| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 6 grudnia 2005 r.

sygn. akt SK 33/04

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Wiesław Johann – przewodniczący.

Marian Grzybowski,

Marek Mazurkiewicz – sprawozdawca,

Janusz Niemcewicz,

Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu, Ministra Obrony Narodowej i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 6 grudnia 2005 r., skargi konstytucyjnej Ryszarda Płaczkowskiego o zbadanie zgodności:

1) art. 5 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, ze zm.) i art. 36 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, ze zm.) rozumianych w ten sposób, że przepisy te wykluczają możliwość uwzględnienia w podstawie wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej stawki dodatku specjalnego należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym żołnierzom zawodowym pozostającym w dyspozycji organu wojskowego w dniu zwolnienia ze służby, z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 Konstytucji,

2) § 1 pkt 5 lit. a i c zarządzenia nr 73 Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 października 1997 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy (Dz. Rozk. MON, poz. 161) oraz § 1 pkt 7 i § 2 ust. 1 zarządzenia nr 74 Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 października 1997 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy (Dz. Rozk. MON, poz. 162) w zakresie, w jakim przepisy te cofają prawo wyboru stawki dodatku specjalnego dla żołnierzy zajmujących ostatnie stanowisko służbowe przed 31 grudnia 1997 r., jeżeli nie pozostawili oni w dniu wejścia w życie zarządzenia w okresie wypowiedzenia stosunku służbowego lub w odniesieniu do których nie został wydany rozkaz o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, a także § 35 w związku z § 9 oraz § 36, § 39 i § 40 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2000 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy (Dz. U. Nr 90, poz. 1005, ze zm.) w zakresie, w jakim pomijają żołnierzy zwolnionych ze służby w okresie od 1 lipca 1999 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, poprzez nienadanie mu mocy obowiązującej od 1 lipca 1999 r., lecz od 1 lipca 2000 r. (§ 39), z art. 2, art. 5, art. 64 ust. 2, art. 67 ust. 1 i art. 32 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

orzeka:

Art. 5 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085) w związku z art. 36 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1025) jest zgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania orzeczenia.

Wiesław Johann

Marian Grzybowski

Marek Mazurkiewicz

Janusz Niemcewicz

Bohdan Zdziennicki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »