| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 15 lutego 2006 r.

w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

Na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wyznacza się Dyrektora Izby Celnej w Gdyni do:

1) wydawania pozwoleń na regularną linię rejsową oraz prowadzenia procedury konsultacyjnej, o których mowa w art. 313b rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie Wydanie Specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3), zwanego dalej „Rozporządzeniem Wykonawczym”,

2) wydawania pozwoleń na zwolnienie z obowiązku wystawiania manifestu służącego do potwierdzania wspólnotowego statusu towarów najpóźniej do następnego dnia po wypłynięciu statku i w każdym przypadku przed przybyciem statku do portu oraz prowadzenia procedury konsultacyjnej, o których mowa w art. 324e Rozporządzenia Wykonawczego,

3) wydawania pozwoleń na stosowanie procedur uproszczonych właściwych do przewozu towarów drogą morską we wspólnotowej procedurze tranzytu oraz prowadzenia procedury konsultacyjnej, o których mowa w art. 447 i 448 Rozporządzenia Wykonawczego

– jeżeli statki rozpoczynają rejs z portów lub docelowo wpływają do portów w Gdyni, Gdańsku, Władysławowie, Ustce i Elblągu.

§ 2.
Wyznacza się Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie do:

1) wydawania pozwoleń na regularną linię rejsową oraz prowadzenia procedury konsultacyjnej, o których mowa w art. 313b Rozporządzenia Wykonawczego,

2) wydawania pozwoleń na zwolnienie z obowiązku wystawiania manifestu służącego do potwierdzania wspólnotowego statusu towarów najpóźniej do następnego dnia po wypłynięciu statku i w każdym przypadku przed przybyciem statku do portu oraz prowadzenia procedury konsultacyjnej, o których mowa w art. 324e Rozporządzenia Wykonawczego,

3) wydawania pozwoleń na stosowanie procedur uproszczonych właściwych do przewozu towarów drogą morską we wspólnotowej procedurze tranzytu oraz prowadzenia procedury konsultacyjnej, o których mowa w art. 447 i 448 Rozporządzenia Wykonawczego

– jeżeli statki rozpoczynają rejs z portów lub docelowo wpływają do portów w Szczecinie, Świnoujściu, Darłowie, Kołobrzegu, Policach, Stepnicy, Trzebieży i Nowym Warpnie.

§ 3.
Wyznacza się Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do:

1) wydawania pozwoleń na stosowanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu lotniczego (procedura uproszczona – poziom 1), o których mowa w art. 444 Rozporządzenia Wykonawczego;

2) wydawania pozwoleń na stosowanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu lotniczego przesyłanego z wykorzystaniem systemu wymiany danych (procedura uproszczona – poziom 2) oraz prowadzenia procedury konsultacyjnej, o których mowa w art. 445 Rozporządzenia Wykonawczego.

§ 4.
Wyznacza się Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu do:

1) prowadzenia procedury konsultacyjnej, o której mowa w art. 500 Rozporządzenia Wykonawczego, wymaganej w przypadku wydawania pojedynczych pozwoleń na korzystanie z gospodarczych procedur celnych;

2) prowadzenia procedury konsultacyjnej, o której mowa w art. 292 ust. 5 Rozporządzenia Wykonawczego, wymaganej w przypadku wydawania jednorazowych pozwoleń dla celów dozoru celnego ze względu na przeznaczenie towarów.

§ 5.
1. Postępowania w sprawach, o których mowa w § 3, wszczęte i niezakończone przez organy celne przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, przejmuje Dyrektor Izby Celnej w Warszawie, przy czym wszystkie już podjęte w postępowaniu czynności pozostają w mocy.

2. W sprawach cofnięcia, uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności pozwoleń, o których mowa w § 3, wydanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia właściwy jest Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

§ 6.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Gdyni, Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie oraz Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz. U. Nr 87, poz. 831).
§ 7.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 15 marca 2006 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dobrzycka

salon i sklep internetowy 9design

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »