reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 29 listopada 2004 r.

w sprawie regulaminu pracy komisji egzaminacyjnych oraz kryteriów, którym powinni odpowiadać kandydaci na przewodniczącego i członków tych komisji

Na podstawie art. 19 ust. 8a ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się regulamin pracy komisji egzaminacyjnej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
1. Kandydatem na przewodniczącego albo członka komisji egzaminacyjnej może być osoba posiadająca:

1) dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej lub dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej oraz dyplom ukończenia wyższej uczelni albo

2) dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej lub dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej oraz 5-letnią praktykę pływania na statkach morskich na stanowisku kapitana lub starszego oficera mechanika, albo

3) dyplom ukończenia wyższej uczelni o kierunku zgodnym z egzaminowanym przedmiotem i co najmniej 5-letni staż zawodowy na stanowiskach bezpośrednio związanych z zakresem wiedzy stanowiącym przedmiot egzaminacyjny, albo

4) dyplom morski na poziomie zarządzania lub kwalifikacje określone w pkt 3 – w przypadku egzaminowania z przedmiotów niezbędnych do uzyskania świadectw na poziomie pomocniczym oraz egzaminowania z obowiązkowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa;

5) doświadczenie praktyczne w zakresie egzaminowania.

2. Kandydat na przewodniczącego albo członka komisji egzaminacyjnej:

1) odbywa szkolenie w zakresie metod i praktyki egzaminowania;

2) w przypadku egzaminowania za pomocą symulatorów powinien wykazać się praktycznym doświadczeniem na poszczególnych typach symulatorów, zdobytym pod nadzorem i pozytywnie ocenionym przez doświadczonego egzaminatora.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do kandydata na sekretarza komisji egzaminacyjnej.

4. Kandydat na sekretarza komisji egzaminacyjnej powinien posiadać doświadczenie praktyczne w zakresie obsługi organizacyjno-administracyjnej komisji egzaminacyjnej.

§ 3.
Za doświadczenie praktyczne, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 i ust. 4, uznaje się uczestnictwo w charakterze obserwatora w co najmniej dwóch sesjach egzaminacyjnych.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2060, z 2003 r. Nr 199, poz. 1936 i Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 93, poz. 895 i 899.

Załącznik 1. [REGULAMIN PRACY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 29 listopada 2004 r. (poz. 2610)

REGULAMIN PRACY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama