reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 listopada 2004 r.

w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń

Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się:

1) wykaz świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w pkt 1, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wykaz dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w pkt 3, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) wykaz dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty przysługujących kobietom w ciąży i w okresie połogu, trwającego 42 dni od dnia porodu, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w pkt 5, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 2.
Osobom upośledzonym umysłowo w stopniu znacznym lub głębokim, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują zakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane dla tych osób:

1) znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.

§ 3.
Dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia upośledzonym umysłowo w stopniu znacznym i głębokim, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługuje znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych określonych w załącznikach nr 1 i 3 do rozporządzenia, zakwalifikowane jako świadczenie gwarantowane dla tych osób, z wyłączeniem procedury wizyty niepołączonej z innymi świadczeniami (tj. pierwszej wizyty dzieci do ukończenia 6. roku życia).
§ 4.
1. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń, o których mowa w § 1 pkt 3–6, jest:

1) w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia – karta ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku nieprzedstawienia karty ubezpieczenia zdrowotnego – dokument stwierdzający tożsamość albo skrócony odpis aktu urodzenia;

2) w odniesieniu do kobiet w ciąży – karta przebiegu ciąży i karta ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku braku karty ubezpieczenia zdrowotnego – dokument stwierdzający tożsamość;

3) w odniesieniu do kobiet w okresie połogu – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i karta ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku braku karty ubezpieczenia zdrowotnego – dokument stwierdzający tożsamość.

2. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń, o których mowa w § 2, w odniesieniu do osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym lub głębokim, jest orzeczenie o niepełnosprawności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)).

3. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń, o których mowa w § 3, w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym lub głębokim jest orzeczenie o niepełnosprawności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub orzeczenie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572).

§ 5.
1. Rozporządzenie stosuje się do gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty udzielanych po dniu 1 października 2004 r.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)

Minister Zdrowia: M. Balicki

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. N r 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2269 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu bezpłatnych podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń (Dz. U. Nr 115, poz. 1088) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu bezpłatnych dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa i materiałów stomatologicznych przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu, a także określenia rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń (Dz. U. Nr 115, poz. 1089).

Załącznik 1. [WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH LEKARZA DENTYSTY ZAKWALIFIKOWANYCH JAKO ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 24 listopada 2004 r. (poz. 2601)

Załącznik nr 1

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH LEKARZA DENTYSTY ZAKWALIFIKOWANYCH JAKO ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WYKAZ MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH STOSOWANYCH PRZY UDZIELANIU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH]

Załącznik nr 2

WYKAZ MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH STOSOWANYCH PRZY UDZIELANIU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1) materiał do wypełnień czasowych;

2) cementy podkładowe na bazie wodorotlenku wapnia, cement fosforanowy;

3) cementy glasjonomerowe;

4) kompozytowy materiał chemoutwardzalny do wypełniania ubytków w zębach przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3);

5) amalgamat kapsułkowy typu non gamma 2;

6) materiały do wypełnień kanałów korzeniowych;

7) ćwieki gutaperkowe;

8) masa wyciskowa alginatowa;

9) masa do wycisków czynnościowych przy bezzębiu;

10) nici chirurgiczne;

11) szyny unieruchamiające, drut ligaturowy.

Załącznik 3. [WYKAZ DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH LEKARZA DENTYSTY PRZYSŁUGUJĄCYCH DZIECIOM I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA]

Załącznik nr 3

WYKAZ DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH LEKARZA DENTYSTY PRZYSŁUGUJĄCYCH DZIECIOM I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WYKAZ DODATKOWYCH MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH STOSOWANYCH PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH DZIECIOM I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA]

Załącznik nr 4

WYKAZ DODATKOWYCH MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH STOSOWANYCH PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH DZIECIOM I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA

1) światłoutwardzalny materiał kompozytowy do wypełniania ubytków w zębach siecznych i kłach w szczęce i żuchwie;

2) laki szczelinowe;

3) lakiery;

4) cement chirurgiczny jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia.

Załącznik 5. [WYKAZ DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH LEKARZA DENTYSTY PRZYSŁUGUJĄCYCH KOBIETOM W CIĄŻY I W OKRESIE POŁOGU]

Załącznik nr 5

WYKAZ DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH LEKARZA DENTYSTY PRZYSŁUGUJĄCYCH KOBIETOM W CIĄŻY I W OKRESIE POŁOGU

infoRgrafika

Załącznik 6. [WYKAZ DODATKOWYCH MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH STOSOWANYCH PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH KOBIETOM W CIĄŻY I W OKRESIE POŁOGU]

Załącznik nr 6

WYKAZ DODATKOWYCH MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH STOSOWANYCH PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH KOBIETOM W CIĄŻY I W OKRESIE POŁOGU

1) cement chirurgiczny jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama