| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 23 grudnia 2005 r.

w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2006 r.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574 oraz z 2005 r. Nr 96, poz. 807) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób i warunki wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, na morzu terytorialnym, w Zatoce Puckiej, w Zatoce Gdańskiej oraz poza polskimi obszarami morskimi.
§ 2.
Wykorzystanie ogólnej kwoty połowowej odbywa się poprzez jej podział na statki rybackie.
§ 3.
1. Podziału ogólnej kwoty połowowej łososia określonej dla Morza Bałtyckiego na statki rybackie, których armatorzy w 2005 r. posiadali kwoty połowowe i prowadzili połowy łososia, dokonuje się, przyznając:

1) 6 % – na statki rybackie o długości całkowitej mniejszej niż 10 m, bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie;

2) 94 % – do równego podziału na poszczególne statki rybackie o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 10 m.

2. Kwota połowowa łososia odłowiona przez armatora statku rybackiego o długości całkowitej mniejszej niż 10 m nie może przekraczać limitu kwoty połowowej łososia przyznanej na statek rybacki o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 10 m.

§ 4.
1. Podziału ogólnej kwoty połowowej dorsza, określonej dla Morza Bałtyckiego na statki rybackie, których armatorzy w 2005 r. posiadali kwoty połowowe i prowadzili połowy dorsza, dokonuje się, przyznając:

1) 10 % – na statki rybackie o długości całkowitej mniejszej niż 10 m, bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie;

2) 90 % – do podziału na statki rybackie w sposób określony w załączniku do rozporządzenia, przy czym podział ten dotyczy statków rybackich o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 10 m.

2. Kwota połowowa dorsza odłowiona przez armatora statku rybackiego o długości całkowitej mniejszej niż 10 m nie może przekraczać limitu kwoty połowowej dorsza przyznanej na statek rybacki o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 10 m i mniejszej niż 15 m.

§ 5.
Armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej powyżej 10 m, który wystąpił z wnioskiem o przyznanie kwoty połowowej zarówno dorsza, jak i łososia, odławianych na Morzu Bałtyckim, przyznaje się:

1) 100 % kwoty połowowej łososia i 50 % kwoty połowowej dorsza albo

2) 100 % kwoty połowowej dorsza i 50 % kwoty połowowej łososia.

§ 6.
Ogólna kwota połowowa gładzicy, szprota i śledzia, określona dla Morza Bałtyckiego, może być wykorzystana przez armatorów statków rybackich, którzy prowadzili działalność połowową wymienionych gatunków organizmów morskich co najmniej w jednym roku w latach 2001–2005, bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie.
§ 7.
1. Podziału ogólnej kwoty połowowej określonej dla obszarów:

1) Svalbard,

2) objętych:

a) Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzoną w Ottawie dnia 24 października 1978 r.,

b) Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzoną w Londynie dnia 18 listopada 1980 r.

– dokonuje się proporcjonalnie do zdolności połowowej statków rybackich, wyrażonej jako iloczyn pojemności statku w GT i mocy jego silnika w kW, na statki rybackie, których armatorzy wykorzystali, przez okres co najmniej 3 lat w latach 1997–2005, przyznane lub przekazane im kwoty połowowe danego gatunku organizmów morskich, określonego we wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na 2006 r., w drodze ich odłowienia lub wymiany kwot z organizacjami producentów mającymi siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W przypadku gdy niemożliwe jest dokonanie podziału ogólnej kwoty połowowej, o którym mowa w ust. 1, podziału ogólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich dokonuje się, przyznając:

1) 90 % – na statki rybackie, których armatorzy wykorzystali, przez okres co najmniej 3 lat w latach 1997–2005, przyznane lub przekazane im kwoty połowowe dowolnego gatunku organizmów morskich na odpowiednim obszarze, określonym w ust. 1, w drodze ich odłowienia lub wymiany kwot z organizacjami producentów mającymi siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) 10 % – na pozostałe statki rybackie.

§ 8.
Podziału ogólnej kwoty połowowej, określonej dla akwenów wodnych położonych poza obszarem Morza Bałtyckiego oraz innych niż obszary określone w § 7 ust. 1, dokonuje się proporcjonalnie do zdolności połowowej statków rybackich, wyrażonej jako iloczyn pojemności statku w GT i mocy jego silnika w kW, przyznając:

1) 90 % – na statki rybackie, których armatorzy wykorzystali w latach 1997–2005, przyznane lub przekazane im kwoty połowowe danego gatunku organizmów morskich, określonego we wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na 2006 r., w drodze ich odłowienia lub wymiany kwot z organizacjami producentów mającymi siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) 10 % – na pozostałe statki rybackie.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 220, poz. 1892).

Załącznik 1. [SPOSÓB PODZIAŁU OGÓLNEJ KWOTY POŁOWOWEJ DORSZA NA POSZCZEGÓLNE STATKI RYBACKIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2005 r. (poz. 2158)

SPOSÓB PODZIAŁU OGÓLNEJ KWOTY POŁOWOWEJ DORSZA NA POSZCZEGÓLNE STATKI RYBACKIE

Długość całkowita statku
rybackiego (m)

Liczba statków rybackich

Limit1) na statek rybacki

10,00–14,99

123

0,5

15,00–19,49

128

0,7

19,50–24,99

50

1

powyżej 24,99

67

0,7

 

1) Limit – współczynnik wyliczany na podstawie badań statystycznych przeprowadzonych przez Morski Instytut Rybacki w Gdyni.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Godlewska

Prawnik, aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »