| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 grudnia 2004 r.

w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 102 ust. 3 i 4 oraz w związku z art. 103 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wykaz wydatków, które nie wygasają w 2004 r. z upływem roku budżetowego;

2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1;

3) plan finansowy wydatków, których planowanym źródłem finansowania są przychody z kredytów zagranicznych, oraz wydatków przeznaczonych na współfinansowanie zadań, programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, innych niż środki z budżetu Unii Europejskiej;

4) ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2004 r. z upływem roku budżetowego.

§ 2.
1. Ustala się w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

1) wykaz planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego;

2) ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w pkt 1.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Ustala się plan finansowy wydatków, których planowanym źródłem finansowania są przychody z kredytów zagranicznych, oraz wydatków przeznaczonych na współfinansowanie zadań, programów i projektów realizowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, innych niż środki z budżetu Unii Europejskiej, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w ust. 1, ustala się na dzień 20 grudnia 2005 r.

§ 4.
Dysponenci części budżetowych przekazują ministrowi właściwemu do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych informacje o wykonaniu planów finansowych wymienionych w § 2 ust. 2 i § 3 ust. 1, w terminach i trybie określonych w przepisach w sprawie sporządzania sprawozdawczości budżetowej dla sprawozdań o wydatkach budżetowych.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135.

Załącznik 1. [WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, KTÓRE W 2004 R. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 grudnia 2004 r. (poz. 2645)

Załącznik nr 1

WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, KTÓRE W 2004 R. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Wyświetl załącznik

Załącznik 2. [PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, KTÓRE W 2004 R. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO]

Załącznik nr 2

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, KTÓRE W 2004 R. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Wyświetl załącznik

Załącznik 3. [PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRYCH PLANOWANYM ŹRÓDŁEM FINANSOWANIA SĄ PRZYCHODY Z KREDYTÓW ZAGRANICZNYCH, ORAZ WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA WSPÓŁFINANSOWANIE ZADAŃ, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ Z NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, INNYCH NIŻ ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ]

Załącznik nr 3

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRYCH PLANOWANYM ŹRÓDŁEM FINANSOWANIA SĄ PRZYCHODY Z KREDYTÓW ZAGRANICZNYCH, ORAZ WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA WSPÓŁFINANSOWANIE ZADAŃ, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ Z NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, INNYCH NIŻ ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Wyświetl załącznik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »