| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 stycznia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 215, poz. 2183 oraz z 2005 r. Nr 32, poz. 272 i Nr 158, poz. 1326) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 383,45 ha położone na terenach miast: Piotrków Trybunalski, Ozorków, Zgierz, Łódź, Łęczyca, Kutno, Tomaszów Mazowiecki, Radomsko, Sieradz, Rawa Mazowiecka, Koło oraz gmin: Sławno, Ksawerów, Tomaszów Mazowiecki, Wróblew, Wolborz i Widawa, w tym grunty o powierzchni 51,28 ha przeznaczone na realizację nowych inwestycji, o których mowa w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, z czego:

1) 18,12 ha położone w Łodzi (obszar „Dąbrowa II” – 5,22 ha i Kompleks „Kurczaki” – 12,90 ha);

2) 17,42 ha położone w Kutnie – Kompleks Wschodnia – obszar nr 1;

3) 15,74 ha położone w Piotrkowie Trybunalskim – Kompleks III.”;

2) w szczegółowym opisie granic i terenu łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, wprowadza się następujące zmiany:

a) w Podstrefie Łódź:

– opis granic i terenu Kompleksu CENTRUM otrzymuje brzmienie:

„Kompleks CENTRUM

Obręb ewidencyjny W-25 (ark. mapy nr 3).

Kompleks Centrum składa się z czterech obszarów i położony jest między ulicami: od północy Fabryczną (działka nr 57), od wschodu Magazynową (działka nr 25/1), od południa Tymienieckiego (działka nr 155/5) i od zachodu Targową (działka nr 74/1).

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 2410, leżącego na południowym skraju drogi wewnętrznej, oznaczonej jako działka nr 80/13. Z punktu nr 2410 biegnie na wschód, wzdłuż drogi wewnętrznej, do punktu nr 2415 i dalej na południowy wschód do punktu nr 2416. Od punktu nr 2416 granica biegnie na południe, wzdłuż drogi do punktu nr 2417, a dalej, po zmianie kierunku na zachód, do punktu nr 2419. W punkcie nr 2419 granica zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 2410, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 2450, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 80/11, wzdłuż południowej krawędzi drogi wewnętrznej (działka nr 80/13) w kierunku wschodnim do punktu nr 2452. Od punktu nr 2452 biegnie na południe, wzdłuż ul. Magazynowej do punktu nr 2120. Z punktu nr 2120 biegnie na zachód do punktu nr 2121, a dalej ponownie na południe do punktu nr 2122, znajdującego się na granicy działki nr 80/11 i ul. Tymienieckiego (działka nr 155/5). Dalej granica biegnie wzdłuż ul. Tymienieckiego na południowy zachód i dochodzi do punktu nr 521, gdzie skręca na północ i biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej (działka nr 80/13) do punktu nr 2450, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 18, leżącego na północnej krawędzi drogi wewnętrznej, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 19, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu nr 20. Z punktu nr 20 biegnie początkowo na południe do punktu nr 21, a dalej na zachód do punktu nr 2118, z którego początkowo biegnie na południowy zachód do punktu nr 2119, a dalej na południe do punktu nr 519 leżącego przy ul. Tymienieckiego. Z punktu nr 519 granica biegnie na zachód, wzdłuż ulicy do punktu nr 2458. W punkcie nr 2458 zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu nr 2459, z którego biegnie linią łamaną, początkowo w kierunku północnym, a następnie w kierunku północno-zachodnim, po krawędzi drogi wewnętrznej (działka nr 80/13), przez punkty nr: 2460, 2463, 2464 i 2467 do punktu nr 18, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od punktu nr 507, leżącego u zbiegu ulic: Targowej i Fabrycznej, w kierunku wschodnim wzdłuż ul. Fabrycznej do punktu nr 444a. Z punktu nr 444a biegnie początkowo na południe do punktu nr 444b, następnie na wschód do punktu nr 424a. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż ul. Magazynowej do punktu nr 2495. W punkcie nr 2495 zmienia kierunek na zachodni i biegnie linią łamaną, wzdłuż północnej, a następnie zachodniej granicy drogi wewnętrznej, przez punkty nr: 2489, 2485, 2483, 2480, 2479, 2473, 2471, 2469, do punktu nr 2468 w ul. Tymienieckiego. Z punktu nr 2468 granica biegnie wzdłuż ul. Tymienieckiego do punktu nr 878, i dalej na północ do punktu nr 477, a następnie na północny zachód do punktu nr 480. Z punktu nr 480 początkowo biegnie na północ do punktu nr 483, a następnie na zachód do punktu nr 485. W punkcie nr 485 ponownie zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż ul. Targowej do punktu nr 507, od którego rozpoczęto opis.”,

– na końcu opisu granic i terenu Podstrefy Łódź dodaje się opis granic i terenu kompleksów: Dąbrowa V i Dąbrowa VI w brzmieniu:

„Kompleks Dąbrowa V

Obręb ewidencyjny G-17 (ark. mapy 2) m. Łódź dz. Górna.

Granica biegnie od punktu nr 5960, położonego na północno-zachodnim narożniku działki nr 161/14, w kierunku wschodnim, wzdłuż działki nr 161/14 do punktu nr 6135. Od punktu nr 6135 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż działki nr 161/14 do punktu nr 6136. Od punktu nr 6136 biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż działek nr: 161/14 i 166/6, przez punkt nr 6122 do punktu nr 6121. W punkcie nr 6121 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż działki nr 166/6 do punktu nr 6120. W punkcie nr 6120 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż działek nr: 166/6 i 166/9, przez punkty nr: 6123, 6124, 6125 i 6106, do punktu nr 6107. W punkcie nr 6107 zatamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż działki nr 166/9 do punktu nr 6130. W punkcie nr 6130 skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż działki nr 166/9 do punktu nr 4248. W punkcie nr 4248 zatamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż działek nr: 166/9, 166/8, 166/7 i 161/15, przez punkty nr: 6131, 6272, 6129 i 4247, do punktu nr 4246. W punkcie nr 4246 skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż działek nr: 161/15 i 161/14, przez punkt nr 6112, do punktu nr 5960, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Dąbrowa VI

Obręb ewidencyjny G-7 (ark. mapy nr 6) m. Łódź, dz. Górna.

Granica biegnie od punktu nr 1132, położonego w południowo-zachodnim narożniku kompleksu, u zbiegu ul. Dostawczej (działka nr 13/17) i ul. Dąbrowskiego (działka nr 217/55) na północ, wzdłuż ul. Dostawczej do punktu nr 1139, a następnie na wschód, wzdłuż działki nr 10/3 do punktu nr 1133. W punkcie nr 1133 zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 14/6 do punktu nr 1037. Od punktu nr 1037 biegnie na wschód, równolegle do ul. Dąbrowskiego, do punktu nr 1028 przy ul. Choińskiej (działka nr 20/6), a następnie po granicy tej ulicy na południe do punktu nr 1053 i dalej na wschód do punktu nr 108. Z punktu nr 108, leżącego u zbiegu ul. Choińskiej (działka nr 27) i wschodniej granicy działki nr 45, biegnie na południe po granicy tej działki do punktu nr 109 i dalej na zachód do punktu nr 106. Od punktu nr 106 biegnie na południe do punktu nr 853, położonego w południowo-wschodnim narożniku kompleksu, będącego wspólnym punktem działek nr: 20/7, 46/2 i ul. Dąbrowskiego (działka nr 217/55). W punkcie nr 853 zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż północnej granicy ul. Dąbrowskiego, przez punkt nr 844 do punktu nr 1132, od którego rozpoczęto opis.”,

b) w Podstrefie Ozorków:

– opis granic i terenu Obszaru nr 1 otrzymuje brzmienie:

„Obszar nr 1

Obręb ewidencyjny nr 12.

Granica biegnie od punktu nr 4, położonego u zbiegu ulic: Armii Krajowej i Władysława

Sikorskiego, na południowy wschód, wzdłuż ul. Sikorskiego, przecinając w punkcie nr 5 działkę nr 14, do punktu nr 5a. W punkcie nr 5a zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 5b, a dalej na wschód, przecinając działki nr: 15/2 i 20/2, do punktu nr 5c. Z punktu nr 5c biegnie na północ, zachodnimi granicami działek nr: 21/4 i 22, przez punkty nr: 5d i 5e, do punktu nr 5f, przy ul. Sikorskiego. Następnie biegnie wzdłuż ul. Sikorskiego na wschód do punktu nr 5g, i dalej początkowo na południe, a następnie na wschód, po granicy działki nr 25/1, przez punkt nr 5h do punktu nr 5j. Od punktu nr 5j biegnie początkowo na południe, a następnie na wschód, po zachodniej granicy działek nr: 26 i 81, przez punkt nr 6a do punktu 6b, w którym skręca na północ do punktu nr 7. Dalej biegnie na południowy wschód, północnymi granicami działek nr: 81/8, 81/10, 80/2, 79 i 78 do punktu nr 8a. Z punktu nr 8a biegnie na północ do punktu nr 8b, a dalej na wschód do punktu nr 10, przy ul. Adamówek. Stąd biegnie początkowo na południe do punktu nr 11, a następnie na zachód do punktu nr 12, położonego na granicy działki nr 78, dalej biegnie po granicy działki nr 78 na południe do punktu nr 13, a następnie na zachód do punktu nr 14. Od punktu nr 14 kieruje się na południe do punktu nr 15, następnie na zachód do punktu nr 16, i omijając działkę nr 81/11, przez punkty nr: 16a, 16b i 16c dochodzi do ul. Adamówek w punkcie nr 17. Z punktu nr 17 biegnie północną stroną ul. Adamówek, omijając działkę nr 88/9, przez punkty nr: 21, 21a, 21b, 21c, do punktu nr 22. W punkcie nr 22 zmienia kierunek na północny i biegnie przez punkty nr: 22a i 22b do punktu nr 23. Tu skręca na zachód i biegnie do punktu nr 24, w którym obiera kierunek północny i biegnie wzdłuż wschodniej strony ul. Armii Krajowej, omijając działki nr: 92/9 i 93/12, przez punkty nr: 24a, 24b, 25 i 26, do punktu nr 4, od którego rozpoczęto opis.”,

– na końcu opisu granic i terenu Podstrefy Ozorków dodaje się opis granic i terenu Obszaru nr 3 w brzmieniu:

„Obszar nr 3

Obręb ewidencyjny nr 12.

Obszar nr 3 oddzielony jest od Obszaru nr 1 ul. Armii Krajowej. Obszar ma kształt trójkąta. Granica biegnie od punktu nr 27a, na północ, zachodnią krawędzią ul. Armii Krajowej do punktu nr 28. Z punktu nr 28 biegnie na wschód do punktu nr 27 i wraca do punktu nr 27a, od którego rozpoczęto opis.”,

c) na końcu opisu granic i terenu łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej dodaje się opis granic i terenu Podstrefy Koło w brzmieniu:

Podstrefa Koło

Obręb ewidencyjny nr 300901 1 (ark. mapy 12) m. Koło.

Granica biegnie od punktu nr 12198, będącego punktem granicznym pomiędzy działkami nr: 26, 27 i 25/5, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 1, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 2. Między punktami nr: 1 i 2 granica biegnie zewnętrzną stroną ściany budynku. W punkcie nr 2 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie zewnętrzną stroną ściany budynku do punktu nr 118, przez punkty nr: 86, 87, 88, 3, 4, 92 i 91, które stanowią narożniki budynku. W punkcie nr 118 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie po zewnętrznej stronie ściany budynku, przez punkty nr: 5, 6, 7 i 50 do punktu nr 53. Z punktu nr 53 biegnie do punktu nr 12243, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 25/6. Następnie biegnie do punktu nr 12134 i dalej do punktu nr 12267, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 11/4. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 12136, 12138 i 12137 do punktu nr 12257. Następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 12256, tu skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr: 12255 i 12254 dochodzi do punktu nr 12044. Stąd biegnie wzdłuż działki nr 15/7 do punktu nr 8, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowym do punktu nr 9, następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez punkt nr 10, będący narożnikiem budynku, dochodzi do punktu nr 11. Następnie biegnie po zewnętrznej stronie ściany budynku, przez punkty nr: 137, 142 i 12 będące narożnikami budynku, do punktu nr 13. W punkcie nr 13 załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkt nr 12015A do punktu nr 12017A. Tu załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 14, gdzie skręca pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkt nr 15 do punktu nr 16. Następnie załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po zewnętrznej stronie ściany budynku do punktu nr 12229. W punkcie nr 12229 skręca w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 12019 i biegnie dalej wzdłuż działek nr: 24/1 i 24/2, przez punkty nr: 12266 i 12082 do punktu nr 12081. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż działek nr: 31/1, 30, 29, 28 i 27, przez punkty nr: 12194, 12195, 12196, 12197 do punktu nr 12198, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, póz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 27 stycznia 2006 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »