REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 285 poz. 2866

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 23 grudnia 2004 r.

w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Nazwy i siedziby wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.
Ramowy statut wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. D. Oleszczuk

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

Załącznik 1. [NAZWY I SIEDZIBY WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW DORADZTWA ROLNICZEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 grudnia 2004 r. (poz. 2866)

Załącznik nr 1

NAZWY I SIEDZIBY WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW DORADZTWA ROLNICZEGO

Lp.

Województwo

Nazwa wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego

Siedziba wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego

1.

dolnośląskie

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Wrocław

2.

kujawsko-pomorskie

Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Minikowo

3.

lubelskie

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Końskowola

4.

lubuskie

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Kalsk

5.

łódzkie

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bratoszewice

6.

małopolskie

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Karniowice

7.

mazowieckie

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Warszawa

8.

opolskie

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Łosiów

9.

podkarpackie

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Boguchwała

10.

podlaskie

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Szepietowo

11.

pomorskie

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Gdańsk

12.

śląskie

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Częstochowa

13.

świętokrzyskie

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Modliszewice

14.

warmińsko-mazurskie

Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Olsztyn

15.

wielkopolskie

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Poznań

16.

zachodniopomorskie

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Barzkowice

 

Załącznik 2. [RAMOWY STATUT WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO]

Załącznik nr 2

RAMOWY STATUT WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

§ 1. ... Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ...1), zwany dalej „Ośrodkiem Doradztwa”, działa na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

§ 2. 1. Ośrodek Doradztwa realizuje zadania i wykonuje usługi z zakresu doradztwa rolniczego wynikające z ustawy.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Ośrodek Doradztwa realizuje we współpracy z instytucjami i jednostkami określonymi w ustawie.

§ 3. 1. Ośrodkiem Doradztwa kieruje dyrektor Ośrodka Doradztwa, zwany dalej „dyrektorem”, przy pomocy:

1) jednego lub dwóch zastępców dyrektora2);

2) głównego księgowego;

3) kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2.

2. W czasie nieobecności dyrektora lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków działalnością Ośrodka Doradztwa kieruje wskazany przez niego zastępca dyrektora, a w przypadku gdy nie został powołany – jeden z kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt1–13.

§ 4. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku Doradztwa wykonują dyrektor oraz osoby przez niego upoważnione.

§ 5. 1. Ośrodek Doradztwa tworzy Centrala z następującymi komórkami organizacyjnymi:

1) Dział Technologii Produkcji i Doświadczalnictwa;

2) Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich;

3) Dział Ekonomiki i Przedsiębiorczości;

4) Dział Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki;

5) Dział Ekologii i Ochrony Środowiska;

6) Dział Metodyki Doradztwa, Oświaty i Szkoleń;

7) Dział Wydawnictw i Informacji;

8) Dział Administracyjno-Gospodarczy;

9) Dział Księgowości;

10) Dział Organizacji i Kadr;

11) Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej;

12) Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

13) Stanowisko do Spraw Zarządzania Jakością;

14) Zespoły doradców.

2. W razie utworzenia, w trybie art. 7 ust. 2 ustawy, oddziałów Ośrodka Doradztwa w statucie określa się nazwy miejscowości, w których działają te oddziały.

3. Oddziały Ośrodka Doradztwa stanowią komórki organizacyjne Ośrodka Doradztwa.

4. Szczegółową strukturę organizacyjną komórek organizacyjnych Ośrodka Doradztwa oraz zakres ich zadań określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora i zatwierdzony przez wojewodę.

 

1) Wpisuje się nazwę ośrodka doradztwa z podaniem jego siedziby.

2) Jeżeli zostali powołani.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-12-31
  • Data wejścia w życie: 2005-01-01
  • Data obowiązywania: 2008-11-01
  • Dokument traci ważność: 2009-08-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA