| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 lutego 2006 r.

w sprawie ochotniczego zgłaszania się do zasadniczej służby wojskowej

Na podstawie art. 83 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1496) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb postępowania w sprawach ochotniczego zgłaszania się do odbycia zasadniczej służby wojskowej.
§ 2.
1. Poborowi lub przedpoborowi ochotniczo zgłaszający się do odbycia zasadniczej służby wojskowej, zwani dalej „ochotnikami”, składają pisemny wniosek o powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej, zwany dalej „wnioskiem”, do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące.

2. We wniosku ochotnik podaje następujące dane:

1) imię (imiona) i nazwisko oraz imię ojca;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer ewidencyjny PESEL;

4) adres zamieszkania i zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące;

5) wykształcenie, w tym nazwę szkoły, której jest absolwentem, oraz zawód wyuczony i wykonywany;

6) miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko służbowe;

7) posiadane kwalifikacje specjalistyczne i znajomość języków obcych;

8) kategorię zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej, jeżeli została w stosunku do niego określona.

3. We wniosku ochotnik może wskazać:

1) rodzaj sił zbrojnych, rodzaj wojsk i służb lub miejsce, w którym chce odbyć zasadniczą służbę wojskową;

2) jednostkę wojskową, w której chce odbyć zasadniczą służbę wojskową, w tym – w miarę możliwości – stanowisko służbowe lub funkcję;

3) termin, w którym chce rozpocząć odbywanie zasadniczej służby wojskowej.

4. Ochotnik, który dotychczas nie stawał do poboru, dołącza do wniosku dokument potwierdzający datę jego urodzenia.

5. Złożenie wniosku nie powoduje obowiązku powołania ochotnika do odbycia zasadniczej służby wojskowej.

§ 3.
Wojskowy komendant uzupełnień przekazuje imienny wykaz ochotników, którzy dotychczas nie stawali do poboru, właściwym wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast), w celu wezwania ich do stawienia się do poboru.
§ 4.
Ochotnika, o którym mowa w § 3, uznanego za zdolnego do czynnej służby wojskowej, obejmuje się ewidencją wojskową, wydaje się mu wojskowy dokument osobisty i przeznacza się go do odbycia zasadniczej służby wojskowej.
§ 5.
1. Ochotnikowi przysługuje pierwszeństwo w powołaniu do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli jest to zgodne z potrzebami uzupełnieniowymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wojskowy komendant uzupełnień, przy rozpatrywaniu wniosku, w miarę możliwości uwzględnia prośby ochotnika, o których mowa w § 2 ust. 3.

§ 6.
Wojskowy komendant uzupełnień uchyla kartę powołania na wniosek ochotnika, jeżeli wniosek ten został złożony co najmniej na 14 dni przed terminem stawienia się do odbycia zasadniczej służby wojskowej określonym w karcie powołania.
§ 7.
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego ochotniczego zgłaszania się do odbycia zasadniczej służby wojskowej (Dz. U. Nr 142, poz. 1506).
§ 8.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 22 marca 2006 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »