| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 27 sierpnia 2004 r.

w sprawie mocy obowiązującej Protokołu przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2002 r. o ratyfikacji Protokołu przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 17, poz. 152), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 29 sierpnia 2003 r. ratyfikował wyżej wymieniony protokół. Dnia 26 września 2003 r. złożono u Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych dokument ratyfikacyjny.

Zgodnie z art. 22 protokołu, wszedł on w życie dnia 28 stycznia 2004 r. W stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej powyższy protokół wszedł w życie dnia 28 stycznia 2004 r.

1. Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa złożyły dokument ratyfikacyjny lub przystąpienia (a), w podanych niżej datach:

Republika Albanii

21 sierpnia 2002 r.

Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna

9 marca 2004 r.

Republika Argentyńska

19 listopada 2002 r.

Republika Armenii

1 lipca 2003 r.

Związek Australijski

27 maja 2004 r.

Republika Azerbejdżanu

30 października 2003 r.

Królestwo Bahrajnu

7 czerwca 2004 r. (a)

Królestwo Belgii

11 sierpnia 2004 r.

Republika Białorusi

25 czerwca 2003 r.

Bośnia i Hercegowina

24 kwietnia 2002 r.

Republika Botswany

29 sierpnia 2002 r.

Federacyjna Republika Brazylii

29 stycznia 2004 r.

Republika Bułgarii

5 grudnia 2001 r.

Burkina Faso

15 maja 2002 r.

Republika Chorwacji

24 stycznia 2003 r.

Republika Cypryjska

6 sierpnia 2003 r.

Republika Ekwadoru

17 września 2002 r.

Republika Estońska

12 maja 2002 r.

Republika Filipin

28 maja 2002 r.

Republika Francuska

29 października 2002 r

Republika Gambii

5 maja 2003 r.

Grenada

21 maja 2004 r. (a)

Republika Gwatemali

1 kwietnia 2004 r. (a)

Królestwo Hiszpanii

1 marca 2002 r.

Jamajka

29 września 2003 r.

Kanada

13 maja 2002 r.

Republika Kirgiska

2 października 2003 r.

Republika Kostaryki

7 sierpnia 2003 r.

Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna

26 września 2003 r. (a)

Republika Litewska

12 maja 2003 r.

Republika Łotewska

23 kwietnia 2003 r.

Republika Mali

12 kwietnia 2002 r.

Republika Malty

24 września 2003 r.

Republika Mauritiusu

24 września 2003 r.

Meksykańskie Stany Zjednoczone

4 marca 2003 r.

Księstwo Monako

5 czerwca 2001 r.

Związek Myanmar

30 marca 2004 r. (a)

Republika Namibii

16 sierpnia 2002 r.

Królestwo Norwegii

23 września 2003 r.

Nowa Zelandia1)

19 lipca 2002 r.

 

Nigeria

27 września 2001 r.

Republika Peru

23 stycznia 2002 r.

Republika Portugalska

10 maja 2004 r.

Republika Południowej Afryki

20 lutego 2004 r.

Federacja Rosyjska

26 maja 2004 r.

Rumunia

4 grudnia 2002 r.

Saint Kitts and Nevis

21 maja 2004 r. (a)

Republika Salwadoru

18 marca 2004 r.

Republika Senegalu

27 października 2003 r.

Serbia i Czarnogóra

6 września 2001 r.

Republika Seszeli

22 czerwca 2004 r.

Republika Słowenii

21 maja 2004 r.

Republika Tadżykistanu

8 lipca 2002 r. (a)

Republika Tunezyjska

14 lipca 2003 r.

Republika Turcji

25 marca 2003 r.

Ukraina

21 maja 2004 r.

Republika Zielonego Przylądka

15 lipca 2004 r.

 

2. Wymienione niżej państwa złożyły następujące oświadczenia i zastrzeżenia do Protokołu:

Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna

Zastrzeżenia:

Rząd Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej nie uważa się za związany postanowieniami artykułu 20 ustęp 2 niniejszego protokołu, które przewidują, że wszelkie spory powstałe pomiędzy dwoma lub więcej państwami dotyczące interpretacji lub stosowania wspomnianego protokołu, które nie mogą być rozwiązane poprzez negocjacje, powinny być, na żądanie jednego z tych państw, przekazane do arbitrażu lub do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

Rząd Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej uznaje, że wszelkie tego rodzaju spory mogą być przekazane do arbitrażu lub Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości jedynie za zgodą wszystkich stron sporu.

Oświadczenia:

Ratyfikacja niniejszego protokołu przez Algierską Republikę Ludowo-Demokratyczna w żadnym wypadku nie oznacza uznania Państwa Izrael.

Ratyfikacja ta nie może być postrzegana jako prowadząca do ustanowienia jakichkolwiek stosunków z Państwem Izrael.

Królestwo Arabii Saudyjskiej

Przy podpisaniu:

Oświadczenie:

Królestwo Arabii Saudyjskiej nie jest stroną Konwencji NZ z 1951 r. ani Protokołu z 1967 r., dotyczących statusu uchodźców.

Zastrzeżenie:

Królestwo Arabii Saudyjskiej nie uważa się za związane artykułem 20 ustęp 2 Protokołu przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną.

Republika Azerbejdżanu

Oświadczenie:

„Republika Azerbejdżańska oświadcza, że nie jest w stanie zapewnić stosowania postanowień protokołu na terytoriach okupowanych przez Republikę Armenii do czasu, aż terytoria te zostaną wyzwolone spod tej okupacji.".

Zastrzeżenie:

„Zgodnie z artykułem 20 ustęp 3 protokołu, Republika Azerbejdżańska oświadcza, że nie uważa się za związaną artykułem 20 ustęp 2.".

Królestwo Bahrajnu

Zastrzeżenie:

„... Królestwo Bahrajnu nie uważa się za związane artykułem 20 ustęp 2 protokołu przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną.".

Królestwo Belgii

Przy podpisaniu:

Oświadczenie:

Wspólnoty francusko-, flamandzko- i niemieckojęzyczne oraz Regiony Walonii, Flandrii i stolica Bruksela również są związane poniższym podpisem.

Republika Ekwadoru

Oświadczenie i zastrzeżenie:

W odniesieniu do Protokołu przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, Rząd Republiki Ekwadoru oświadcza, że migranci są ofiarami nielegalnego handlu ludźmi ze strony organizacji przestępczych, których jedynym celem jest niesprawiedliwe i nienależne wzbogacenie kosztem ludzi chcących świadczyć w uczciwy sposób pracę za granicą.

Postanowienia protokołu muszą być rozumiane w związku z Międzynarodową Konwencją o ochronie praw pracowników migrujących i członków ich rodzin, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1990 r. oraz z aktualnymi regulacjami w dziedzinie praw człowieka.

Korzystając z uprawnień, o których mowa w artykule 20 ustęp 3 Protokołu przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, Rząd Republiki Ekwadoru składa zastrzeżenie do artykułu 20 ustęp 2 dotyczącego rozwiązywania sporów.

Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna

Zastrzeżenie:

„Zgodnie z artykułem 20 ustęp 3 Protokołu przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna nie uważa się za związaną artykułem 20 ustęp 2 niniejszego protokołu. Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna oświadcza, że dla przekazania sporu dotyczącego interpretacji i stosowania niniejszego protokołu do arbitrażu lub do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości konieczna jest zgoda wszystkich stron uczestniczących w sporze.".

Republika Litewska

Zastrzeżenie:

„TYM SAMYM, jak postanowiono w artykule 20 ustęp 3 protokołu, Republika Litewska chciałaby oświadczyć, że nie uważa się za związaną artykułem 20 ustęp 2, który przewiduje, że każde Państwo-Strona może przekazać spór dotyczący interpretacji lub stosowania wspomnianego protokołu do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.".

Związek Myanmar

„Rząd Związku Myanmar chce złożyć zastrzeżenie do artykułu 20 i nie uważa się za związany obowiązkiem przekazywania sporów dotyczących interpretacji lub stosowania niniejszego protokołu do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości."

Republika Południowej Afryki

Zastrzeżenie:

„TYM SAMYM, do czasu podjęcia przez Rząd Republiki Południowej Afryki decyzji dotyczącej obowiązkowej jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Rząd Republiki nie uważa się za związany artykułem 20 ustęp 2 protokołu, który przewiduje obowiązkową jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie sprzeczności wynikających z interpretacji lub stosowania protokołu. Republika przyłącza się do stanowiska, że dla przedłożenia danego sporu do rozwiązania przez Trybunał Międzynarodowy, w każdym indywidualnym przypadku, wymagana jest zgoda wszystkich stron sporu".

Republika Salwadoru

Przy podpisaniu:

Zastrzeżenie:

Rząd Republiki Salwadoru nie uważa się za związany artykułem 20 ustęp 2 i nie uznaje obowiązkowej jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. W odniesieniu do artykułu 9 ustęp 2 niniejszym oświadcza, że tylko w przypadku rewizji wyroków karnych, państwo będzie, z zachowaniem regulacji wewnętrznych, rekompensować ofiarom pomyłki sądowe, które zostały należycie udowodnione. W odniesieniu do artykułu 18 uważa, że powrót przemyconych migrantów będzie mógł mieć miejsce tylko w możliwym zakresie i w ramach środków państwowych.

Republika Tunezyjska

Zastrzeżenie:

Ratyfikując Protokół przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 15 listopada 2000 r., oświadcza, że nie uważa się za związaną artykułem 20 ustęp 2 protokołu i stwierdza, że spory dotyczące interpretacji lub stosowania protokołu mogą być przekazywane do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości tylko po uzyskaniu jej uprzedniej zgody.

Algeria

Reservations:

The Government of the Algerian People's Democratic Republic does not consider itself bound by the provisions of article 20, paragraph 2, of this Protocol, which provides that any dispute between two or more States concerning the interpretation of application of the said Protocol that cannot be settled through negotiation shall, at the request of one of those States, be submitted to arbitration or referred to the International Court of Justice.

The Government of the Algerian People's Democratic Republic believes that any dispute of this kind can only be submitted to arbitration or referred to the International Court of Justice with the consent of all parties to the dispute.

Declarations:

Ratification of this Protocol by the Algerian People's Democratic Republic in no way signifies recognition of Israel.

Such ratification cannot be construed as leading to the establishment of any kind of relations with Israel.

Saudi Arabia

Upon signature:

Declaration:

The Kingdom of Saudi Arabia is not a party to the 1951 U. N. Convention or to the 1967 Protocol, dealing with the status of refugees.

Reservation:

The Kingdom of Saudi Arabia does not consider itself bound by paragraph 2 of article 20 of the Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air.

Azerbaijan

Declaration:

„The Republic of Azerbaijan declares that it is unable to guarantee the application of the provisions of the Protocol in the territories occupied by the Republic of Armenia until these territories are liberated from that occupation.".

Reservation:

„In accordance with paragraph 3 of article 20 of the Protocol, the Republic of Azerbaijan declares that it does not consider itself bound by paragraph 2 of article 20.".

Bahrain

Reservation:

„... the Kingdom of Bahrain does not consider itself bound by paragraph 2 of article 20 of the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air.".

Belgium

Upon signature:

Declaration:

The French, Flemish and German-speaking Communities and the Regions of Wallonia, Flanders and Brussels-Capital are also bound by this signature.

Ecuador

Declaration and reservation:

With regard to the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, the Government of Ecuador declares that migrants are the victims of illicit trafficking in persons on the part of criminal organizations whose only goal is unjust and undue enrichment at the expense of persons wishing to perform honest work abroad.

The provisions of the Protocol must be understood in conjunction with the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, adopted by the General Assembly of the United Nations in 1990, and with current international instruments on human rights.

Exercising the powers referred to in article 20, paragraph 3, of the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, the Government of Ecuador makes a reservation with regard to article 20, paragraph 2, relating to the settlement of disputes.

Lao People's Democratic Republic

Reservation:

„ln accordance with paragraph 3, article 20 of the Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, the Lao People's Democratic Republic does not consider itself bound by paragraph 2, article 20 of the present Protocol. The Lao People's Democratic Republic declares that to refer a dispute relating to interpretation and application of the present Protocol to arbitration or the International Court of Justice, the agreement of all parties concerned in the dispute is necessary.".

Lithuania

Reservation:

„AND WHEREAS, it is provided in paragraph 3 of article 20 of the Protocol, the Republic of Lithuania would like to declare that it does not consider itself bound by paragraph 2 of article 20, which provides that any State Party may refer any dispute concerning the interpretation or application of the said Protocol to the International Court of Justice.".

Myanmar

„The Government of the Union of Myanmar wishes to express reservation on article 20 and does not consider itself bound by obligations to refer disputes relating to the interpretation or application of this Protocol to the International Court of Justice."

South Africa

Reservation:

„AND WHEREAS pending a decision by the Government of the Republic of South Africa on the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice, the Government of the Republic does not consider itself bound by the terms of article 20 (2) of the Protocol which provides for the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice in differences arising out of the interpretation or application of the Protocol. The Republic will adhere to the position that, for the submission of a particular dispute for settlement by the International Court, the consent of all the parties to the dispute is required in every individual case.".

El Salvador

Upon signature:

Reservation:

The Government of the Republic of El Salvador does not consider itself bound by paragraph 2 of article 20, inasmuch as it does not recognize the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice. With regard to article 9, paragraph 2, it hereby declares that only in the event of the revision of criminal judgements shall the State, in keeping with its domestic legislation, by law compensate the victims of judicial errors that have been duly proved. With regard to article 18, it states that the return of smuggled migrants shall take place to the extent possible and within the means of the State.

Tunisia

Reservation:

In ratifying the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted by the General Assembly of the United Nations on 15 November 2000, declares that it does not consider itself bound by article 20, paragraph 2, of the Protocol and affirms that disputes concerning the interpretation or application of the Protocol may be referred to the International Court of Justice only after it has given its prior consent.

3. Wymienione niżej państwa złożyły następujące oświadczenia i zastrzeżenia na podstawie artykułu 8 ustęp 6:

Republika Azerbejdżanu

„Zgodnie z artykułem 8 ustęp 6 protokołu Republika Azerbejdżańska oświadcza, że wyznacza Ministerstwo Transportu jako organ odpowiedzialny za przyjmowanie i odpowiadanie na wnioski o pomoc, potwierdzanie rejestracji lub prawa statku do posługiwania się jego banderą oraz wydawanie upoważnień do podejmowania stosownych działań."

Republika Łotewska

„Zgodnie z artykułem 8 ustęp 6 Protokołu przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, Republika Łotewska wyznacza następujące organy krajowe do przyjmowania i odpowiadania na wnioski o pomoc, potwierdzania rejestracji lub prawa statku do posługiwania się jego banderą oraz wydawania upoważnień do podejmowania stosownych działań:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Raina blvd. 6,

Ryga, LV-1050

Republika Łotewska

Tel.:+371 7219263

Fax: +371 7271005

E-mail: kanceleja@iem.gov.lv

Strona internetowa: http://www.iem.gov.lv

Ministerstwo Transportu

Gogola iela 3,

Ryga, LY-1743

Republika Łotewska

Tel.:+371 7226922

Fax: +371 7217180

E-mail: satmin@sam.gov.lv

Strona internetowa: http://www.sam.gov.lv

Republika Południowej Afryki

„TYM SAMYM, zawiadamia się Sekretarza Generalnego, zgodnie z artykułem 8 (6) protokołu, że Dyrektor Generalny Departamentu Transportu został wyznaczony jako organ właściwy do przyjmowania i odpowiadania na wnioski o pomoc, w znaczeniu protokołu".

Rumunia

„Zgodnie z artykułem 8 ustęp 6 uzupełniającego Protokołu przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, rumuńskim organem centralnym wyznaczonym do przyjmowania i odpowiadania na wnioski o pomoc jest Ministerstwo Robót Publicznych, Transportu i Mieszkalnictwa (Blvd. Dinicu Golescu nr 38, sektor 1 Bukareszt, tel. +223 29 81/fax +223 0272)."

Azerbaijan

„ln accordance with paragraph 6 of article 8 of the Protocol, the Republic Azerbaijan declares that the Ministry of Transport is designated as an authority to receive and respond to requests for assistance, for conformation of registry or of the right of a vessel to fly its flag and for authorization to take appropriate measures."

Latvia

„ln accordance with article 8, paragraph 6 of the Protocol against Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, the Republic of Latvia designates the following national authorities to receive and respond to requests for assistance, for confirmation of registry or of the right of a vessel to fly its flag and for authorization to take appropriate measures:

Ministry of Interior

Raina blvd. 6,

Riga, LV-1050

Latvia

Phone: +371 7219263

Fax: +371 7271005

E-mail: kanceleja@iem.gov.lv

Homepage: http://www.iem.gov.lv

Ministry of Transport

Gogola iela 3,

Riga, LV-1743

Latvia

Phone: +371 7226922

Fax: +371 7217180

E-mail: satmin@sam.gov.lv

Homepage: http://www.sam.gov.lv

South Africa

„AND WHEREAS the Secretary-General is hereby notified, in accordance with article 8 (6) of the Protocol, that the Director-General of the Department of Transport has been designated as the authority to receive and respond to requests for assistance in terms of the Protocol."

Romania

"In accordance with article 8 paragraph 6 of the supplementing Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, the Romanian central authority designated to receive the requests for assistance is the Ministry of Public Works, Transports and Housing (Blvd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucuresti, tel. +223 29 81/fax +223 0272)."

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Truszczyński

 

 

1) Z następującym wyłączeniem terytorialnym:

„ ... w zgodzie ze statusem konstytucyjnym Tokelau i biorąc pod uwagę zaangażowanie Rządu Nowej Zelandii w rozwój samorządności w Tokelau poprzez akt samostanowienia na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych, ratyfikacja ta nie rozszerza się na Tokelau, o ile i do czasu, aż oświadczenie o takim skutku zostanie złożone przez Rząd Nowej Zelandii u depozytariusza na podstawie właściwej konsultacji z tym terytorium...".

With the following territorial exclusion:

„ ... consistens with the constitutional status of Tokelau and taking into account the commitment of the Government of New Zealand to the development of self-government for Tokelau through an act of selfdetermination under the Charter of the United Nations, this ratification shall not extend to Tokelau unless and until a Declaration to this effect is lodged by the Government of New Zealand with the Depositary on the basis of appropriate consultation with that territory...".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

FPA Group

Outsourcing księgowości, kadr i płac oraz usługi prawne i konsultingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »