli (internowanym).

2. Wzór imiennego spisu strat żołnierzy określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5.
1. W księdze alfabetycznej strat żołnierzy ujmuje się:

1) stopień wojskowy, nazwisko i imię (imiona), imiona rodziców, numer karty i tabliczki tożsamości;

2) rodzaj pełnionej służby, stanowisko służbowe (funkcje), numer jednostki wojskowej (zmilitaryzowanej) lub poczty polowej;

3) datę i miejsce urodzenia;

4) związek przyczynowy śmierci ze służbą wojskową (z wypadkiem przy pracy, chorobą zawodową, działaniami wojennymi);

5) datę, miejsce i okoliczności zgonu (odnalezienia zwłok), zaginięcia lub wzięcia do niewoli (internowania), ze wskazaniem dokładnego miejsca pochowania zwłok (przybliżone współrzędne topograficzne i skala mapy, położenie cmentarza, grobu wspólnego lub pojedynczego);

6) nazwisko, imię i adres najbliższego członka rodziny, któremu doręczono zawiadomienie (data i numer pisma wychodzącego);

7) urząd stanu cywilnego, któremu przesłano zgłoszenie zgonu (data i numer pisma wychodzącego);

8) adnotacje o odnalezieniu się żołnierza (podstawa, data i numer zawiadomienia przesłanego do rodziny).

2. Wzór księgi alfabetycznej strat żołnierzy określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.

Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 grudnia 2003 r. (poz. 35)

Załącznik nr 1

infoRgrafika


 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »