| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 27 sierpnia 2004 r.

w sprawie mocy obowiązującej Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2002 r. o ratyfikacji Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 17, poz. 153), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 18 sierpnia 2003 r. ratyfikował wyżej wymieniony protokół. Dnia 26 września 2003 r. złożono u Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych dokument ratyfikacyjny.

Zgodnie z art. 17 protokołu, wszedł on w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej i pozostałych Państw-Stron dnia 25 grudnia 2003 r.

1. Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa złożyły dokumenty ratyfikacyjne lub przystąpienia (a), w podanych niżej datach:

Republika Albanii

21 sierpnia 2002 r.

Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna

9 marca 2004 r.

Republika Argentyńska

19 listopada 2002 r.

Republika Armenii

1 lipca 2003 r.

Republika Azerbejdżanu

30 października 2003 r.

Królestwo Bahrajnu

7 czerwca 2004 r. (a)

Królestwo Belgii

11 sierpnia 2004 r.

Republika Białorusi

25 czerwca 2003 r.

 

Belize

26 września 2003 r. (a)

Bośnia i Hercegowina

24 kwietnia 2002 r.

Republika Botswany

29 sierpnia 2002 r.

Federacyjna Republika Brazylii

29 stycznia 2004 r.

Republika Bułgarii

5 grudnia 2001 r.

Burkina Faso

15 maja 2002 r.

Republika Chorwacji

24 stycznia 2003 r.

Republika Cypryjska

6 sierpnia 2003 r.

Królestwo Danii1)

30 września 2003 r.

Arabska Republika Egiptu

5 marca 2004 r.

Republika Ekwadoru

17 września 2002 r.

Republika Estońska

12 maja 2004 r.

Republika Filipin

28 maja 2002 r.

Republika Francuska

29 października 2002 r.

Republika Gambii

5 maja 2003 r.

Grenada

21 maja 2004 r. (a)

Republika Gwatemali

1 kwietnia 2004 r. (a)

Republika Gwinei Równikowej

7 lutego 2003 r.

 

Królestwo Hiszpanii

1 marca 2002 r.

Jamajka

29 września 2003 r.

Kanada

13 maja 2002 r.

Republika Kirgiska

2 października 2003 r.

Republika Kostaryki

9 września 2003 r.

Republika Kolumbii

4 sierpnia 2004 r.

Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna

26 września 2003 r. (a)

Królestwo Lesotho

24 września 2003 r.

Republika Litewska

23 czerwca 2003 r.

Republika Łotewska

25 maja 2004 r.

Republika Mali

12 kwietnia 2002 r.

Republika Malty

24 września 2003 r.

Republika Mauritiusu

24 września 2003 r. (a)

Meksykańskie Stany Zjednoczone

4 maja 2003 r.

Księstwo Monako

5 czerwca 2001 r.

Związek Myanmar

30 marca 2004 r. (a)

Republika Namibii

16 sierpnia 2002 r.

Nowa Zelandia2)

19 lipca 2002 r.

Nigeria

28 czerwca 2001 r.

 

Królestwo Norwegii

23 września 2003 r.

Republika Peru

23 stycznia 2002 r.

Republika Portugalska

10 maja 2004 r.

Republika Południowej Afryki

20 lutego 2004 r.

Federacja Rosyjska

26 maja 2004 r.

Rumunia

4 grudnia 2002 r.

Republika Rwandy

26 września 2003 r.

Saint Kitts i Nevis

21 maja 2004 r. (a)

Republika Salwadoru

18 marca 2004 r.

Republika Senegalu

27 października 2003 r.

Serbia i Czarnogóra

6 września 2001 r.

Republika Seszeli

22 czerwca 2004 r.

Republika Słowenii

21 maja 2004 r.

Królestwo Szwecji

1 lipca 2004 r.

Republika Tadżykistanu

8 lipca 2002 r. (a)

Republika Tunezyjska

14 lipca 2003 r.

Republika Turcji

25 marca 2003 r.

Ukraina

21 maja 2004 r.

Boliwariańska Republika Wenezueli

13 maja 2002 r.

Republika Zielonego Przylądka

15 lipca 2004 r.

 

 

1) Z wyłączeniem terytorialnym odnośnie do Wysp Owczych i Grenlandii.

With a territorial exclusion in respect of the Faroe Islands and Greenland.

2) Z następującym wyłączeniem terytorialnym:

„... zgodnie ze statusem konstytucyjnym Tokelau i biorąc pod uwagę zaangażowanie Rządu Nowej Zelandii w rozwój samorządności Tokelau poprzez akt samostanowienia na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych, ratyfikacja ta nie rozszerza się na Tokelau o ile i do czasu, aż oświadczenie o takim skutku zostanie złożone przez Rząd Nowej Zelandii u depozytariusza na podstawie stosownego uzgodnienia z tym terytorium...".

With the following territorial exclusion:

"... consistent with the constitutional status of Tokelau and taking into account the commitment of the Government of New Zealand to the development of self-government for Tokelau through an act of self-determination under the Charter of the United Nations, this ratification shall not extend to Tokelau unless and until a Declaration to this effect is lodged by the Government of New Zealand with the Depositary on the basis of appropriate consultation with that territory...".

2. Wymienione niżej państwa złożyły następujące oświadczenia i zastrzeżenia do Protokołu:

Królestwo Arabii Saudyjskiej

Przy podpisaniu:

Oświadczenie i zastrzeżenie:

Porządek publiczny Królestwa Arabii Saudyjskiej zakazuje handlu ludźmi w celu, o którym mowa w artykule 3 ustęp (a) Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi.

Królestwo nie uważa się za związane artykułem 15 ustęp 2 wspomnianego protokołu. Składa ono zastrzeżenie dotyczące treści artykułu 6 ustęp 3d i artykułu 7 ustęp 1 wspomnianego protokołu.

Związek Australijski

Przy podpisaniu:

Oświadczenie:

„Rząd Związku Australijskiego niniejszym oświadcza, że żadne postanowienia protokołu nie mogą być postrzegane jako nakładające na Związek Australijski zobowiązania dopuszczenia lub zatrzymania w jego granicach osób, w stosunku do których Związek Australijski nie miałby w innym przypadku obowiązku dopuszczenia lub zatrzymania w swoich granicach.".

Republika Azerbejdżanu

Oświadczenie:

„Republika Azerbejdżańska oświadcza, że nie jest w stanie zapewnić stosowania postanowień protokołu na terytoriach okupowanych przez Republikę Armenii do czasu, aż terytoria te zostaną wyzwolone spod tej okupacji.".

Zastrzeżenie:

„Zgodnie z artykułem 15 ustęp 3 protokołu, Republika Azerbejdżańska oświadcza, że nie uważa się za związaną artykułem 15 ustęp 2.".

Królestwo Bahrajnu

Zastrzeżenie:

„... Królestwo Bahrajnu nie uważa się za związane artykułem 15 ustęp 2 Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi.".

Królestwo Belgii

Przy podpisaniu:

Oświadczenie:

Wspólnoty francusko-, flamandzko- i niemieckojęzyczne oraz Regiony Walonii, Flandrii i stolica Bruksela również są związane poniższym podpisem.

Republika Ekwadoru

Zastrzeżenie:

Korzystając z uprawnień przewidzianych w artykule 15 ustęp 3 Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, Rząd Republiki Ekwadoru składa zastrzeżenie odnośnie do artykułu 15 ustęp 2, dotyczącego rozstrzygania sporów.

Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna

Zastrzeżenie:

„Zgodnie z artykułem 15 ustęp 3 Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna nie uważa się za związaną artykułem 15 ustęp 2 niniejszego protokołu. Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna oświadcza, że do przekazania sporu dotyczącego interpretacji i stosowania niniejszego protokołu do arbitrażu lub do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości konieczna jest zgoda wszystkich stron uczestniczących w sporze.".

Republika Litewska

Zastrzeżenie:

„TYM SAMYM, jak postanowiono w artykule 15 ustęp 3 protokołu, Sejm Republiki Litwy chciałby oświadczyć, że Republika Litwy nie uważa się za związaną artykułem 15 ustęp 2, który przewiduje, że każde Państwo-Strona może przekazać każdy spór dotyczący interpretacji lub stosowania wspomnianego protokołu do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.".

Związek Myanmar

Zastrzeżenie:

„Rząd Związku Myanmar pragnie wyrazić zastrzeżenie na podstawie artykułu 20 i nie uważa się za związany obowiązkiem przekazywania sporów dotyczących interpretacji lub stosowania niniejszego protokołu do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.".

Republika Południowej Afryki

Zastrzeżenie:

„TYM SAMYM do czasu podjęcia decyzji przez Rząd Republiki Południowej Afryki w kwestii obowiązkowej jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Rząd Republiki nie uważa się za związany artykułem 15 ustęp 2 protokołu, który przewiduje obowiązkową jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości co do sporów powstałych w wyniku interpretacji lub stosowania protokołu. Republika przyłączy się do stanowiska, że w każdym indywidualnym przypadku dla przedłożenia konkretnego sporu do rozstrzygnięcia przez Międzynarodowy Trybunał wymagana jest zgoda wszystkich stron sporu.".

Republika Salwadoru

Przy podpisaniu:

Zastrzeżenie:

Rząd Republiki Salwadoru nie uważa się za związany artykułem 15 ustęp 2 o tyle, o ile nie uznaje on obowiązkowej jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

Republika Tunezyjska

Zastrzeżenie:

Ratyfikując Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r., oświadcza, że nie uważa się za związaną artykułem 15 ustęp 2 protokołu i przyznaje, że spory dotyczące interpretacji lub stosowania protokołu mogą być przekazane do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości tylko po uzyskaniu jej uprzedniej zgody.

Saudi Arabia

Upon signature:

Declaration and reservation:

The public order of the Kingdom of Saudi Arabia prohibits trafficking in persons for the purpose referred to in paragraph (a) of article 3 of the Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children.

The Kingdom does not consider itself bound by paragraph 2 of article 15 of the said Protocol. It makes reservations regarding the contents of paragraph 3d of article 6 and paragraph 1 of article 7 of the said Protocol.

Australia

Upon signature:

Declaration:

„The Government of Australia hereby declares that nothing in the Protocol shall be seen to be imposing obligations on Australia to admit or retain within its borders persons in respect of whom Australia would not otherwise have an obligation to admit or retain within its borders.".

Azerbaijan

Declaration:

„The Republic of Azerbaijan declares that it is unable to guarantee the application of the provisions of the Protocol in the territories occupied by the Republic of Armenia until these territories are liberated from that occupation.".

Reservation:

„ln accordance with paragraph 3 of article 15 of the Protocol, the Republic of Azerbaijan declares that it does not consider itself bound by paragraph 2 of article 15.".

Bahrain

Reservation:

„... the Kingdom of Bahrain does not consider itself bound by paragraph 2 of article 15 of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children.".

Belgium

Upon signature:

Declaration:

The French, Flemish and German-speaking Communities and the Regions of Wallonia, Flanders and Brussels-Capital are also bound by this signature.

Ecuador

Reservation:

Exercising the powers referred to in article 15, paragraph 3, of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, the Government of Ecuador makes a reservation with regard to article 15, paragraph 2, relating to the settlement of disputes.

Lao People's Democratic Republic

Reservation:

„ln accordance with paragraph 3, article 15 of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, the Lao People's Democratic Republic does not consider itself bound by paragraph 2, article 15 of the present Protocol. The Lao People's Democratic Republic declares that to refer a dispute relating to interpretation and application of the present Protocol to arbitration or [the] International Court of Justice, the agreement of all parties concerned in the dispute is necessary.".

Lithuania

Reservation:

„AND WHEREAS, it is provided in paragraph 3 of article 15 of the Protocol, the Seimas of the Republic of Lithuania would like to declare that the Republic of Lithuania does not consider itself bound by paragraph 2 of article 15, which provides that any State Party may refer any dispute concerning the interpretation or application of the said Protocol to the International Court of Justice.".

Myanmar

Reservation:

„The Government of the Union of Myanmar wishes to express reservation on article 20 and does not consider itself bound by obligations to refer disputes relating to the interpretation or application of this Protocol to the International Court of Justice.".

South Africa

Reservation:

„AND WHEREAS pending a decision by the Government of the Republic of South Africa on the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice, the Government of the Republic does not consider itself bound by the terms of article 15 (2) of the Protocol which provides for the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice in differences arising out of the interpretation or application of the Protocol. The Republic will adhere to the position that, for the submission of a particular dispute for settlement by the International Court, the consent of all the parties to the dispute is required in every individual case.".

El Salvador

Upon signature:

Reservation:

The Government of the Republic of El Salvador does not consider itself bound by paragraph 2 of article 15, inasmuch as it does not recognize the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice.

Tunisia

Reservation:

In ratifying the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted by the General Assembly of the United Nations on 15 November 2000, declares that it does not consider itself bound by article 15, paragraph 2, of the Protocol and affirms that disputes concerning the interpretation or application of the Protocol may be referred to the International Court of Justice only after it has given its prior consent.

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Truszczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »