reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 53, poz. 548, z 2001 r. Nr 27, poz. 298 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa podmioty właściwe do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w dyspozycji organów lub jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
§ 2.
Podmiotem właściwym do ustalania wysokości szkody wyrządzonej przez funkcjonariusza w mieniu, o którym mowa w § 1, jest kierownik jednostki organizacyjnej dysponującej mieniem, w którym wyrządzono szkodę, zwany dalej „kierownikiem jednostki”, lub Szef Biura Ochrony Rządu albo jego zastępca.
§ 3.
1. W przypadku gdy wysokość szkody nie przekracza piętnastokrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym zawarcie ugody lub podjęcie innej decyzji dotyczącej szkody wyrządzonej przez funkcjonariusza, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – właściwy do zawarcia ugody oraz podjęcia innej decyzji dotyczącej szkody jest kierownik jednostki, a w Biurze Ochrony Rządu – zastępca Szefa Biura Ochrony Rządu.

2. Jeżeli wysokość szkody przekracza piętnastokrotność kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1, a nie przekracza trzydziestokrotności tej kwoty, właściwy do zawarcia ugody lub podjęcia innej decyzji dotyczącej szkody wyrządzonej przez funkcjonariusza jest przełożony kierownika jednostki, a w Biurze Ochrony Rządu – Szef Biura Ochrony Rządu.

3. Jeżeli wysokość szkody przekracza trzydziestokrotność kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1, właściwy do zawarcia ugody lub podjęcia innej decyzji dotyczącej szkody wyrządzonej przez funkcjonariusza jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 4.
1. Jeżeli za wyrządzoną szkodę jest odpowiedzialny Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub ich zastępcy, podmiotem właściwym do zawarcia ugody lub podjęcia innej decyzji dotyczącej szkody jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

2. Jeżeli za wyrządzoną szkodę jest odpowiedzialny Szef Biura Ochrony Rządu lub jego zastępcy, podmiotem właściwym do ustalenia wysokości szkody, zawarcia ugody lub podjęcia innej decyzji dotyczącej szkody jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 45, poz. 528).
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama