reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 25 stycznia 2005 r.

w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii (Dz. U. Nr 10, poz. 95).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 166, poz. 1612 oraz z 2004 r. Nr 10, poz. 76 i Nr 141, poz. 1492.

Załącznik 1. [STATUT GŁÓWNEGO URZĘDU GEODEZJI I KARTOGRAFII]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 25 stycznia 2005 r. (poz. 134)

STATUT GŁÓWNEGO URZĘDU GEODEZJI I KARTOGRAFII

§ 1. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, zwany dalej „Urzędem”, jest urzędem administracji rządowej, obsługującym Głównego Geodetę Kraju, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.

§ 2. 1. Główny Geodeta Kraju kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesa, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3.

2. Główny Geodeta Kraju może tworzyć i znosić komisje, rady i zespoły, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel powołania, zakres zadań, tryb pracy oraz zasady obsługi tych organów, nazwę i skład.

§ 3. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Zespół Analiz i Prognoz;

2) Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej;

3) Departament Informacji o Nieruchomościach;

4) Departament Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego;

5) Departament Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;

6) Departament Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych;

7) Departament Prawno-Legislacyjny;

8) Biuro Współpracy Zagranicznej;

9) Biuro Informacji Publicznej oraz Komunikacji Medialnej;

10) Biuro Obsługi Urzędu;

11) Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego.

§ 4. Główny Geodeta Kraju nadaje, na wniosek dyrektora generalnego Urzędu, regulamin organizacyjny, określający szczegółowo organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Urzędu.

§ 5. Przy Głównym Geodecie Kraju działa Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama