reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 października 2008 r.

w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. W ramach środków budżetowych części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, tworzy się fundusz na nagrody i zapomogi, zwany dalej „funduszem”, dla żołnierzy zawodowych, bez względu na miejsce pełnienia przez nich zawodowej służby wojskowej.

2. W ramach środków finansowych jednostek wojskowych niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi tworzy się fundusz na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową w tych jednostkach.

3. Wysokość funduszu:

1) o którym mowa w ust. 1, wynosi 2,5 %,

2) o którym mowa w ust. 2, wynosi od 1,0 % do 2,5 %

– planowanych na dany rok kalendarzowy środków na uposażenia żołnierzy zawodowych.

§ 2.
1. Środki funduszu pozostawia się do dyspozycji:

1) każdego dowódcy jednostki wojskowej będącej państwową jednostką budżetową, o którym mowa w art. 104 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej „ustawą” w wysokości 1,0 % wydatkowanych w roku kalendarzowym środków na uposażenia żołnierzy zawodowych w bezpośrednio podległej jednostce wojskowej oraz podległej jednostce wojskowej, której dowódca zajmuje stanowisko służbowe niższe niż określone w art. 104 ust. 1 ustawy;

2) Ministra Obrony Narodowej w wysokości 1,5 % określonych w ustawie budżetowej środków na uposażenia żołnierzy zawodowych w danym roku kalendarzowym.

2. Naliczenia środków funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje się w okresach kwartalnych. Środki na poszczególne kwartały danego roku kalendarzowego ustala się zaliczkowo, przyjmując za podstawę wydatki na uposażenia żołnierzy zawodowych poniesione w pierwszym miesiącu danego kwartału.

3. Ze środków funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Minister Obrony Narodowej może przyznawać nagrody i zapomogi żołnierzom zawodowym bez względu na miejsce pełnienia przez nich zawodowej służby wojskowej.

§ 3.
Wysokość funduszu może być podwyższona przez Ministra Obrony Narodowej w ciągu roku kalendarzowego o niewykorzystane środki na uposażenie i dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz pozostawiona do jego dyspozycji.
§ 4.
1. Wysokość funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2, ustala dowódca jednostki wojskowej niebędącej państwową jednostką budżetową.

2. Fundusz, o którym mowa w § 1 ust. 2, może zostać zwiększony z odpisu z zysku, nie więcej niż o 2,5 % środków pieniężnych wydatkowanych na uposażenia żołnierzy zawodowych w poprzednim roku kalendarzowym.

3. Zwiększenia funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2, dokonuje się po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego jednostki wojskowej.

§ 5.
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1241 oraz z 2005 r. Nr 210, poz. 1749).
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FC NIKMARK

Agencja Marketingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama