reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 20 kwietnia 2009 r.

w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Treblince, oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej

Na podstawie art. 4 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Granice Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Treblince, zwanego dalej „Pomnikiem”, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.
Granice strefy ochronnej Pomnika określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 3.
Obszar strefy ochronnej Pomnika wynosi 46,42 ha.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.

Załącznik 1. [OPIS GRANIC POMNIKA ZAGŁADY, NA OBSZARZE KTÓREGO JEST POŁOŻONE MAUZOLEUM WALKI I MĘCZEŃSTWA W TREBLINCE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 20 kwietnia 2009 r. (poz. 580)

Załącznik nr 1

OPIS GRANIC POMNIKA ZAGŁADY, NA OBSZARZE KTÓREGO JEST POŁOŻONE MAUZOLEUM WALKI I MĘCZEŃSTWA W TREBLINCE

Rozpoczynając od punktu nr 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki ewidencyjnej, zwanej dalej „działką”, nr 74, położonego na granicy obrębu Poniatowo, gmina Małkinia Górna, oraz obrębu Wólka Okrąglik, gmina Kosów Lacki, po południowej stronie terenu PKP, granica Pomnika biegnie linią prostą w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż terenu PKP, do punktu nr 2, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 81/1 i jednocześnie północno-wschodni narożnik działki nr 104, będącej rowem melioracyjnym. W punkcie nr 2 granica zmienia kierunek na południowo-zachodni i wzdłuż rowu biegnie linią prostą do punktu nr 3, stanowiącego punkt załamania granicy działki nr 81/1 i jednocześnie północno-zachodni narożnik działki nr 104, a następnie załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim linią prostą do punktu nr 4, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 81/1 i jednocześnie południowo-zachodni narożnik działki nr 166, położony na północnej granicy działki nr 167. W punkcie nr 4 granica zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie linią prostą do punktu nr 5, stanowiącego punkt załamania granicy działki nr 82/2 i jednocześnie północno-zachodni narożnik działki nr 199, a następnie załamuje się w kierunku południowym i przebiega przez punkt nr 6, stanowiący południowo-zachodni narożnik działki nr 199 i jednocześnie północno-zachodni narożnik działki nr 201, do punktu nr 7, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 201, położony na północnej granicy drogi gruntowej, oznaczonej jako działka nr 225. W punkcie nr 7 granica załamuje się w kierunku zachodnim i po północnej stronie drogi gruntowej biegnie linią prostą do punktu nr 8, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 225 (droga gruntowa), a następnie w tym punkcie zmienia kierunek na południowy i przebiega przez punkt nr 9, stanowiący południowo-zachodni narożnik działki nr 228 i jednocześnie północno-zachodni narożnik działki nr 230, do punktu nr 10, stanowiącego narożnik działki nr 82/2 i jednocześnie północny narożnik działki nr 235. W punkcie nr 10 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią prostą do punktu nr 11, położonego na załamaniu granicy działki nr 82/2 i działki nr 278, a następnie w punkcie tym zmienia kierunek na południowy i biegnie linią prostą do punktu nr 12, położonego na załamaniu granicy działki nr 82/2 i działki nr 283. W punkcie nr 12 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią prostą do punktu nr 13, położonego na załamaniu granicy działki nr 82/2, stanowiącego jednocześnie południowo-zachodni narożnik działki nr 291 i północno-zachodni narożnik działki nr 292, a następnie w punkcie tym zmienia kierunek na południowy i przebiega przez punkt nr 14, stanowiący północno-wschodni narożnik działki nr 102/2, położony na południowej granicy działki nr 293, będącej drogą gruntową do wsi Guty, oraz przez punkt nr 15, położony na północnej granicy drogi gruntowej, łączącej wieś Majdan Kosowski ze wsią Guty – oznaczonej jako działka nr 296, stanowiący południowo-zachodni narożnik działki nr 294, do punktu nr 16, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 104 i jednocześnie północno-wschodni narożnik działki nr 335, położonego na zachodniej granicy działki nr 336. W punkcie nr 16 granica zmienia kierunek na północno-zachodni i przebiega wzdłuż granicy obrębów Wólka Okrąglik i Nowa Maliszewa przez punkt nr 17, położony na załamaniu południowej granicy działki nr 104 i północnej granicy działki nr 330, przez punkt nr 18, położony na załamaniu południowej granicy działki nr 104 i północnej granicy działki nr 324, przez punkt nr 19, położony na załamaniu południowej granicy działki nr 104 i północnej granicy działki nr 316, do punktu nr 20, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 104 i jednocześnie północno-zachodni narożnik działki nr 316, położonego na wschodniej granicy działki nr 315. W punkcie nr 20 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie dalej wzdłuż granicy ww. obrębów przez punkt nr 21, stanowiący północno-wschodni narożnik działki nr 315, położony po południowej stronie drogi gruntowej, łączącej wieś Majdan Kosowski ze wsią Guty, do punktu nr22, położonego na granicy działki nr 95, po północnej stronie drogi prowadzącej do wsi Guty, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 99 (droga). W punkcie nr 22 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy ww. obrębów w linii prostej północną stroną drogi gruntowej do punktu nr 23, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 95, a następnie w punkcie tym zmienia kierunek na północny i biegnie w linii prostej dalej wzdłuż granicy ww. obrębów do punktu nr 24, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 95. W punkcie nr 24 granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie w linii prostej wzdłuż granicy ww. obrębów do punktu nr 25, stanowiącego punkt załamania północnej granicy działki nr 95, a następnie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez punkt nr 26, stanowiący północny narożnik działki nr 91/1, położony po południowej stronie drogi do wsi Jasieniec, przez punkt nr 27, położony po północnej stronie tej drogi, do punktu nr 28, stanowiącego punkt załamania granicy działki nr 85 i północno-wschodni narożnik działki nr 45. W punkcie nr 28 granica załamuje się w kierunku północnym i przebiega przez punkt nr 29, stanowiący północno-wschodni narożnik działki nr 20 i jednocześnie południowo-wschodni narożnik działki nr 19, przez punkt nr 30, położony po północnej stronie drogi, stanowiący punkt załamania granicy działki nr 6 i południowy narożnik działki nr 74, przez punkt nr 31, stanowiący południowo-wschodni narożnik działki nr 4, będący jednocześnie północno-wschodnim narożnikiem działki nr 5, do punktu nr 32, leżącego na granicy obrębu Wólka Okrąglik, gmina Kosów Lacki, oraz obrębu Poniatowo, gmina Małkinia Górna, stanowiącego punkt załamania granicy działki nr 74 i jednocześnie północno-wschodni narożnik działki nr 2. W punkcie nr 32 granica zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie w linii prostej wzdłuż granicy ww. obrębów do punktu nr 33, stanowiącego punkt załamania granicy działki nr 74, a następnie załamuje się w kierunku północnym i przebiega wzdłuż granicy ww. obrębów przez punkt nr 34, stanowiący załamanie granicy działki nr 74 i działki nr 292 z obrębu Poniatowo, gmina Małkinia Górna, powiat Ostrów Mazowiecka, przez punkt nr 35, stanowiący punkt załamania granicy działki nr 74, będący jednocześnie narożnikiem sąsiednich działek nr 286 i nr 285/1 z obrębu Poniatowo, przez punkt nr 36, stanowiący punkt załamania granicy działki nr 74, będący jednocześnie narożnikiem sąsiednich działek nr 276/1 i nr 276/2 z obrębu Poniatowo, przez punkt nr 37, stanowiący punkt załamania granicy działki nr 74, będący jednocześnie narożnikiem sąsiednich działek nr 263/1 i nr 262 z obrębu Poniatowo, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy Pomnika.

Załącznik 2. [OPIS GRANIC STREFY OCHRONNEJ POMNIKA ZAGŁADY, NA OBSZARZE KTÓREGO JEST POŁOŻONE MAUZOLEUM WALKI I MĘCZEŃSTWA W TREBLINCE]

Załącznik nr 2

OPIS GRANIC STREFY OCHRONNEJ POMNIKA ZAGŁADY, NA OBSZARZE KTÓREGO JEST POŁOŻONE MAUZOLEUM WALKI I MĘCZEŃSTWA W TREBLINCE

Rozpoczynając od punktu nr 38, położonego na terenie kolejowym, stanowiącym działkę ewidencyjną, zwaną dalej „działką”, nr 141 w obrębie Poniatowo, gmina Małkinia Górna, powiat Ostrów Mazowiecka, granica strefy ochronnej biegnie w kierunku południowo-wschodnim, przecinając granicę obrębów, do punktu nr 39, położonego na drodze biegnącej wzdłuż terenu kolejowego, stanowiącej działkę nr 1184 w obrębie Wólka Okrąglik, gmina Kosów Lacki, powiat Sokołów Podlaski, na przedłużeniu granicy między działkami nr 1080 i nr 1081. W punkcie nr 39 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie w linii prostej, przecinając teren kolejowy oraz działki nr: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, do punktu nr 40, położonego na działce nr 125 przy granicy z działką nr 124, a następnie, zmieniając kierunek na południowo-wschodni, biegnie, przecinając działki nr: 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, do punktu nr 41, położonego na działce nr 170. W punkcie nr 41 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie w linii prostej po działce nr 170 i nr 195 wzdłuż granicy między działką nr 195 i nr 194, do punktu nr 42, położonego na działce nr 199, a następnie w punkcie tym zmienia kierunek na południowy i przebiega do punktu nr 43, położonego na tej samej działce, i biegnie dalej, przecinając działkę nr 201, do punktu nr 44, położonego na działce nr 201 w pobliżu granicy z działką nr 225. W punkcie nr 44 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 225 do punktu nr 45, położonego również na działce nr 201, a następnie w punkcie tym zmienia kierunek na południowy i, przecinając działki nr: 225, 226, 221, 223, 228, 230, 231, przebiega przez punkt nr 46, położony na działce nr 232, do punktu nr 47, położonego na działce nr 233. W punkcie nr 47 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i, przecinając działki nr: 235, 273, 274, 275, 276, 277, biegnie do punktu nr 48, położonego na południowej części działki nr 278, i dalej, odchylając się w kierunku południowym, biegnie, przecinając działki nr: 279, 280, 281, 282, 283, do punktu nr 49, położonego przy granicy między działką nr 283 i nr 284. Od punktu nr 49 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, przecinając działki nr: 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, do punktu nr 50, położonego na działce nr 292, w pobliżu działki nr 291 i dalej, zmieniając kierunek na południowy, po działce nr 292 przez punkt nr 51, położony na działce nr 293, stanowiącej drogę gruntową do wsi Guty, i dalej po działce nr 294, przecinając działkę nr 295 i granicę obrębu, do punktu nr 52, położonego na działce nr 340 w obrębie Nowa Maliszewa przy jej północno-wschodnim narożniku, i dalej biegnie po działce nr 340 wzdłuż jej wschodniej granicy do punktu nr 53, położonego na działce nr 341 przy jej wschodniej granicy. W punkcie nr 53 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie, przecinając działki nr: 341, 339, 336, 335, do punktu nr 54, położonego przy granicy działki nr 335 i nr 334, a następnie, zmieniając kierunek na północno-zachodni, przebiega, przecinając działki nr: 334, 333, 332, 331, 330, 329, do punktu nr 55, położonego na działce nr 328, i dalej, przecinając działki nr 328 i nr 327, biegnie do punktu nr 56, położonego na działce nr 324, a następnie, przecinając działki nr: 324, 323, 322, 321, 320, 319, 318, 317, 316, biegnie do punktu nr 57, położonego przy granicy działek nr 316 i nr 315, oraz przebiega dalej, przecinając działki nr: 315, 314, 313, do punktu nr 58, położonego na działce nr 313. Od punktu nr 58 granica przebiega w kierunku północnym po działce nr 313 wzdłuż jej zachodniej granicy przez punkt nr 59, położony na działce nr 1037/1, przecinając drogę gruntową łączącą wieś Majdan Kosowski z wsią Guty, do punktu nr 60, położonego na działce nr 1037/1, stanowiącej grunty nadleśnictwa Sokołów Podlaski. W punkcie nr 60 granica zmienia kierunek na zachodni i przebiega po działce nr 1037/1 do punktu nr 61, położonego na tej samej działce, a następnie w punkcie nr 61 załamuje się w kierunku północnym i, przecinając drogę gruntową prowadzącą do wsi Guty, biegnie w linii prostej przez działkę nr 1031/1, stanowiącą grunty nadleśnictwa, do punktu nr 62, położonego na tej samej działce. W punkcie nr 62 granica zmienia kierunek na wschodni i biegnie w linii prostej przez działkę stanowiącą grunty nadleśnictwa do punktu nr 63, położonego na działce nr 1032/1, stanowiącej również grunty nadleśnictwa Sokołów Podlaski. W punkcie nr 63 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przebiega, przecinając granicę obrębu i drogę gruntową, do punktu nr 64, położonego po północnej stronie drogi gruntowej prowadzącej do wsi Jasieniec, stanowiącej działkę nr 73 w obrębie Wólka Okrąglik, i dalej biegnie w tym samym kierunku do punktu nr 65, położonego po północnej stronie drogi gruntowej i przy południowej granicy działki nr 71, następnie przebiega, nie zmieniając kierunku, przy zachodniej granicy działek nr 71 i nr 66, przecinając działkę nr 46, i przy zachodniej granicy działki nr 44 do punktu nr 66, położonego przy granicy działki nr 44 z działką nr 43. W punkcie nr 66 granica zmienia kierunek na północny i przebiega, przecinając działki nr: 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 24, 23, 22, 21, do punktu nr 67, położonego na działce nr 8, oraz do punktu nr 69, położonego na działce nr 7 przy granicy z działką nr 6, a następnie, przecinając działki nr: 6, 5, 4, 3 i granicę obrębu, biegnie do punktu nr 70, położonego na działce nr 318 w obrębie Poniatowo, gmina Małkinia Górna, powiat Ostrów Mazowiecka. W punkcie nr 70 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie w linii prostej, przecinając działki nr: 308, 317, 316/1, do punktu nr 71, położonego przy granicy działki nr 316/1 i nr 316/2. W punkcie nr 71 granica zmienia kierunek na północny i, przecinając działki nr: 316/2, 316/3, 315, 314, 313, 312, 311/1, 311/2, 310, 309/1, 309/2, 309/3, 307/1, 307/2, 306, 305, 304, 303, 302, 301, 300, 299, 298, biegnie w linii prostej do punktu nr 72, położonego na działce nr 297, i dalej, przecinając działki nr: 297, 296, 295, 294, 293, 292, 291, 290/1, 290/2, 290/3, 290/4, 290/5, 290/6, 289/5, 289/4, 289/3, 288/1, 288/2, biegnie w linii prostej do punktu nr 73, położonego na działce nr 288/3, i dalej, przecinając działki nr: 288/3, 288/4, 288/5, 288/6, 287, 286, 285/1, 285/2, 285/3, 284/1, 284/2, 283, 282, biegnie w linii prostej do punktu nr 74, położonego na działce nr 281, a następnie, zachowując ten sam kierunek, biegnie w linii prostej, przecinając działki nr: 281, 280/1, 280/2, 280/3, 276/1, 276/2, 276/3, 269, 267/1, 267/2, 266, 265, do punktu nr 75, położonego na działce nr 265 przy południowej granicy z działką nr 263/6, oraz dalej, przecinając działki nr: 263/6, 263/5, 263/4, 263/3, 263/2, 263/1, 262, biegnie w linii prostej do punktu nr 76, położonego na drodze oznaczonej jako działka nr 221. W punkcie nr 76 granica zmienia kierunek na wschodni i biegnie w linii prostej do punktu nr 38, od którego rozpoczęto opis, zamykając tym samym obszar Pomnika Zagłady 50-metrową strefą ochronną wokół Pomnika.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama