| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 grudnia 2005 r.

w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Radomiu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Na podstawie art. 16 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Tworzy się Wydział Zamiejscowy w Radomiu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zwany dalej „Wydziałem Zamiejscowym”.
§ 2.
1. Wydział Zamiejscowy rozpoznaje sprawy należące do właściwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ze skarg na akty i czynności:

1) terenowych organów administracji rządowej, z zastrzeżeniem ust. 2, podjęte w jednostkach organizacyjnych tych organów, które mają siedziby w powiatach białobrzeskim, grójeckim, kozienickim, lipskim, przysuskim, radomskim, szydłowieckim, zwoleńskim oraz w mieście Radomiu, jeżeli ich kierownicy lub inni pracownicy są upoważnieni do podejmowania aktów i czynności w imieniu organu;

2) organów powiatów wymienionych w pkt 1 oraz ich związków;

3) organów gmin w powiatach wymienionych w pkt 1 oraz ich związków;

4) Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu;

5) dotyczące uprawnień kombatanckich, z tytułu pracy przymusowej, pomocy i opieki społecznej, świadczeń rodzinnych, statusu bezrobotnego, zasiłków i innych należności i uprawnień bezrobotnego, chorób zawodowych, świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych, dodatków mieszkaniowych oraz powszechnego obowiązku obrony, podjęte przez organy niewymienione w pkt 1–4, jeżeli strona skarżąca zamieszkuje w powiatach, o których mowa w pkt 1.

2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie ma zastosowania w sprawach funkcjonariuszy Policji zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji w innych powiatach niż wymienione w ust. 1 pkt 1.

§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że Wydział Zamiejscowy rozpocznie działalność orzeczniczą od dnia 1 stycznia 2007 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 11 stycznia 2006 r., z tym że Wydział Zamiejscowy rozpocznie działalność orzeczniczą 1 stycznia 2007 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »