REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 142 poz. 1503

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 1 czerwca 2004 r.

w sprawie utworzenia Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 51u ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Tworzy się archiwum państwowe pod nazwą „Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej Płacowej”, zwane dalej „Archiwum”.
§ 2.
1. Do zakresu działania Archiwum należy:

1) ewidencjonowanie, przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, zwanej dalej „dokumentacją”, przejętej w przypadku stwierdzenia przez sąd rejestrowy niemożności zapewnienia środków na koszty dalszego przechowywania dokumentacji przez:

a) pracodawcę, którego postawiono w stan likwidacji lub wobec którego ogłoszono upadłość,

b) przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji, jeżeli przed upływem okresu przechowywania znajdującej się u niego dokumentacji:

– przedsiębiorca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłość,

– przedsiębiorcy cofnięto lub ograniczono zakres zezwolenia na wykonywanie takiej działalności albo zezwolenie to wygasło,

– przedsiębiorcy zakazano prawomocnym orzeczeniem wykonywania takiej działalności;

2) wydawanie zaświadczeń, wypisów, wyciągów i reprodukcji z dokumentacji.

2. Archiwum może również prowadzić działalność usługową polegającą na przechowywaniu, kopiowaniu i konserwacji dokumentacji, a także wykonywać inne zadania przewidziane dla archiwów państwowych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3. Szczegółowy zakres zadań i organizację Archiwum określa jego statut.

§ 3.
Siedzibą Archiwum jest Milanówek w powiecie grodziskim, województwie mazowieckim.
§ 4.
Archiwum obejmuje zasięgiem działania obszar całego Państwa.
§ 5.
Archiwum jest państwową jednostką budżetową.
§ 6.
Archiwum podlega Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.

Minister Kultury: W. Dąbrowski

 

1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 106, poz. 1122).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-06-22
  • Data wejścia w życie: 2004-07-01
  • Data obowiązywania: 2004-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA