| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 17 marca 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie niektórymi towarami z zagranicą

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy – Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1572) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie niektórymi towarami z zagranicą (Dz. U. Nr 222, poz. 2209) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH AUTOMATYCZNĄ REJESTRACJĄ W PRZYWOZIE, PODLEGAJĄCYCH REJESTRACJI PRZEZ ORGAN CELNY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 17 marca 2004 r. (poz. 502)

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH AUTOMATYCZNĄ REJESTRACJĄ W PRZYWOZIE, PODLEGAJĄCYCH REJESTRACJI PRZEZ ORGAN CELNY

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

 

2701

Węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla:

 

– Węgiel, nawet sproszkowany, ale nieaglomerowany:

 

2701 11

– – Antracyt:

 

2701 11 10 0

– – – Posiadający limit substancji lotnych (w suchej bazie pozbawionej substancji mineralnych) nieprzekraczający 10%

 

 

2701 11 90 0

– – – Pozostały

 

2701 12

– – Węgiel bitumiczny:

 

2701 12 10 0

– – – Węgiel koksowy

 

2701 12 90 0

– – – Pozostały

 

2701 19 00 0

– – Pozostały węgiel

 

2701 20 00 0

– Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla

 

3102

Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe:

 

3102 30

– Azotan amonu, nawet w roztworze wodnym:

 

3102 30 90 0

– – Pozostały

 

3102 40

– Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami:

 

 

3102 40 90 0

– – O zawartości azotu przekraczającej 28% masy

 

3503 00

Żelatyna (włącznie z żelatyną w arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), nawet powierzchniowo obrobionych lub barwionych) oraz pochodne żelatyny; karuk; pozostałe kleje pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem klejów kazeinowych objętych pozycją 3501;

 

 

ex

3503 00 10 0

– Żelatyna i jej pochodne1)

ex

3503 00 80 0

– Pozostałe1)

 

5509

Przędza (inna niż nici do szycia) z włókien odcinkowych syntetycznych, niepakowana do sprzedaży detalicznej:

 

 

 

– Zawierająca 85% masy lub więcej włókien odcinkowych akrylowych lub modakrylowych:

 

5509 31

– – Przędza pojedyncza:

 

5509 31 10 0

– – – Niebielona lub bielona

 

5509 31 90 0

– – – Pozostała

 

5509 32

– – Przędza wielośladowa (złożona) lub kablowana:

 

5509 32 10 0

– – – Niebielona lub bielona

 

5509 32 90 0

– – – Pozostała

 

 

– Pozostała przędza z włókien odcinkowych akrylowych lub modakrylowych:

 

5509 61

– – Zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą:

 

5509 61 10 0

– – – Niebielona lub bielona

 

5509 61 90 0

– – – Pozostała

 

9504

Sprzęt do gier towarzyskich, stołowych lub salonowych, włączając bilardy elektryczne, stoły bilardowe, specjalne stoły do gier w kasynach oraz wyposażenie automatycznych kręgielni:

 

 

9504 30

– Pozostałe gry uruchamiane monetą, banknotem (pieniądzem papierowym), żetonem lub innym podobnym artykułem, inne niż wyposażenie kręgielni:

 

 

9504 30 10 0

– – Gry z ekranem

 

 

– – Pozostałe:

 

9504 30 50 0

– – – Pozostałe

 

9504 30 90 0

– – Części

 

9504 90

– Pozostałe:

 

9504 90 90 0

– – Pozostałe

ex

9504 90 90 0

Urządzenia mechaniczne, elektromechaniczne i elektroniczne przeznaczone do gier umożliwiających wygrane pieniężne lub rzeczowe

 

 

 

1)Dotyczy produktów przeznaczonych do innych celów niż spożywcze.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

IESE Business School

Informacje o IESE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »