REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2012 poz. 881

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 26 lipca 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. Nr 42, poz. 471, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1767) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Kontroli podlegają przedsiębiorcy wymienieni w § 12 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych (Dz. U. Nr 160, poz. 960), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie zbierania danych rynkowych”, obowiązani do nieodpłatnego przekazywania danych rynkowych objętych kontrolą.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Kontrolę przedsiębiorców wymienionych w § 12 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia w sprawie zbierania danych rynkowych przeprowadza się raz na kwartał.”.

§ 2.

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1145, z 2004 r. Nr 34, poz. 292, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2011 r. Nr 120, poz. 690.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-02
  • Data wejścia w życie: 2012-08-17
  • Data obowiązywania: 2012-08-17
  • Dokument traci ważność: 2022-08-03

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA