| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 grudnia 2005 r.

w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Radomiu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Na podstawie art. 16 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Tworzy się Wydział Zamiejscowy w Radomiu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zwany dalej „Wydziałem Zamiejscowym”.
§ 2.
1. Wydział Zamiejscowy rozpoznaje sprawy należące do właściwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ze skarg na akty i czynności:

1) terenowych organów administracji rządowej, z zastrzeżeniem ust. 2, podjęte w jednostkach organizacyjnych tych organów, które mają siedziby w powiatach białobrzeskim, grójeckim, kozienickim, lipskim, przysuskim, radomskim, szydłowieckim, zwoleńskim oraz w mieście Radomiu, jeżeli ich kierownicy lub inni pracownicy są upoważnieni do podejmowania aktów i czynności w imieniu organu;

2) organów powiatów wymienionych w pkt 1 oraz ich związków;

3) organów gmin w powiatach wymienionych w pkt 1 oraz ich związków;

4) Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu;

5) dotyczące uprawnień kombatanckich, z tytułu pracy przymusowej, pomocy i opieki społecznej, świadczeń rodzinnych, statusu bezrobotnego, zasiłków i innych należności i uprawnień bezrobotnego, chorób zawodowych, świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych, dodatków mieszkaniowych oraz powszechnego obowiązku obrony, podjęte przez organy niewymienione w pkt 1–4, jeżeli strona skarżąca zamieszkuje w powiatach, o których mowa w pkt 1.

2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie ma zastosowania w sprawach funkcjonariuszy Policji zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji w innych powiatach niż wymienione w ust. 1 pkt 1.

§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że Wydział Zamiejscowy rozpocznie działalność orzeczniczą od dnia 1 stycznia 2007 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 11 stycznia 2006 r., z tym że Wydział Zamiejscowy rozpocznie działalność orzeczniczą 1 stycznia 2007 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »