| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 grudnia 2005 r.

o sprostowaniu błędów

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606) w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 245, poz. 2082) prostuje się następujące błędy:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w nr zadania 309, w kolumnie 2 zamiast wyrazów „oraz programowania RPO na lata 2007–20013 – wydatki limitowane” powinny być wyrazy „oraz programowania RPO na lata 2007–2013 – wydatki limitowane”;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w kolumnie 4:

– w częściach 85/02 Województwo dolnośląskie, 85/10 Województwo łódzkie, 85/14 Województwo mazowieckie, 85/22 Województwo pomorskie, 85/24 Województwo śląskie, 85/26 Województwo świętokrzyskie, 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie, 85/30 Województwo wielkopolskie zamiast wyrazów „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi”, a w części 85/12 Województwo małopolskie zamiast wyrazów „Infrastruktura drogowa i sanitaryjna wsi” powinny być wyrazy „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”.

– w części 18 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa po wyrazach „Prace geodezyjne i kartograficzne” należy dodać wyrazy „(nieinwestycyjne)”,

– w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zamiast wyrazów „Dystrybucja i rozpowszechniaie filmów” powinny być wyrazy „Dystrybucja i rozpowszechnianie filmów”,

– w części 85/02 Województwo dolnośląskie, 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie zamiast wyrazów „Konserwacja i ochrona zabytków”, a w części 85/14 Województwo mazowieckie, 85/18 Województwo podkarpackie, 85/24 Województwo śląskie, 85/26 Województwo świętokrzyskie i 85/32 Województwo zachodniopomorskie zamiast wyrazów „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” powinny być wyrazy „Ochrona i konserwacja zabytków”,

– w części 85/12 Województwo małopolskie zamiast wyrazów „Zadania w zakresie upw-szechnia turystyki” powinny być wyrazy „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”,

– w części 85/24 Województwo śląskie zamiast wyrazów „Szkoły zawodowe” powinien być wyraz „Przedszkola”,

b) treść „OGÓŁEM budżety urzędów naczelnych, jednostek centralnych i wojewodów” w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

OGÓŁEM budżety urzędów naczelnych, jednostek centralnych i wojewodów, z tego:

1

3 018 495 088

2 376 514 945

0

133 710 181

508 269 962

powinna mieć brzmienie:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

OGÓŁEM budżety urzędów naczelnych, jednostek centralnych i wojewodów, z tego:

1

3 018 440 838

2 376 498 445

0

133 710 181

508 232 212

c) część 85 BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

85

 

 

BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM

1

300 112 337

150 432 272

0

393 345

149 286 720

powinna mieć brzmienie:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

85

 

 

BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM

1

300 058 087

150 415 772

0

393 345

149 248 970

d) w części 85/24 Województwo śląskie poz. 1, 15 i 16 w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

85/24

 

 

Województwo śląskie

1

24 527 702

7 212 212

 

64 744

17 250 746

 

750

 

Administracja publiczna

15

280 617

127 731

 

64 744

88 142

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

16

64 744

 

 

64 744

 

powinny mieć brzmienie:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

85/24

 

 

Województwo śląskie

1

24 528 682

7 212 212

 

65 724

17 250 746

 

750

 

Administracja publiczna

15

281 597

127 731

 

65 724

88 142

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

16

65 724

 

 

65 724

 

e) w części 85/26 Województwo świętokrzyskie poz. 1, 9 i 10 w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

85/26

 

 

Województwo świętokrzyskie

1

13 972 304

9 075 504

 

1 307

4 895 493

 

750

 

Administracja publiczna

9

110 829

109 522

 

1 307

 

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

10

1 307

 

 

1 307

 

powinny mieć brzmienie:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

85/26

 

 

Województwo świętokrzyskie

1

13 971 324

9 075 504

 

327

4 895 493

 

750

 

Administracja publiczna

9

109 849

109 522

 

327

 

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

10

327

 

 

327

 

f) w części 85/30 Województwo wielkopolskie poz. 1, 2 i 4 w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

85/30

 

 

Województwo wielkopolskie

1

14 100 012

4 074 786

 

6 500

10 018 726

 

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

2

2 815 368

24 750

 

 

2 790 618

 

 

01036

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

4

81 375

24 750

 

 

56 625

powinny mieć brzmienie:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

85/30

 

 

Województwo wielkopolskie

1

14 045 762

4 058 286

 

6 500

9 980 976

 

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

2

2 761 118

8 250

 

 

2 752 868

 

 

01036

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

4

27 125

8 250

 

 

18 875

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Piotr Rorbach

Kancelaria Adwokacka Piotr Rorbach kieruje swoje usługi zarówno do klientów indywidualnych, jak i firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »