| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 grudnia 2009 r.

w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Tworzy się korpusy osobowe kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:

1) korpus osobowy wojsk lądowych;

2) korpus osobowy sił powietrznych;

3) korpus osobowy marynarki wojennej;

4) korpus osobowy wojsk specjalnych;

5) korpus osobowy łączności i informatyki;

6) korpus osobowy rozpoznania i walki elektronicznej;

7) korpus osobowy przeciwlotniczy;

8) korpus osobowy inżynierii wojskowej;

9) korpus osobowy obrony przed bronią masowego rażenia;

10) korpus osobowy logistyki;

11) korpus osobowy medyczny;

12) korpus osobowy wywiadu i kontrwywiadu wojskowego;

13) korpus osobowy żandarmerii wojskowej;

14) korpus osobowy sprawiedliwości i obsługi prawnej;

15) korpus osobowy duszpasterstwa;

16) korpus osobowy finansowy;

17) korpus osobowy wychowawczy;

18) korpus osobowy ogólny.

§ 2.
Podział korpusów osobowych na grupy osobowe i specjalności wojskowe określa załącznik do rozporządzenia.
§ 3.
1. Stanowisko służbowe, na które można wyznaczyć żołnierza zawodowego z innego korpusu osobowego i innej grupy osobowej oraz specjalności wojskowej, oznacza się w dokumencie etatowym komórki (jednostki) organizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej cechą 99Z99.

2. W korpusach osobowych, o których mowa w § 1 pkt 1–5, do grupy osobowej sztabowej można zaszeregować stanowiska służbowe o stopniu etatowym od majora (komandora podporucznika) wzwyż.

3. W korpusie osobowym ogólnym do grupy osobowej zarządzania można zaszeregować stanowiska służbowe w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

§ 4.
Dotychczasowe oznaczenia w dokumentach etatowych, decyzjach (rozkazach) personalnych i kartach ewidencyjnych:

1) odpowiednimi cechami korpusów osobowych i grup osobowych, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie korpusów osobowych i grup osobowych kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 531),

2) specjalności wojskowych

– zachowują swą ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.2)

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157, Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie korpusów osobowych i grup osobowych kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 531), które na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [PODZIAŁ KORPUSÓW OSOBOWYCH NA GRUPY OSOBOWE I SPECJALNOŚCI WOJSKOWE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 11 grudnia 2009 r. (poz. 1678)

PODZIAŁ KORPUSÓW OSOBOWYCH NA GRUPY OSOBOWE I SPECJALNOŚCI WOJSKOWE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kaźmierczak, Tomasz Wojdal

KRS Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne i podatkowe dla biznesu - zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych, opracowuje dla nich plany restrukturyzacji (m.in. przekształcenia, wydzielenia, fuzje), wprowadza optymalizacyjne rozwiązania podatkowe oraz dba o to, aby zawierane kontrakty handlowe dawały maksymalne poczucie bezpieczeństwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »