| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie zniesienia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

Na podstawie art. 13 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Znosi się sądy grodzkie (wydziały grodzkie) w następujących sądach rejonowych:

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy:

a) w Sądzie Rejonowym w Mogilnie,

b) w Sądzie Rejonowym w Nakle n. Notecią,

c) w Sądzie Rejonowym w Szubinie,

d) w Sądzie Rejonowym w Świeciu,

e) w Sądzie Rejonowym w Tucholi,

f) w Sądzie Rejonowym w Żninie,

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Elblągu:

a) w Sądzie Rejonowym w Działdowie,

b) w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim,

3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kaliszu:

a) w Sądzie Rejonowym w Jarocinie,

b) w Sądzie Rejonowym w Kępnie,

4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie, w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej,

5) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Legnicy, w Sądzie Rejonowym w Jaworze,

6) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi:

a) w Sądzie Rejonowym w Brzezinach,

b) w Sądzie Rejonowym w Łęczycy,

c) w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej,

7) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Nowym Sączu:

a) w Sądzie Rejonowym w Gorlicach,

b) w Sądzie Rejonowym w Limanowej,

c) w Sądzie Rejonowym w Zakopanem,

8) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Opolu:

a) w Sądzie Rejonowym w Głubczycach,

b) w Sądzie Rejonowym w Oleśnie,

9) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Ostrołęce:

a) w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce,

b) w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej,

c) w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu,

d) w Sądzie Rejonowym w Pułtusku,

e) w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie,

10) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Płocku, w Sądzie Rejonowym w Płońsku,

11) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu, w Sądzie Rejonowym w Gostyniu,

12) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Przemyślu:

a) w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie,

b) w Sądzie Rejonowym w Przeworsku,

13) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Radomiu:

a) w Sądzie Rejonowym w Grójcu,

b) w Sądzie Rejonowym w Kozienicach,

c) w Sądzie Rejonowym w Lipsku,

d) w Sądzie Rejonowym w Przysusze,

e) w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu,

f) w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu,

14) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Rzeszowie:

a) w Sądzie Rejonowym w Leżajsku,

b) w Sądzie Rejonowym w Łańcucie,

c) w Sądzie Rejonowym w Ropczycach,

d) w Sądzie Rejonowym w Strzyżowie,

15) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Siedlcach:

a) w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim,

b) w Sądzie Rejonowym w Węgrowie,

16) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku, w Sądzie Rejonowym w Słupsku,

17) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie:

a) w Sądzie Rejonowym w Choszcznie,

b) w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu,

18) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie, w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim,

19) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie:

a) w Sądzie Rejonowym w Legionowie,

b) w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim,

c) w Sądzie Rejonowym w Otwocku,

20) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Włocławku:

a) w Sądzie Rejonowym w Lipnie,

b) w Sądzie Rejonowym w Radziejowie,

c) w Sądzie Rejonowym w Rypinie,

21) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu, w Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim

– utworzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich (Dz. U. Nr 106, poz. 1160, z późn. zm.2)).

§ 2.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich (Dz. U. Nr 106, poz. 1160, z późn. zm.2)) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 3:

a) uchyla się pkt 3–6,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) w Sądzie Rejonowym w Tucholi – Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy z obszaru gmin: Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Sosno i Więcbork,",

c) uchyla się pkt 8;

2) w ust. 5 uchyla się pkt 2 i 4;

3) w ust. 10 uchyla się pkt 1 i 3;

4) w ust. 11 pkt 9a otrzymuje brzmienie:

„9a) w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1–4 ustawy,"

5) w ust. 14 uchyla się pkt 9;

6) w ust. 16:

a) uchyla się pkt 1a,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w Sądzie Rejonowym w Złotoryi – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1–4 ustawy;"

7) w ust. 19 uchyla się pkt 1, 3 i 8;

8) w ust. 20 uchyla się pkt 1, 2 i 5;

9) w ust. 22 uchyla się pkt 2 i 6;

10) w ust. 23:

a) uchyla się pkt 1 i 2,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu – Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Makowie Mazowieckim – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy z obszaru miasta Maków Mazowiecki oraz gmin: Czerwonka, Karniewo, Krasnosielc, Młynarze, Płoniawy-Bramura, Różan, Rzewnie, Sypniewo i Szelków,",

c) uchyla się pkt 3a i 4;

11) w ust. 25 uchyla się pkt 4;

12) w ust. 26 uchyla się pkt 3;

13) w ust. 26a uchyla się pkt 2 i 4;

14) w ust. 27:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w Sądzie Rejonowym w Grójcu – Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Białobrzegach dla gmin: Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec i Wyśmierzyce,",

b) uchyla się pkt 2–4 i 5a,

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu – Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Pionkach – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy z obszaru miasta i gminy Pionki;"

15) w ust. 28 uchyla się pkt 3–5 i 7;

16) w ust. 29 uchyla się pkt 4 i 5;

17) w ust. 30 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w Sądzie Rejonowym w Słupsku – dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy,

b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2–4 ustawy;"

18) w ust. 32 uchyla się pkt 1 i 8;

19) w ust. 37 uchyla się pkt 1;

20) w ust. 37a:

a) uchyla się pkt 1–3,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w Sądzie Rejonowym w Wołominie – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1–4 ustawy;"

21) w ust. 38 uchyla się pkt 1–3;

22) w ust. 40 uchyla się pkt 3.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ćwiąkalski

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 84, poz. 761 i Nr 179, poz. 1496, z 2003 r. Nr 110, poz. 1053 i Nr 219, poz. 2165, z 2004 r. Nr 127, poz. 1328, Nr 148, poz. 1562 i Nr 281, poz. 2796, z 2005 r. Nr 63, poz. 561, Nr 112, poz. 944 i Nr 240, poz. 2025, z 2006 r. Nr 135, poz. 958 i Nr 241, poz. 1753 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 334, Nr 153, poz. 1083 i Nr 243, poz. 1793.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Redlicki

Aplikant radcowski w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »