| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 27 grudnia 2005 r.

w sprawie wynagradzania członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie art. 414 ust. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa warunki wynagradzania członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej za udział w pracach rady.
§ 2.
1. Członkom rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej za udział w pracach rady przysługuje wynagrodzenie miesięczne.

2. Przy ustalaniu wynagrodzenia uwzględnia się wysokość rocznych przychodów i wydatków wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z następującym współczynnikiem:

 

Suma przychodów i wydatków wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w mln zł)

Współczynnik

powyżej 200

0,8

nie niższa niż 100 i nie wyższa niż 200

0,7

poniżej 100

0,6

 

3. Wynagrodzenie ustala się jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz współczynnika określonego w ust. 2.

§ 3.
Przy ustalaniu wynagrodzenia uwzględnia się funkcje, jakie pełnią w radzie nadzorczej jej członkowie, z tym że:

1) wynagrodzenie przewodniczącego rady nadzorczej wojewódzkiego funduszu podwyższa się o kwotę 0,2 wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

2) wynagrodzenie wiceprzewodniczącego i sekretarza rady nadzorczej wojewódzkiego funduszu podwyższa się o 0,1 wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 4.
Wysokość wynagrodzenia miesięcznego ustala zarząd województwa.
§ 5.
Rozporządzenie ma zastosowanie do wynagrodzeń członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej należnych od dnia 1 stycznia 2006 r.
§ 6.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1458 i 1462, Nr 180, poz. 1495 i Nr 249, poz. 2104.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 30 grudnia 2005 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy System Usług

(KSU)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »