| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 11 stycznia 2005 r.

w sprawie wysokości stawki opłaty za substancje kontrolowane2)

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Określa się wysokość stawki opłaty za wprowadzanie po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej substancji kontrolowanych, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową.

2. Wysokość stawki opłaty za wodorochlorofluoro-węglowodory – HCFC, będące również składnikami mieszanin, zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wysokość stawki opłaty za chlorofluorowęglowodory – CFC i bromometan, będące również składnikami mieszanin, zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Swatoń

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 12 listopada 2004 r. pod numerem 2004/0458/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z późn. zm.).

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ STAWKI OPŁATY ZA WODOROCHLOROFLUOROWĘGLOWODORY - HCFC, BĘDĄCE RÓWNIEŻ SKŁADNIKAMI MIESZANIN]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 11 stycznia 2005 r. (poz. 107)

Załącznik nr 1

WYSOKOŚĆ STAWKI OPŁATY ZA WODOROCHLOROFLUOROWĘGLOWODORY – HCFC, BĘDĄCE RÓWNIEŻ SKŁADNIKAMI MIESZANIN

infoRgrafika

Załącznik 2. [WYSOKOŚĆ STAWKI OPŁATY ZA CHLOROFLUOROWĘGLOWODORY - CFC I BROMOMETAN, BĘDĄCE RÓWNIEŻ SKŁADNIKAMI MIESZANIN]

Załącznik nr 2

WYSOKOŚĆ STAWKI OPŁATY ZA CHLOROFLUOROWĘGLOWODORY – CFC I BROMOMETAN, BĘDĄCE RÓWNIEŻ SKŁADNIKAMI MIESZANIN

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »