| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 13 maja 2004 r.

w sprawie metody oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego

Na podstawie art. 12 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 240, poz. 2059 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 40 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Oznaczanie procentowej zawartości zanieczyszczeń luźnych, trwałych i ogólnych krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopnego zieleńcowego, biologicznego i parowanego, w stanie luźnym oraz w postaci bel i taśmy, wykonuje się na pobranych z tych włókien próbkach.
§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) włókno lniane i włókno konopne zieleńcowe – włókno uzyskiwane w wyniku mechanicznego przerobu słomy lnianej lub konopnej surowej, niepoddanej w szczególności zabiegom roszenia i parowania;

2) włókno lniane i włókno konopne biologiczne – włókno uzyskiwane w wyniku przerobu mechanicznego słomy lnianej lub konopnej po uprzednim jej wyroszeniu metodą moczenia lub słania;

3) włókno lniane i włókno konopne parowane – włókno uzyskiwane w wyniku przerobu mechanicznego słomy lnianej lub konopnej po uprzednim poddaniu jej zabiegom parowania;

4) zanieczyszczenia włókna – ciała obce pochodzenia nieorganicznego, w tym ziemia, kamienie i druty, albo pochodzenia organicznego, w tym paździerze, szypułki, liście, części torebek nasiennych i resztki chwastów;

5) zanieczyszczenia luźne – paździerze, szypułki, liście, części torebek nasiennych oraz inne ciała obce, dające się oddzielić od włókna przez wytrząsanie;

6) zanieczyszczenia trwałe – paździerze (przyschłe), skórka, szypułki oraz resztki wierzchołków łodyg, które pozostają we włóknie po oddzieleniu zanieczyszczeń luźnych;

7) zanieczyszczenia ogólne – łączną masę zanieczyszczeń luźnych i trwałych, znajdującą się we włóknie;

8) aklimatyzacja włókna – doprowadzenie włókna do stałej temperatury i wilgotności poprzez jego przechowywanie przez 24 godziny w pomieszczeniu o wilgotności względnej powietrza 65% i temperaturze 20 °C.

§ 3.
Metoda oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego jest określona w załączniku do rozporządzenia.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).

Załącznik 1. [METODA OZNACZANIA PROCENTOWEJ ZAWARTOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ KRÓTKIEGO WŁÓKNA LNIANEGO LUB WŁÓKNA KONOPNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. (poz. 1407)

METODA OZNACZANIA PROCENTOWEJ ZAWARTOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ KRÓTKIEGO WŁÓKNA LNIANEGO LUB WŁÓKNA KONOPNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »