reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 29 października 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507, z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 123, poz. 847) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 285, poz. 2866) w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) dyrektorów oddziałów.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W czasie nieobecności dyrektora lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków działalnością Ośrodka Doradztwa kieruje wskazany przez niego zastępca dyrektora, a w przypadku gdy nie został powołany – dyrektor oddziału lub jeden z kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ośrodek Doradztwa tworzy Centrala z następującymi komórkami organizacyjnymi:

1) Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa;

2) Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki;

3) Dział Ekonomiki;

4) Dział Zastosowań Teleinformatyki;

5) Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw;

6) Dział Administracyjno-Gospodarczy;

7) Dział Księgowości;

8) Dział Kadr i Organizacji Pracy;

9) Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej;

10) Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

11) Stanowisko do Spraw Zarządzania Jakością;

12) Audytor Wewnętrzny.

2. W ramach komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1–8, dyrektor Ośrodka Doradztwa może tworzyć zespoły lub sekcje.

3. W razie utworzenia, w trybie art. 7 ust. 2 ustawy, oddziałów Ośrodka Doradztwa w statucie określa się nazwy miejscowości, w których działają te oddziały.

4. Oddziały Ośrodka Doradztwa stanowią komórki organizacyjne Ośrodka Doradztwa.

5. Szczegółową strukturę organizacyjną komórek organizacyjnych Ośrodka Doradztwa oraz zakres ich zadań określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora i zatwierdzony przez wojewodę.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2008 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Meritoros

Biura rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama