REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 247 poz. 1829

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 grudnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych (Dz. U. Nr 35, poz. 311 oraz z 2005 r. Nr 131, poz. 1097 i Nr 250, poz. 2106) w § 2 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Za miejsce magazynowania tych wyrobów uznaje się również zbiorniki nadziemne i podziemne, wprowadzone do użytkowania przed dniem 1 maja 2004 r., które nie posiadają dowodów legalizacji – jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2008 r.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2007 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 160, poz. 1341, z 2006 r. Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 666.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-29
  • Data wejścia w życie: 2007-12-31
  • Data obowiązywania: 2007-12-31
  • Dokument traci ważność: 2009-03-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA