reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 24 stycznia 2005 r.

w sprawie wzoru świadectwa potwierdzającego uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego oraz sposobu prowadzenia listy tłumaczy przysięgłych

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wzór świadectwa potwierdzającego nabycie uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.
Minister Sprawiedliwości prowadzi listę tłumaczy przysięgłych w postaci zbioru kart rejestrowych.
§ 3.
1. Jedna karta rejestrowa jest przeznaczona do dokonywania wpisów dotyczących jednego tłumacza przysięgłego. Jeżeli wpisy nie mieszczą się na jednej stronicy karty rejestrowej, dokonuje się dalszych wpisów na kolejnej stronicy karty.

2. Wzór karty rejestrowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Wpisy dokonywane w poszczególnych rubrykach karty rejestrowej otrzymują kolejną numerację i oddziela się je od siebie linią poziomą.

2. Zmiany i wykreślenia wpisów w kartach rejestrowych umieszcza się w tej samej rubryce, w której dokonano wpisu zmienionego lub wykreślonego.

3. Wpisy dotyczące kar, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający ich usunięcie po zatarciu kary.

4. Błędy pisarskie oraz inne oczywiste omyłki we wpisach przekreśla się linią w sposób umożliwiający odczytanie pierwotnego tekstu.

5. Osoba dokonująca wpisu, zmiany lub wykreślenia w karcie rejestrowej zamieszcza datę wpisu i składa swój podpis.

§ 5.
1. Karty rejestrowe przechowywane są w segregatorach według poszczególnych języków, a w ramach języków w kolejności alfabetycznej.

2. W przypadku gdy tłumacz przysięgły posiada uprawnienia w zakresie więcej niż jednego języka, prowadzi się jedną kartę rejestrową, która jest przechowywana w segregatorze obejmującym tłumaczy pierwszego języka, dla którego tłumacz przysięgły uzyskał uprawnienia zawodowe. W segregatorze lub segregatorach obejmujących karty tłumaczy innych języków zamieszcza się odpowiednią adnotację o miejscu karty rejestrowej tłumacza.

§ 6.
1. Ponownego wpisu na listę tłumaczy przysięgłych osoby, która została uprzednio skreślona z tej listy, dokonuje się na odrębnej karcie rejestrowej pod nowym numerem wpisu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na poprzedniej i nowej karcie rejestrowej zamieszcza się odpowiednio wzmiankę o aktualnym i poprzednim numerze wpisu.

§ 7.
Minister Sprawiedliwości przechowuje w odrębnych teczkach akta osobowe tłumacza przysięgłego, obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu do karty rejestrowej oraz dokumenty dotyczące postępowania o wpis na listę tłumaczy przysięgłych.
§ 8.
Lista tłumaczy przysięgłych może być prowadzona także w formie elektronicznej.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2005 r.

Minister Sprawiedliwości: A. Kalwas

Załącznik 1. [WZÓR ŚWIADECTWA NABYCIA UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA ZAWODU TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 24 stycznia 2005 r. (poz. 130)

Załącznik nr 1

WZÓR ŚWIADECTWA NABYCIA UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA ZAWODU TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR KARTY REJESTROWEJ LISTY TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH]

Załącznik nr 2

WZÓR KARTY REJESTROWEJ LISTY TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama