REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 42 poz. 283

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 6 marca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 200, poz. 1692 i Nr 203, poz. 1720) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2006 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: K. Michałkiewicz

 

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 220, poz. 1891).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1366.

Załącznik 1. [GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 6 marca 2006 r. (poz. 283)

GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI

Lp.

Grupy działalności

Kod PKD*

Kategorie ryzyka

Stopy procentowe składki (%)

1

2

3

4

5

1

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

A

7

2,00

2

Rybactwo

B

10

2,80

3

Górnictwo surowców energetycznych

CA

13

3,60

4

Górnictwo surowców innych niż energetyczne

CB

12

3,33

5

Produkcja artykułów spożywczych; napojów i wyrobów tytoniowych

DA

6

1,73

6

Produkcja wyrobów włókienniczych i odzieży

DB

4

1,20

7

Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych

DC

4

1,20

8

Produkcja drewna i wyrobów z drewna

DD

11

3,06

9

Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru; działalność publikacyjna i poligraficzna

DE

4

1,20

10

Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych

DF

6

1,73

11

Produkcja wyrobów chemicznych

DG

8

2,26

12

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych

DH

7

2,00

13

Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych

DI

8

2,26

14

Produkcja metali i wyrobów z metali

DJ

9

2,53

15

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

DK

8

2,26

16

Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych

DL

4

1,20

17

Produkcja sprzętu transportowego

DM

8

2,26

18

Produkcja, gdzie indziej niesklasyfikowana

DN

7

2,00

19

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

E

6

1,73

20

Budownictwo

F

7

2,00

21

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego

G

3

0,93

22

Hotele i restauracje

H

2

0,90

23

Transport, gospodarka magazynowa i łączność

I

5

1,47

24

Pośrednictwo finansowe

J

2

0,90

25

Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

K

4

1,20

26

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, organizacje i zespoły eksterytorialne

L,Q

3

0,93

27

Edukacja

M

4

1,20

28

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

N

5

1,47

29

Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała

O

5

1,47

 

* Kod PKD – określony w przepisach w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA