reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 15 czerwca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. Nr 153, poz. 1776 oraz z 2004 r. Nr 180, poz. 1868) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 4–6 otrzymują brzmienie:

„4) kategoria IV: Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych, w tym solanek, wód leczniczych i termalnych, oraz określanie warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem odwodnień dla wydobywania kopalin ze złóż, wtłaczaniem wód do górotworu, projektowaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne, obejmujących w szczególności składowanie odpadów na powierzchni, bezzbiornikowym magazynowaniem substancji oraz składowaniem odpadów w górotworze, także w podziemnych wyrobiskach górniczych, ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów górniczych oraz wykonywaniem prac na potrzeby wykorzystywania ciepła Ziemi i ujmowania wód podziemnych.

5) kategoria V: Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych, z wyłączeniem solanek, wód leczniczych i termalnych, oraz określanie warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne, obejmujących w szczególności składowanie odpadów na powierzchni, bezzbiornikowym magazynowaniem substancji oraz składowaniem odpadów w górotworze, także w podziemnych wyrobiskach górniczych, ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz wykonywaniem prac na potrzeby wykorzystywania ciepła Ziemi i ujmowania wód podziemnych,

6) kategoria VI: Ustalanie warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego i posadawiania obiektów budowlanych, w tym zakładów górniczych i budownictwa wodnego, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, a także składowania odpadów na powierzchni,”;

2) § 6–8 otrzymują brzmienie:

„§ 6. O stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii IV może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach geologia lub górnictwo i geologia, odbyła co najmniej trzyletnią praktykę zawodową w zakresie dozoru prac geologicznych oraz przy sporządzaniu projektów prac geologicznych i dokumentacji geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem zasobów wód podziemnych, w tym solanek, wód leczniczych i termalnych, oraz z określaniem warunków hydrogeologicznych, w związku z projektowaniem odwodnień dla wydobywania kopalin ze złóż, wtłaczaniem wód do górotworu, bezzbiornikowym magazynowaniem substancji, składowaniem odpadów w górotworze, także w podziemnych wyrobiskach górniczych, związanych z zakończeniem odwadniania lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów górniczych, ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz wykonywaniem prac na potrzeby wykorzystywania ciepła Ziemi i ujmowania wód podziemnych.

§ 7. O stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii V może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach geologia lub górnictwo i geologia, odbyła co najmniej trzyletnią praktykę zawodową w zakresie dozoru prac geologicznych oraz przy sporządzaniu projektów prac geologicznych i dokumentacji geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem zasobów wód podziemnych, a także przy określaniu warunków hydrogeologicznych dla bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, także w podziemnych wyrobiskach górniczych, ustanawiania obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz wykonywania prac na potrzeby wykorzystywania ciepła Ziemi i ujmowania wód podziemnych.

§ 8. O stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VI może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach geologia lub górnictwo i geologia, odbyła co najmniej trzyletnią praktykę zawodową w zakresie dozoru prac geologicznych, w laboratorium mechaniki gruntów oraz przy sporządzaniu projektów prac geologiczno-inżynierskich i dokumentacji geologiczno-inżynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych, w tym zakładów górniczych i budownictwa wodnego, oraz bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, a także składowania odpadów na powierzchni.”.

§ 2.
Kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategorii IV–VI stwierdzone na podstawie dotychczasowych przepisów odpowiadają kategoriom IV–VI określonym w niniejszym rozporządzeniu.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.

Minister Środowiska: T. Podgajniak

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 758.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Martyna Owsiak

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama