REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 233 poz. 1716

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 3 grudnia 2007 r.

w sprawie wysokości opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia oraz sposobu jej uiszczania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Opłata za wydanie opinii o planie nawożenia, zwana dalej „opłatą”, wynosi 6,30 zł za każde pole, za które uważa się powierzchnię użytków rolnych nie większą niż 4 ha lub każdą uprawę jednego gatunku rośliny uprawnej na powierzchni nie większej niż 4 ha.
§ 2.
Opłatę uiszcza się gotówką lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez okręgową stację chemiczno-rolniczą, do której dostarczono lub przesłano plan nawożenia.
§ 3.
Jeżeli opłata została uiszczona przelewem, dokument potwierdzający jej uiszczenie przesyła się albo dostarcza bezpośrednio do okręgowej stacji chemiczno-rolniczej wraz z planem nawożenia.
§ 4.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2004 r. w sprawie sposobu uiszczania oraz wysokości opłaty za opiniowanie planu nawożenia (Dz. U. Nr 231, poz. 2322).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-14
  • Data wejścia w życie: 2007-12-29
  • Data obowiązywania: 2014-09-10
  • Dokument traci ważność: 2020-06-09

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA