| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 21 września 2005 r.

w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego do Konwencji o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych dotyczącego organów nadzoru i transgranicznych przepływów danych, sporządzonego w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 6 czerwca 2005 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Protokół dodatkowy do Konwencji o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych dotyczący organów nadzoru i transgranicznych przepływów danych, sporządzony w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r. Dnia 12 lipca 2005 r. złożono Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy, jako depozytariuszowi, dokument ratyfikacyjny.

Zgodnie z artykułem 3 ustęp 3 litera a) protokół wszedł w życie dnia 1 lipca 2004 r. W stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej powyższy protokół, zgodnie z artykułem 3 ustęp 3 litera a), wejdzie w życie dnia 1 listopada 2005 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1. Następujące państwa stały się stronami protokołu w podanych niżej datach:

Republika Albanii

1 czerwca 2005 r.

Republika Chorwacji

1 października 2005 r.

Republika Cypryjska

1 lipca 2004 r.

Republika Czeska

1 lipca 2004 r.

Republika Litewska

1 lipca 2004 r.

Królestwo Niderlandów

1 stycznia 2005 r.

Federalna Republika Niemiec

1 lipca 2004 r.

Republika Słowacka

1 lipca 2004 r.

Królestwo Szwecji

1 lipca 2004 r.

Republika Węgierska

1 września 2005 r.

 2. Przy składaniu dokumentu ratyfikacyjnego i przyjęcia podane niżej państwa złożyły następujące deklaracje:

Królestwo Niderlandów

Deklaracja zawarta w dokumencie przyjęcia złożonym w dniu 8 września 2004 r.

„Królestwo Niderlandów przyjmuje Protokół dla terytorium Królestwa w Europie.”

Declaration contained in the instrument of acceptance deposited on 8 September 2004.

„The Kingdom of the Netherlands accepts the Protocol for the Kingdom in Europe.”

Republika Federalna Niemiec

Deklaracja zawarta w nocie werbalnej Stałego Przedstawicielstwa Niemiec z dnia 26 lutego 2003 r. potwierdzająca oświadczenie złożone w momencie podpisania w dniu 8 listopada 2001 r., przekazana Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy w momencie złożenia instrumentu ratyfikacyjnego w dniu 12 marca 2003 r.

„Artykuł 1 ustęp 3 Protokołu dodatkowego (jak również ustęp 2 jego preambuły) wskazuje, że organy nadzoru będą wykonywały swoje funkcje w sposób całkowicie niezależny.

Republika Federalna Niemiec przypomina swoje stanowisko zaprezentowane na posiedzeniu Komitetu Konsultacyjnego w dniach 6–8 czerwca 2000 r. i wyrażone w oparciu o artykuł 18 Konwencji o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z którym istniejąca praktyka nadzoru ochrony danych osobowych w Niemczech spełnia wymagania artykułu 1 ustęp 3 Protokołu dodatkowego, ponieważ organy nadzoru odpowiedzialne za ochronę danych osobowych – nawet jeżeli są one włączone w strukturę administracyjną zbudowaną hierarchicznie – wykonują swoje funkcje w sposób całkowicie niezależny.”

Declaration contained in a Note verbale from the Permanent Representation of Germany, dated 26 February 2003, confirming the declaration made at the time of signature on 8 November 2001, handed to the Secretary General of the Council of Europe at the time of deposit of the instrument of ratification, on 12 March 2003.

„Article 1, paragraph 3, of the Additional Protocol (as well as paragraph 2 of its Preamble) provides that supervisory authorities shall exercise their functions in complete independence.

The Federal Republic of Germany recalls its statement made at the meeting of 6 to 8 June 2000 of the Consultative Committee, set up by virtue of Article 18 of the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, that the existing practice for supervising data protection in Germany meets the requirements of Article 1, paragraph 3, of the Additional Protocol because the supervisory authorities responsible for data protection – even where they are incorporated in a hierarchical administrative structure – exercise their functions in complete independence.”

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Truszczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wyoming LLC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »