| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 września 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa

Na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1238) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie prowadzenia nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (Dz. U. Nr 120, poz. 1282 oraz z 2004 r. Nr 232, poz. 2330) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i sposób prowadzenia nasłuchu radiowego i przekazywania Morskiemu Ratowniczemu Centrum Koordynacyjnemu, zwanemu dalej „MRCK”, odebranych zawiadomień o niebezpieczeństwie.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Do odbioru sygnałów o niebezpieczeństwie nadawanych z polskich obszarów morskich służą brzegowe stacje radiowe morskiej radiokomunikacyjnej służby ruchomej, zwane dalej „stacjami nadbrzeżnymi”, w następujących pasmach częstotliwości między:

1) 156 MHz a 174 MHz,

2) 1605 kHz a 4000 kHz.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Stacje nadbrzeżne, odpowiedzialne za nasłuch w Światowym Morskim Systemie Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa, zwanym dalej „GMDSS”, utrzymują ciągły, automatyczny nasłuch sygnałów cyfrowego selektywnego wywołania o niebezpieczeństwie na następujących częstotliwościach dla:

1) Obszaru morza A1 na kanale 70 VHF na częstotliwości 156,525 MHz,

2) Obszaru morza A2 na częstotliwości średniofalowej 2187,5 kHz.

2. Stacje nadbrzeżne utrzymują również ciągły nasłuch sygnałów radiotelefonicznych na kanale 16 VHF na częstotliwości 156,8 MHz.”;

4) uchyla się § 4;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Sygnały o niebezpieczeństwie, odebrane przez prowadzące nasłuch stacje nadbrzeżne, są niezwłocznie przekazywane do MRCK.

2. Przekazywanie sygnałów o niebezpieczeństwie do MRCK, odebranych przez stacje nadbrzeżne odpowiedzialne za nasłuch w GMDSS, odbywa się w sposób automatyczny z wykorzystaniem niekomutowanych łączy telekomunikacyjnych.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Stacje nadbrzeżne realizujące nasłuchy, o których mowa w § 3, uzgadniają z dyrektorem Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa szczegółowe procedury przekazywania do MRCK odebranych sygnałów o niebezpieczeństwie oraz informacji o tych sygnałach.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

IESE Business School

Informacje o IESE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »