| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA1)

z dnia 17 listopada 2005 r.

w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Ustce od strony lądu

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Granicę portu morskiego w Ustce od strony lądu ustala się, jak następuje:

Poczynając od punktu granicznego nr 14679, położonego po północnej stronie głowicy wschodniego falochronu, granica portu biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wschodnią stroną tego falochronu, przez punkty graniczne o kolejno wzrastających numerach do punktu granicznego nr 14698. Następnie granica portu, nie zmieniając kierunku, biegnie do punktu granicznego nr 6344 i dalej wzdłuż wschodniego falochronu przez punkty graniczne o kolejno rosnących numerach do punktu granicznego 6349, położonego na plaży przy lustrze wody.

Od punktu granicznego nr 6349 granica portu biegnie nadal w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż falochronu do punktu granicznego nr 14633. Dalej granica portu ulega załamaniu i biegnie 4,81 m w kierunku południowo-zachodnim do punktu granicznego nr 14632, dochodząc do krawędzi muru oporowego.

Następnie granica portu biegnie, linią łamaną, północną krawędzią muru oporowego, w kierunku wschodnim przez punkty graniczne o kolejno malejących numerach do punktu granicznego nr 14623 i dalej w kierunku wschodnim do punktu granicznego nr 5991.

W punkcie granicznym nr 5991 granica portu zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnąc przez punkty graniczne nr 5359, 5358, 5357, 6415 do punktu granicznego nr 5356, dochodzi do betonowego ogrodzenia. Dalej granica portu zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż betonowego ogrodzenia do punktu granicznego nr 5355, a następnie w kierunku południowym do punktu granicznego nr 5354, położonego po północnej stronie ulicy Generała Mariusza Zaruskiego.

Z punktu granicznego nr 5354 granica portu biegnie w kierunku południowo-zachodnim, północną stroną ulicy Generała Mariusza Zaruskiego, wzdłuż trwałego ogrodzenia do punktu granicznego nr 14613 i dalej w kierunku południowym, linią łamaną, przez punkty graniczne o kolejno malejących numerach do punktu granicznego nr 14604. Następnie granica portu, nie zmieniając kierunku, biegnie do punktu granicznego nr 5345 położonego na betonowym ogrodzeniu przy ulicy Marynarki Polskiej.

W punkcie granicznym nr 5345 granica portu ulega załamaniu i biegnie 12,57 m w kierunku zachodnim, wzdłuż trwałego ogrodzenia do punktu granicznego nr 5344 i dalej wzdłuż tego ogrodzenia w kierunku południowym przez punkt graniczny nr 5343 dochodzi do punktu nr 5342, a następnie, nie zmieniając kierunku, przez punkt graniczny nr 5341 dochodzi do punktu granicznego nr 5340.

Od punktu granicznego nr 5340 granica portu biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu granicznego nr 14723 i dalej w kierunku południowym do punktu granicznego nr 14724. Wyżej opisany odcinek granicy biegnie po działce ewidencyjnej nr 41.

Od punktu granicznego nr 14724 granica portu biegnie w kierunku wschodnim po murowanym ogrodzeniu działki ewidencyjnej nr 41 do punktu granicznego nr 3847, w punkcie tym zmienia kierunek na południowy, i przecinając ulicę Marynarki Polskiej, dochodzi do punktu nr 3785 położonego na północno-zachodnim narożniku budynku gospodarczego. Dalej granica portu biegnie w kierunku południowym wzdłuż zachodniej ściany tego budynku i przez punkty graniczne nr 3784, 3783, 3782 dochodzi do punktu granicznego nr 3781.

Od punktu granicznego nr 3781 granica portu biegnie w kierunku południowym linią łamaną przez punkty graniczne nr 14725, 14726, 3836, 14728 do punktu granicznego nr 14727.

Dalej granica portu ulega załamaniu i biegnie w kierunku zachodnim do punktu granicznego nr 3832, stanowiącego narożnik budynku gospodarczego. Następnie, nie zmieniając kierunku, granica biegnie po krawędziach i narożnikach budynków, przez punkty graniczne nr 3833 i 3834 do punktu granicznego nr 3774.

W punkcie granicznym nr 3774 granica portu ulega załamaniu i biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż krawędzi budynku do jego narożnika, stanowiącego punkt graniczny nr 11786, i dalej, nie zmieniając kierunku, przez punkty nr 3773, 3772, 11809, 3771, 3770, 13967 i 3769 dochodzi do punktu granicznego nr 13974 położonego na narożniku budynku gospodarczego.

Następnie granica portu, nie zmieniając kierunku, biegnie, linią łamaną, po krawędziach i narożnikach budynków zwartej zabudowy, przez punkty graniczne nr 3768, 3767, 3766, 3765, 3764, 12220, 3763, 3762, 3761, 3760, 3759, 3758, 3757, 3756, 11805, 3755, 3754, 3753, 3752, 3751, 3750, 3749 i 3748 do punktu granicznego nr 12042, stanowiącego narożnik budynku położonego po północnej stronie ulicy Findera.

Dalej granica portu przecina ulicę Findera i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do narożnika budynku, stanowiącego punkt graniczny nr 3666, a następnie, nie zmieniając kierunku, wzdłuż krawędzi budynków zwartej zabudowy przez punkt graniczny nr 3665 dochodzi do narożnika budynku stanowiącego punkt graniczny nr 3664 i dalej w tym samym kierunku, przez punkty graniczne nr 14265, 3663 dochodzi do narożnika budynku mieszkalnego, stanowiącego punkt graniczny nr 3662.

Następnie granica portu biegnie wzdłuż krawędzi budynków, linią łamaną, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty graniczne nr 3661, 3660, 3659, 3658, 3657, 3656 i 3655 do narożnika budynku będącego punktem granicznym nr 3654 i dalej biegnie w tym samym kierunku do punktu granicznego nr 3653 położonego na północnej ścianie budynku gospodarczego, a następnie wzdłuż krawędzi budynku przez punkt graniczny nr 3652 dochodzi do punktu granicznego nr 3651 położonego na narożniku tego budynku.

Od punktu granicznego nr 3651 granica portu, nie zmieniając kierunku, biegnie przez punkty graniczne nr 3650, 3649, 3648, 3647, 11905, 3646, 3645, 12507 do punktu granicznego nr 3644 położonego na narożniku budynku i dalej wzdłuż krawędzi tego budynku, linią łamaną, przez punkty graniczne nr 3643 i 3642 do punktu granicznego nr 3641 położonego po wschodniej stronie ulicy Portowej.

Dalej granica portu przecina ulicę Portową i dochodzi do punktu granicznego nr 3640 położonego na betonowym ogrodzeniu, a następnie biegnie linią łamaną, w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż betonowego ogrodzenia zachodnią stroną ulicy Portowej przez punkty graniczne nr 8366, 8367, 8368, 12263, 8369, 8370, 8371, 8372, 8373, 1645, 8374, 8375 i 8376 do punktu granicznego nr 8377, stanowiącego narożnik budynku. Następnie granica portu biegnie wzdłuż krawędzi tego budynku do narożnika stanowiącego punkt graniczny nr 8378 i dalej do kolejnego narożnika, stanowiącego punkt graniczny nr 8379.

Następnie granica portu biegnie w kierunku południowo-zachodnim, przecina bocznicę kolejową i dochodzi do punktu granicznego nr 8380, i dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt graniczny nr 1633 do punktu granicznego nr 1632.

W punkcie granicznym nr 1632 granica portu ulega załamaniu i biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty graniczne nr 13317 i 1631 do punktu granicznego nr 8381, a następnie zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkt graniczny nr 13308, dochodząc do punktu granicznego nr 8382 położonego na głównej bramie Stoczni Ustka S.A. w likwidacji. Następnie granica portu dochodzi do punktu granicznego nr 1630 położonego na narożniku portierni Stoczni Ustka S.A. w likwidacji i biegnie linią łamaną przez punkt graniczny nr 1629 do punktu granicznego nr 1628. Wymienione punkty graniczne położone są na narożnikach portierni Stoczni Ustka S.A. w likwidacji.

Dalej granica portu, nie zmieniając kierunku, biegnie wzdłuż ogrodzenia Stoczni Ustka S.A. w likwidacji, przez punkty graniczne nr 1627, 1626, 1625 do punktu 8545 położonego na prawym brzegu rzeki Słupia.

Następnie, nie zmieniając kierunku, granica portu przecina rzekę Słupię równolegle do północnej krawędzi mostu kolejowego i na lewym brzegu rzeki biegnie przez punkty graniczne nr 11408, 1701 do punktu granicznego nr 528.

Od punktu granicznego nr 528 granica portu biegnie wzdłuż betonowego ogrodzenia Stoczni Ustka S.A. w likwidacji w kierunku północno-zachodnim przez punkt graniczny nr 11502 do punktu granicznego nr 26, w którym załamuje się, dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim, i przecinając bocznicę kolejową, dochodzi do punktu granicznego nr 25.

Dalej granica portu biegnie w kierunku północno-zachodnim, nadal wzdłuż betonowego ogrodzenia, przez punkt graniczny nr 13638 do punktu granicznego nr 2, w którym ulega załamaniu, i biegnie 7,01 m w kierunku południowo-zachodnim, przecina bocznicę kolejową i dochodzi do punktu granicznego nr 23, a następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż betonowego ogrodzenia, przez punkt graniczny nr 13633 do punktu granicznego nr 12420.

W punkcie granicznym nr 12420 granica portu zmienia kierunek na północno-zachodni, biegnie do punktu granicznego nr 12419, położonego po zachodniej stronie ulicy Bohaterów Westerplatte.

Dalej granica portu biegnie linią łamaną w kierunku zachodnim, do punktu granicznego nr 11526 i przez punkty graniczne o kolejno rosnących numerach do punktu granicznego nr 11541. Następnie granica portu przecina ulicę Bohaterów Westerplatte i dochodzi do punktu granicznego nr 4438, położonego po zachodniej stronie ulicy Bohaterów Westerplatte.

W punkcie granicznym nr 4438 granica portu zmienia kierunek na północny i biegnie zachodnią stroną ulicy Bohaterów Westerplatte przez punkt graniczny nr 11424 do punktu granicznego nr 11423 i dalej nie zmieniając kierunku, wzdłuż betonowego ogrodzenia, przez punkty graniczne nr 11543, 11422, 11421 i 11420 biegnie do narożnika budynku stanowiącego punkt graniczny nr 11419, a następnie wzdłuż krawędzi tego budynku dochodzi do drugiego narożnika stanowiącego punkt graniczny nr 11418.

Dalej granica portu, nie zmieniając kierunku, biegnie zachodnią stroną ulicy Bohaterów Westerplatte przez punkty graniczne nr 11417, 11416 i 11553 do narożnika budynku stanowiącego punkt graniczny nr 11415, następnie biegnie wzdłuż krawędzi budynku przez punkt graniczny nr 11548 do punktu granicznego nr 6453 położonego na północno-wschodnim narożniku budynku o numerze porządkowym 11 i dalej, nie zmieniając kierunku, biegnie przez punkty graniczne nr 6452, 6451, 6450 do punktu granicznego nr 4432.

Od punktu granicznego nr 4432 granica portu biegnie wzdłuż betonowego ogrodzenia, w kierunku północnym, przez punkty graniczne nr 11409, 4431, 4430 i 4429 do punktu granicznego nr 4428/5059. Następnie granica portu przecina ulicę Bohaterów Westerplatte, dochodzi do punktu granicznego nr 4427/5060 i biegnie dalej wschodnią stroną tej ulicy, wzdłuż betonowego ogrodzenia, w kierunku północno-zachodnim do punktu granicznego nr 4426/360.

W punkcie granicznym nr 4426/360 granica portu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż betonowego ogrodzenia przez punkty graniczne nr 9730, 4425/359 i 9741 do punktu granicznego nr 4424/358, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie linią łamaną przez punkty graniczne nr 4423/357 i 4422/356 do punktu granicznego nr 4421/355, zastabilizowanego kamieniem granicznym usytuowanym przy nasadzie falochronu zachodniego.

Następnie granica portu biegnie, linią łamaną, zachodnią stroną falochronu w kierunku północnym przez punkty graniczne nr 4420/354, 9759, 4519, 4518, 4419 i 4563 do punktu granicznego nr 14721 i dalej, nie zmieniając kierunku, przez punkty graniczne o kolejno malejących numerach dochodzi do punktu granicznego nr 14699 położonego na północnej krawędzi głowicy falochronu zachodniego.

Dalej granica portu biegnie w kierunku północno-wschodnim, przecina wejście do portu, i stanowiąc jednocześnie granicę między morzem terytorialnym i morskimi wodami wewnętrznymi, dochodzi do punktu granicznego nr 14679, położonego po północnej stronie głowicy wschodniego falochronu, od którego rozpoczęto opis granicy portu morskiego Ustka.

§ 2.
Linie przebiegu granic portu są oznaczone na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000, które są dostępne do wglądu w siedzibie Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Urzędu Miasta Ustka.
§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Transportu i Budownictwa: J. Polaczek

 

 

1) Minister Transportu i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 203, poz. 1683.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Żeglugi z dnia 17 czerwca 1961 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej portu morskiego w Ustce (Dz. U. Nr 41, poz. 211).

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 15 grudnia 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Wajda

Księgowa, właścicielka biura rachunkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »