| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 listopada 2005 r.

w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym prace lub zatrudnionym na tych stanowiskach

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się wykaz stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na tych stanowiskach, który jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na tych stanowiskach (Dz. U. Nr 5, poz. 60).
§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: Z. Religa

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135.

Załącznik 1. [WYKAZ STANOWISK PRACY ORAZ SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH WSKAZANYCH DO WYKONANIA PRACOWNIKOM PODEJMUJĄCYM PRACĘ LUB ZATRUDNIONYM NA TYCH STANOWISKACH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 28 listopada 2005 r. (poz. 2113)

WYKAZ STANOWISK PRACY ORAZ SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH WSKAZANYCH DO WYKONANIA PRACOWNIKOM PODEJMUJĄCYM PRACĘ LUB ZATRUDNIONYM NA TYCH STANOWISKACH

Lp.

Określenie stanowiska pracy

Szczepienia ochronne

1

Stanowiska pracy, na których występuje narażenie na kontakt z materiałem biologicznym pochodzenia ludzkiego (krew i inne płyny ustrojowe oraz wydaliny i wydzieliny chorych)

przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

2

Stanowiska pracy, na których wykonywanie pracy związane jest z wyjazdami na obszary występowania zachorowań na wirusowe zapalenia wątroby typu A

przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A

3

Stanowiska pracy przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi

przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A

4

Stanowiska pracy wymagające częstego kontaktu z glebą

przeciw tężcowi

5

Stanowiska pracy przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi

przeciw tężcowi

6

Osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z obsługą osób przyjeżdżających z obszarów występowania błonicy lub osoby wyjeżdżające na te obszary

przeciw błonicy

7

Stanowiska pracy w kompleksach leśnych na obszarach endemicznego występowania zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu

przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu

8

Stanowiska pracy związane z diagnostyką wścieklizny u zwierząt lub stanowiska pracy wymagające kontaktu z nietoperzami

przeciw wściekliźnie

9

Stanowiska pracy na obszarach występowania zachorowań na żółtą gorączkę, jeżeli tak stanowią przepisy danego kraju

przeciw żółtej gorączce

10

Stanowiska pracy związane z diagnostyką duru brzusznego i innych schorzeń jelitowych oraz stanowiska pracy przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi

przeciw durowi brzusznemu

11

Pracownicy wypasający zwierzęta w warunkach potencjalnego zagrożenia ukąszeniem przez kleszcze w szczególności w obszarach endemicznych występowania zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu

przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu

12

Stanowiska pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich

przeciw tężcowi

13

Osoby zatrudnione w rejonach endemicznego występowania japońskiego zapalenia mózgu

przeciw japońskiemu zapaleniu mózgu

 

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 5 stycznia 2006 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RynekPierwotny.pl

Portal internetowy poświęcony nowym nieruchomościom

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »