| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 grudnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 (Dz. U. Nr 195, poz. 2004) w załączniku do rozporządzenia „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005” wprowadza się następujące zmiany:

1) w poz. 1.51.01(163) Realizacja eksportu i importu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami spoza UE (niebędącymi członkami UE):

a) w rubryce 2 wyrazy „Dane z Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD (karta 2, 7, 2/7) rejestrowanego w Systemie Wspomagania Obsługi Zgłoszeń Celnych CELINA.” zastępuje się wyrazami „Dane z Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD (karta 2, 7, 2/7) rejestrowanego w Systemie Obsługi Deklaracji CELINA.”,

b) w rubryce 7 wyrazy „– Dane dla EUROSTAT-u (baza COMEXT) z zakresu obrotów EXTRASTAT – tj. obrotów poza UE–6 tygodni po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego.” zastępuje się wyrazami „– Dane dla EUROSTAT-u (baza COMEXT) z zakresu obrotów EKTRASTAT – tj. obrotów spoza UE – 42 dni po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego.”;

2) w poz. 1.51.07(165) Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami UE:

a) rubryka 2 otrzymuje brzmienie:

„Zakres podmiotowy

Podmioty, których obroty z państwami członkowskimi UE przekroczyły w poprzednim roku sprawozdawczym, oraz te, które w bieżącym roku sprawozdawczym przekroczą statystyczny próg (zwany od 2005 r. progiem podstawowym) o wartości 300 000 zł w przywozie lub 500 000 zł w wywozie, są zobowiązane do podawania – dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg został przekroczony, określonego zakresu danych na deklaracji INTRASTAT. Podmioty, których obroty z państwami członkowskimi UE przekroczyły w poprzednim roku sprawozdawczym, oraz te, które w bieżącym roku sprawozdawczym przekroczą statystyczny próg (zwany od 2005 r. progiem szczegółowym) o wartości 21 000 000 zł w przywozie lub 34 000 000 zł w wywozie, są zobowiązane do wypełniania – dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg został przekroczony, wszystkich pól na deklaracji INTRASTAT.

Zakres przedmiotowy

Towary występujące w obrocie z krajami UE wg Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego CN.

Źródła danych

Dane z deklaracji INTRASTAT rejestrowane w Systemie Obsługi Deklaracji CELINA i dane z Systemu VAT.”

b) w rubryce 7 wyrazy „Dane dla EUROSTAT-u (baza COMEXT) z zakresu obrotów z Systemu INTRASTAT będą przekazywane 8 tyg. po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego.” zastępuje się wyrazami „Dane dla EUROSTAT-u (baza COMEXT) z zakresu obrotów z Systemu INTRASTAT będą przekazywane 70 dni po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego.”;

3) w poz. 1.51.08(166) Realizacja międzynarodowego handlu towarami w wyrażeniu ilościowo-wartościowym w rubryce 7 wyrazy „– Dane dla organizacji międzynarodowych, takich jak: EBC–42 dni kalendarzowe po miesiącu sprawozdawczym, ONZ, OECD, EKG, WTO, EUROSTAT dane szczegółowe 10 tyg. po miesiącu sprawozdawczym, UNCTAD oraz Banku Światowego i specjalistycznych agend organizacji międzynarodowych (w zależności od potrzeb).” zastępuje się wyrazami „– Dane dla organizacji międzynarodowych, takich jak: EBC–40 dni po miesiącu sprawozdawczym; ONZ, OECD, EKG, WTO, UNCTAD oraz Banku Światowego i specjalistycznych agend organizacji międzynarodowych – w zależności od potrzeb.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, 2 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125 oraz 2 2004 r. Nr 273, poz. 2703.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Strategii

Ekspert w zakresie warsztatów dla firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »