REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 241 poz. 1767

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 11 grudnia 2007 r.

w sprawie kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. Nr 42, poz. 471, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145, z 2004 r. Nr 34, poz. 292 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) przedsiębiorców i rodzaj artykułów rolno-spożywczych, objętych kontrolą prawidłowości przekazywania danych rynkowych, zwanej dalej „kontrolą”;

2) częstotliwość przeprowadzania kontroli.

§ 2.
Kontroli podlegają przedsiębiorcy wymienieni w § 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych (Dz. U. Nr 192, poz. 1971 oraz z 2006 r. Nr 1, poz. 6 i Nr 193, poz. 1426), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie zbierania danych rynkowych”, obowiązani do nieodpłatnego przekazywania danych rynkowych objętych kontrolą.
§ 3.
Kontrolą obejmuje się artykuły rolno-spożywcze wymienione w rozporządzeniu w sprawie zbierania danych rynkowych w załączniku nr 1 w części I ust. 1.
§ 4.
Kontrolę przedsiębiorców wymienionych w § 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia w sprawie zbierania danych rynkowych przeprowadza się raz na kwartał.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-27
  • Data wejścia w życie: 2008-01-11
  • Data obowiązywania: 2012-08-17
  • Dokument traci ważność: 2014-01-12

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA