| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 10 lipca 2008 r.

w sprawie informacji, które powinny być zawarte w powiadomieniu o terminie planowanego zbioru rośliny energetycznej, powiadomieniu o zmianie tego terminu oraz w oświadczeniu o ilości zebranych roślin energetycznych

Na podstawie art. 10 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr 44, poz. 262 i Nr 98, poz. 634) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa informacje, które powinny być zawarte w powiadomieniach, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, oraz w oświadczeniu, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, zwanej dalej „ustawą”.
§ 2.
Powiadomienia, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, zawierają:

1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy lub numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), a jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego - kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości;

3) numer telefonu wnioskodawcy, jeżeli posiada;

4) numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

§ 3.
Powiadomienie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, zawiera ponadto następujące informacje:

1) gatunek rośliny energetycznej, która będzie zbierana;

2) datę planowanego zbioru;

3) powierzchnię uprawy rośliny energetycznej, z której planowany jest zbiór (w hektarach);

4) oznaczenie działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych, na których obszarze jest prowadzona uprawa.

§ 4.
Powiadomienie, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy, zawiera ponadto następujące informacje:

1) nową datę planowanego zbioru;

2) przyczynę, ze względu na którą zbiór nie może być zrealizowany w planowanym terminie, o którym mowa w § 3 pkt 2.

§ 5.
Oświadczenie, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, zawiera ponadto następujące informacje:

1) datę zbioru rośliny energetycznej;

2) gatunek zebranej rośliny energetycznej;

3) masę zebranej rośliny energetycznej (w decytonach) lub objętość zebranej rośliny energetycznej (w metrach sześciennych);

4) metodę ustalenia ilości zebranej rośliny energetycznej, o której mowa w § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie metod i sposobu ustalania ilości zebranych roślin energetycznych (Dz. U. Nr 100, poz. 646);

5) powierzchnię uprawy rośliny energetycznej, z której dokonano zbioru (w hektarach);

6) oznaczenie działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych, na których obszarze jest prowadzona uprawa;

7) miejscowość i adres planowanego miejsca magazynowania zebranej rośliny energetycznej oraz planowany okres jej magazynowania.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Studzińska

Prawnik, Mediator Stały przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »