REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 234 poz. 1723

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 4 grudnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2004 r. w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin (Dz. U. Nr 200, poz. 2060, z późn. zm.4)) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) dyrektywy Komisji 2007/50/WE z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej beflubutamidu i wirusa poliedrozy jądrowej Spodoptera exigua jako substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 202 z 03.08.2007, str. 15);

2) dyrektywy Komisji 2007/52/WE z dnia 16 sierpnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej etoprofosu, pirymifosu metylowego i fipronilu jako substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 214 z 17.08.2007, str. 3).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 92, poz. 639, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 541.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 264, poz. 2639, z 2005 r. Nr 43, poz. 419, Nr 133, poz. 1124 i Nr 231, poz. 1964, z 2006 r. Nr 17, poz. 138, Nr 59, poz. 414, Nr 132, poz. 926, Nr 167, poz. 1187 i Nr 220, poz. 1609 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 333, Nr 101, poz. 681 i Nr 163, poz. 1159.

Załącznik 1. [TERMINY, W KTÓRYCH PODMIOT POSIADAJĄCY ZEZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN DO OBROTU I STOSOWANIA JEST OBOWIĄZANY DO PRZEDSTAWIENIA WYNIKÓW BADAŃ, INFORMACJI, DANYCH, OCEN ORAZ KART CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI AKTYWNEJ I ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 4 grudnia 2007 r. (poz. 1723)

TERMINY, W KTÓRYCH PODMIOT POSIADAJĄCY ZEZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN DO OBROTU I STOSOWANIA JEST OBOWIĄZANY DO PRZEDSTAWIENIA WYNIKÓW BADAŃ, INFORMACJI, DANYCH, OCEN ORAZ KART CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI AKTYWNEJ I ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Lp.

Substancja aktywna zawarta w środku ochrony roślin

Terminy przedstawienia: wyników badań, informacji, danych oraz ocen dotyczących tożsamości i właściwości substancji aktywnej, potwierdzających, że substancja ta nie różni się istotnie odnośnie do stopnia czystości oraz rodzaju zanieczyszczeń i spełnia wymagania określone w przepisach szczególnych Unii Europejskiej dla tej substancji, oraz karty charakterystyki substancji aktywnej

Terminy przedstawienia: wyników badań, w tym również wyników badań skuteczności działania środka ochrony roślin, informacji, danych oraz ocen dotyczących środka ochrony roślin, oraz karty charakterystyki środka ochrony roślin1)

1

2

3

4

1

2,4-D

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

2

2,4-DB

30 września 2004 r.

31 sierpnia 2006 r.

3

1-metylocyklopropen

1 maja 2006 r.

30 września 2006 r.

4

acetamipryd

31 grudnia 2004 r.

30 czerwca 2005 r.

5

acybenzolar metylowy

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

6

alfa-cypermetryna

1 marca 2005 r.

1 listopada 2007 r.

7

amitrol

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

8

Ampelomyces quisqualis

31 marca 2005 r.

31 maja 2005 r.

9

azoksystrobina

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

10

azymsulfuron

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

11

Bacillus subtilis

1 lipca 2007 r.

31 lipca 2007 r.

12

beflubutamid

1 stycznia 2008 r.

1 maja 2008 r.

13

benalaksyl

1 marca 2005 r.

1 listopada 2007 r.

14

bentazon

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

15

beta-cyflutryna

30 września 2004 r.

31 sierpnia 2006 r.

16

bifenazan

1 grudnia 2005 r.

31 stycznia 2006 r.

17

bromoksynil

1 marca 2005 r.

1 listopada 2007 r.

18

chinoksyfen

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

19

chlopyralid

1 maja 2007 r.

1 stycznia 2010 r.

20

chloropiryfos

1 lipca 2006 r.

31 grudnia 2008 r.

21

chloropiryfos metylowy

1 lipca 2006 r.

31 grudnia 2008 r.

22

chlorotalonil

1 marca 2006 r.

31 października 2008 r.

23

chlorotoluron

1 marca 2006 r.

31 października 2008 r.

24

chlorprofam

31 stycznia 2005 r.

30 września 2007 r.

 

 

 

 

1

2

3

4

25

chlotianidyna

31 października 2006 r.

31 stycznia 2007 r.

26

Coniothyrium minitans

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

27

cyazofamid

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

28

cyflutryna

30 września 2004 r.

30 sierpnia 2006 r.

29

cyhalofop butylowy

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

30

cyklanilid

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

31

cynidon etylowy

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

32

cypermetryna

1 marca 2006 r.

31 października 2008 r.

33

cyprodynil

1 maja 2007 r.

1 stycznia 2010 r.

34

daminozyd

1 marca 2006 r.

31 października 2008 r.

35

deltametryna

30 września 2004 r.

1 lipca 2006 r.

36

desmedifam

1 marca 2005 r.

1 listopada 2007 r.

37

dichlorprop-P

1 czerwca 2007 r.

1 lutego 2010 r.

38

dikwat

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

39

dimetenamid-P

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

40

dimetoat

1 października 2007 r.

1 czerwca 2010 r.

41

dimetomorf

1 października 2007 r.

1 czerwca 2010 r.

42

dimoksystrobina

1 stycznia 2007 r.

1 stycznia 2007 r.

43

dinokap

1 kwietnia 2007 r.

31 sierpnia 2008 r.

44

esfenwalerat

30 września 2004 r.

31 października 2005 r.

45

etefon

1 sierpnia 2007 r.

31 marca 2010 r.

46

etofumesat

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

47

etoksazol

31 sierpnia 2005 r.

30 listopada 2005 r.

48

etoksysulfuron

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

49

etoprofos

1 stycznia 2008 r.

1 czerwca 2010 r.

50

famoksadon

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

51

fenamidon

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

52

fenamifos

1 sierpnia 2007 r.

31 marca 2010 r.

53

fenarimol

1 kwietnia 2007 r.

1 kwietnia 2007 r.

54

fenheksamid

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

55

fenmedifam

1 marca 2005 r.

1 listopada 2007 r.

56

fipronil

1 stycznia 2008 r.

1 czerwca 2010 r.

57

flazasulfuron

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

58

florasulam

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

59

flufenacet

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

60

flumioksazyna

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

61

flupirsulfuron metylowy

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

 

 

 

 

1

2

3

4

62

fluroksypyr

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

63

flurtamon

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

64

flusilazol

1 kwietnia 2007 r.

 

65

folpet

1 października 2007 r.

1 czerwca 2010 r.

66

foramsulfuron

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

67

forchlorfenuron

1 maja 2006 r.

30 września 2006 r.

68

formetanat

1 października 2007 r.

1 czerwca 2010 r.

69

fosetyl

1 maja 2007 r.

1 stycznia 2010 r.

70

fosforan żelazowy

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

71

fosmet

1 października 2007 r.

1 czerwca 2010 r.

72

fostiazat

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

73

glifosat

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

74

Gliocladium catenulatum

31 marca 2005 r.

31 maja 2005 r.

75

glufosynat

1 października 2007 r.

1 czerwca 2010 r.

76

hydrazyd maleinowy

30 września 2004 r.

30 sierpnia 2006 r.

77

imazalil

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

78

imazamoks

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

79

imazosulfuron

31 marca 2005 r.

31 maja 2005 r.

80

indoksakarb

1 maja 2006 r.

30 września 2006 r.

81

iprodion

30 września 2004 r.

30 sierpnia 2006 r.

82

iprowalikarb

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

83

izoksaflutol

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

84

izoproturon

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

85

jodosulfuron

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

86

joksynil

1 marca 2005 r.

1 listopada 2007 r.

87

kaptan

1 października 2007 r.

1 czerwca 2010 r.

88

karbendazym

1 kwietnia 2007 r.

31 sierpnia 2008 r.

89

karfentrazon etylowy

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

90

klodinafop

31 stycznia 2007 r.

31 lipca 2009 r.

91

krezoksym metylowy

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

92

kwas benzoesowy

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

93

lambda-cyhalotryna

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

94

laminarin

31 marca 2005 r.

31 maja 2005 r.

95

linuron

30 września 2004 r.

30 sierpnia 2006 r.

96

MCPA

1 maja 2006 r.

31 grudnia 2008 r.

97

MCPB

1 maja 2006 r.

31 grudnia 2008 r.

98

maneb

1 lipca 2006 r.

31 grudnia 2008 r.

 

 

 

 

1

2

3

4

99

mankozeb

1 lipca 2006 r.

31 grudnia 2008 r.

100

mekoprop

30 września 2004 r.

31 stycznia 2007 r.

101

mekoprop-P

30 września 2004 r.

31 stycznia 2007 r.

102

mepanipirym

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

103

metalaksyl-M

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

104

metamidofos

1 kwietnia 2007 r.

1 kwietnia 2007 r.

105

metiokarb

1 października 2006 r.

1 czerwca 2010 r.

106

metiram

1 lipca 2006 r.

31 grudnia 2008 r.

107

metkonazol

1 czerwca 2007 r.

1 lutego 2010 r.

108

metoksyfenozyd

31 marca 2005 r.

31 maja 2005 r.

109

metrafenon

1 lipca 2007 r.

31 lipca 2007 r.

110

metrybuzyna

1 października 2007 r.

1 czerwca 2010 r.

111

metsulfuon metylowy

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

112

mezosulfuron

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

113

mezotrion

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

114

milbektyna

1 grudnia 2005 r.

31 stycznia 2006 r.

115

molinat

30 września 2004 r.

31 stycznia 2007 r.

116

oksadiargil

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

117

oksamyl

1 sierpnia 2006 r.

31 stycznia 2009 r.

118

oksasulfuron

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

119

Paecilomyces fumosoroseus

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

120

pendimetalina

30 września 2004 r.

30 sierpnia 2006 r.

121

petoksamid

31 października 2006 r.

31 stycznia 2007 r.

122

pikoksystrobina

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

123

pikolinafen

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

124

pimetrozyna

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

125

piraflufen etylowy

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

126

piraklostrobina

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

127

pirydat

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

128

pirymetanil

1 czerwca 2007 r.

1 lutego 2010 r.

129

pirymifos metylowy

1 stycznia 2008 r.

1 czerwca 2010 r.

130

pirymikarb

31 stycznia 2007 r.

31 lipca 2009 r.

131

procymidon

1 kwietnia 2007 r.

1 kwietnia 2007 r.

132

proheksadion wapnia

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

133

propamokarb

1 października 2007 r.

1 czerwca 2010 r.

134

propikonazol

30 września 2004 r.

31 stycznia 2007 r.

135

propineb

30 września 2004 r.

30 listopada 2006 r.

 

 

 

 

1

2

3

4

 

136

propoksykarbazon

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

 

137

propyzamid

30 września 2004 r.

30 listopada 2006 r.

 

138

prosulfuron

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

 

139

Pseudomonas chlororaphis

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

 

HO

rimsulfuron

31 stycznia 2007 r.

31 lipca 2009 r.

 

141

siltiofam

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

 

142

s-metolachlor

31 marca 2005 r.

31 maja 2005 r.

 

143

spinosad

1 lipca 2007 r.

31 lipca 2007 r.

 

144

spiroksamina

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

 

145

sulfosulfuron

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

 

146

tepraloksydim

31 sierpnia 2005 r.

30 listopada 2005 r.

 

147

tiabendazol

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

 

148

tiachlopryd

31 grudnia 2004 r.

30 czerwca 2005 r.

 

149

tiametoksam

1 lipca 2007 r.

31 lipca 2007 r.

 

150

tifensulfuron metylowy

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

 

151

tiofanat metylu

1 marca 2006 r.

31 października 2008 r.

 

152

tiuram

30 września 2004 r.

31 stycznia 2007 r.

 

153

tolchlofos metylowy

31 stycznia 2007 r.

31 lipca 2009 r.

 

154

tolifluanid

1 października 2006 r.

31 marca 2009 r.

 

155

triasulfuron

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

 

156

tribenuron

1 marca 2006 r.

31 października 2008 r.

 

157

trichlopyr

1 czerwca 2007 r.

1 lutego 2010 r.

 

158

trifloksystrobina

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

 

159

trineksapak

1 maja 2007 r.

1 stycznia 2010 r.

 

160

tritikonazol

31 stycznia 2007 r.

31 lipca 2009 r.

 

161

warfaryna

1 października 2006 r.

31 marca 2009 r.

 

162

wirus poliedrozy jądrowej Spodoptera exigua

1 stycznia 2008 r.

1 maja 2008 r.

 

163

ziram

30 września 2004 r.

31 stycznia 2007 r.

 

164

zoksamid

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

 

 

1) Jeżeli środek ochrony roślin zawiera co najmniej dwie substancje aktywne, dla których terminy przedstawienia wyników badań, w tym również wyników badań skuteczności działania środka ochrony roślin, informacji, danych, ocen dotyczących środka ochrony roślin oraz karty charakterystyki środka ochrony roślin są różne, termin ten ustala się, biorąc pod uwagę termin dłuższy dla substancji aktywnej zawartej w środku ochrony roślin (nie dotyczy środków ochrony roślin, w skład których wchodzą substancje aktywne: dinokap, fenarimol, karbendazym, metamidofos lub procymidon).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA