| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 10 grudnia 2008 r.

w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefę ekonomiczną

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 746) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Rozporządzenie określa szczegółowe kryteria dotyczące warunków wymienionych w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, zwanej dalej „ustawą”, których spełnienie uprawnia do objęcia specjalną strefą ekonomiczną gruntów stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy.
§ 2.
 1. Warunek, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy, uważa się za spełniony, gdy:

1) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest równa albo niższa od 60 % średniej krajowej, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 500 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 350 mln zł;

2) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 60 % średniej krajowej, lecz nie wyższa niż średnia krajowa, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 250 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 155 mln zł;

3) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od średniej krajowej, lecz nie wyższa niż 130 % średniej krajowej, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 200 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 138 mln zł;

4) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 130 % średniej krajowej, lecz nie wyższa niż 160 %, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 170 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 120 mln zł;

5) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 160 % średniej krajowej, lecz nie wyższa niż 200 %, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 150 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 100 mln zł;

6) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 200 % średniej krajowej, lecz nie wyższa niż 250 %, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 100 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 70 mln zł;

7) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 250 % średniej krajowej, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 50 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 17 mln zł.

2. Spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1, ocenia się w oparciu o dane ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące stopy bezrobocia w powiecie na dzień ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego o 4 miesiące miesiąc, w którym weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów, wydane na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy, zmieniające obszar specjalnej strefy ekonomicznej przez objęcie tą strefą włączanego gruntu.

§ 3.
 Warunek, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy, uważa się za spełniony, gdy:

1) działalność prowadzona w wyniku inwestycji będzie polegała na uruchomieniu wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów niewytwarzanych na rynku polskim, lub świadczenia usług posiadających te cechy nieoferowanych w regionie, lub zostaną wprowadzone nowe rozwiązania technologiczne niestosowane dotychczas lub stosowane na rynku polskim nie dłużej niż rok; spełnienie kryterium zostanie potwierdzone opiniami co najmniej dwóch jednostek naukowych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049) oraz

2) w związku z inwestycją utworzonych zostanie co najmniej 30 nowych miejsc pracy i poniesione zostaną koszty kwalifikowane inwestycji o wartości co najmniej 20 mln zł.

§ 4.
 Warunek, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a ustawy, uważa się za spełniony, gdy:

1) inwestycja będzie realizowana w zakresie usług badawczo-rozwojowych określonych działem 73 w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844, z 2005 r. Nr 90, poz. 760, z 2006 r. Nr 245, poz. 1780 oraz z 2007 r. Nr 243, poz. 1785), zwanej dalej „PKWiU”, oraz

2) w związku z inwestycją utworzonych zostanie co najmniej 50 nowych miejsc pracy lub poniesione zostaną koszty kwalifikowane inwestycji o wartości co najmniej 10 mln zł.

§ 5.
 Warunek, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. b-e ustawy, uważa się za spełniony, gdy:

1) inwestycja będzie realizowana w zakresie:

a) usług informatycznych określonych działem 72 PKWiU lub

b) usług rachunkowości i kontroli ksiąg określonych kategorią 74.12.1 PKWiU, lub

c) usług w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych, określonych kategorią 74.12.2 PKWiU, lub

d) usług centrów telefonicznych (call center) określonych klasą 74.86 PKWiU oraz

2) w związku z inwestycją utworzonych zostanie co najmniej 150 nowych miejsc pracy lub poniesione zostaną koszty kwalifikowane inwestycji o wartości co najmniej 20 mln zł.

§ 6.
 W województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim szczegółowe warunki dotyczące wielkości zatrudnienia i kosztów kwalifikowanych inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 1, § 3 pkt 2, § 4 pkt 2 i § 5 pkt 2, obniża się o 30 %.
§ 7.
 Warunek, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy, uważa się za spełniony, gdy teren o powierzchni nie większej niż 2 ha włączany jest w granice specjalnej strefy ekonomicznej na rzecz pełnej realizacji rozpoczętej na terenie strefy inwestycji.
§ 8.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »