| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 7 listopada 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin2)

Na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2004 r. w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin (Dz. U. Nr 200, poz. 2060 i Nr 264, poz. 2639 oraz z 2005 r. Nr 43, poz. 419 i Nr 133, poz. 1124), w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) po Ip. 11 dodaje się Ip. 11a w brzmieniu:

11a.

bifenazan

1 grudnia 2005 r.

31 stycznia 2006 r.

2) po Ip. 13 dodaje Ip. 13a i 13b w brzmieniu:

13a.

chlorotalonil

1 marca 2006 r.

31 października 2008 r.

13b.

chlorotoluron

1 marca 2006 r.

31 października 2008 r.

3) po Ip. 20 dodaje Ip. 20a i 20b w brzmieniu:

20a.

cypermetryna

1 marca 2006 r.

31 października 2008 r.

20b.

daminozyd

1 marca 2006 r.

31 października 2008 r.

4) po Ip. 56 dodaje Ip. 56a i 56b w brzmieniu:

56a.

MCPA

1 maja 2006 r.

31 grudnia 2008 r.

56b.

MCPB

1 maja 2006 r.

31 grudnia 2008 r.

5) po Ip. 63 dodaje Ip. 63a w brzmieniu:

63a.

milbektyna

1 grudnia 2005 r.

31 stycznia 2006 r.

6) po Ip. 88 dodaje Ip. 88a w brzmieniu:

88a.

tiofanat metylu

1 marca 2006 r.

31 października 2008 r.

7) po Ip. 90 dodaje Ip. 90a w brzmieniu:

90a.

tribenuron

1 marca 2006 r.

31 października 2008 r.

 

§ 2.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 220, poz. 1892).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) dyrektywy Komisji 2005/53/WE z dnia 16 września 2005 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia chlorotalonilu, chlorotoluronu, cypermetryny, daminozydu i tiofanatu metylu jako substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2005, s. 51);

2) dyrektywy Komisji 2005/54/WE z dnia 19 września 2005 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia tribenuronu jako substancji czynnej (Dz. Urz. UE L 244 z 20.09.2005, s. 21);

3) dyrektywy Komisji 2005/57/WE z dnia 21 września 2005 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia MCPA i MCPB jako substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 246 z 22.09.2005, s. 14);

4) dyrektywy Komisji 2005/58/WE z dnia 21 września 2005 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia bifenazanu i milbektyny jako substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 246 z 22.09.2005, s. 17).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 28 listopada 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Łukasik

Prawnik, doktorant

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »