reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 lutego 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 i 1822) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych]

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych (Dz. U. Nr 216, poz. 1678) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) korpus osobowy kryptologii i cyberbezpieczeństwa;”;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Dotychczasowe specjalności wojskowe]

Dotychczasowe specjalności wojskowe o symbolach: 28B02, 28B22, 28B24, 28B37, 28T29 zastosowane w dokumentach etatowych, decyzjach i rozkazach personalnych oraz ewidencji wojskowej zachowują ważność do czasu ich zastąpienia specjalnościami wojskowymi o symbolach określonych w załączniku do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie dłużej jednak niż przez okres jednego roku od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak


Załącznik 1. [PODZIAŁ KORPUSÓW OSOBOWYCH NA GRUPY OSOBOWE I SPECJALNOŚCI WOJSKOWE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 17 lutego 2015 r. (poz. 342)

PODZIAŁ KORPUSÓW OSOBOWYCH NA GRUPY OSOBOWE I SPECJALNOŚCI WOJSKOWE

20 – KORPUS OSOBOWY WOJSK LĄDOWYCH

 

A - grupa osobowa sztabowa

 

specjalności

 

oficerów

podoficerów

szeregowych

 

symbol

nazwa

symbol

nazwa

symbol

nazwa

 

20A 01

OGÓLNA

 

 

 

 

 

20A 02

ORGANIZACYJNO-UZUPEŁNIENIOWA I MOBILIZACYJNA

 

 

 

 

 

20A 03

OPERACYJNA

 

 

 

 

 

20A 04

SZKOLENIOWA

 

 

 

 

 

20A 05

WSPÓŁPRACA CYWILNO-WOJSKOWA

 

 

 

 

 

В – grupa osobowa pancerno-zmechanizowana

 

20B 01

OGÓLNA

20B 21

OGÓLNA

20B 61

DZIAŁONOWY CZOŁGU LEOPARD 2

 

20B 02

PANCERNA

20B 22

DOWÓDCZA-PANCERNA

20B 62

ŁADOWNICZY CZOŁGU LEOPARD 2

 

20B 03

ZMECHANIZOWANA

20B 23

DOWÓDCZA-ZMECHANIZOWANA

20B 63

KIEROWCA CZOŁGU LEOPARD 2

 

20B 04

REPREZENTACYJNA

20B 24

PIECHOTA

20B 64

DZIAŁONOWY CZOŁGU PT-91

 

 

 

20B 25

STRZELEC WYBOROWY

20B 65

KIEROWCA CZOŁGU PT-91

 

 

 

20B 26

REPREZENTACYJNA

20B 66

DZIAŁONOWY CZOŁGU T-72

 

 

 

20B 27

JAZDA KONNA

20B 67

KIEROWCA CZOŁGU T-72

 

 

 

 

 

20B 68

KIEROWCA POJAZDU NA PODWOZIU CZOŁGOWYM

 

 

 

 

 

20B 69

KIEROWCA GĄSIENICOWEGO TRANSPORTERA OPANCERZONEGO

 

 

 

 

 

20B 70

DZIAŁONOWY OPERATOR

 

 

 

 

 

20B 71

PIECHOTA ZMECHANIZOWANA

 

 

 

 

 

20B 72

KIEROWCA KOŁOWEGO TRANSPORTERA OPANCERZONEGO

 

 

 

 

 

20B 73

PIECHOTA ZMOTORYZOWANA

 

 

 

 

 

20B 74

PIECHOTA GÓRSKA

 

 

 

 

 

20B 75

CELOWNICZY BRONI POKŁADOWEJ

 

 

 

 

 

20B 76

OBSŁUGA WKM

 

 

 

 

 

20B 77

OBSŁUGA KARABINU MASZYNOWEGO

 

 

 

 

 

20B 78

OBSŁUGA RĘCZNEGO GRANATNIKA PRZECIWPANCERNEGO

 

 

 

 

 

20B 79

OBSŁUGA GRANATNIKA AUTOMATYCZNEGO

 

 

 

 

 

20B 80

STRZELEC WYBOROWY

 

 

 

 

 

20B 81

OBSŁUGA MOŹDZIERZA LEKKIEGO

 

 

 

 

 

20B 82

WARTOWNICZA

 

 

 

 

 

20B 83

REPREZENTACYJNA

 

 

 

 

 

20B 84

JAZDA KONNA

 

С – grupa osobowa aeromobilna

 

20C 01

OGÓLNA

20C 21

OGÓLNA

20C 61

POWIETRZNO-DESANTOWA

 

20C 02

POWIETRZNO-DESANTOWA

20C 22

POWIETRZNO-DESANTOWA

20C 62

KAWALERIA POWIETRZNA

 

20C 03

KAWALERIA POWIETRZNA

20C 23

KAWALERIA POWIETRZNA

20C 63

SPADOCHRONOWA

 

20C 04

SPADOCHRONOWA

20C 24

SPADOCHRONOWA

20C 64

ZABEZPIECZENIE DESANTOWANIA

 

20C 05

INSTRUKTOR SPADOCHRONOWY

20C 25

INSTRUKTOR SPADOCHRONOWY

20C 65

UKŁADACZ SPADOCHRONÓW

 

20C 06

ZABEZPIECZENIE DESANTOWANIA

20C 26

ZABEZPIECZENIE DESANTOWANIA

 

 

 

 

 

20C 27

UKŁADACZ SPADOCHRONÓW

 

 

 

D – grupa osobowa rakietowa i artylerii

 

20D 01

OGÓLNA

20D 21

OGÓLNA

20D 61

OBSŁUGA WYRZUTNI ARTYLERII RAKIETOWEJ

 

20D 02

ARTYLERIA RAKIETOWA

20D 22

ARTYLERIA RAKIETOWA

20D 62

OBSŁUGA DZIAŁA (HS, AHS, AS)

 

20D 03

ARTYLERIA LUFOWA

20D 23

ARTYLERIA LUFOWA

20D 63

OBSŁUGA SPRZĘTU ARTYLERII LUFOWEJ

 

20D 04

PRZECIWPANCERNE POCISKI KIEROWANE

20D 24

PRZECIWPANCERNE POCISKI KIEROWANE

20D 64

OBSŁUGA MOŹDZIERZA

 

20D 05

ROZPOZNANIE ARTYLERYJSKIE

20D 25

ROZPOZNANIE ARTYLERYJSKIE

20D 65

OPERATOR PRZECIWPANCERNYCH POCISKÓW KIEROWANYCH

 

20D 06

EKSPLOATACJA SPRZĘTU ARTYLERII LUFOWEJ I RAKIETOWEJ

20D 26

RADIOLOKACYJNE ZESTAWY ROZPOZNANIA ARTYLERYJSKIEGO

20D 66

OBSŁUGA CIĘŻKIEGO GRANATNIKA PPANC

 

20D 07

OPTOELEKTRONIKA

20D 27

EKSPLOATACJA ZESTAWÓW PPK I URZĄDZEŃ TRENINGOWYCH

20D 67

ROZPOZNANIE ARTYLERYJSKIE

 

 

 

20D 28

EKSPLOATACJA APARATURY POMIAROWO-DŹWIĘKOWEJ

20D 68

RACHMISTRZ NASTAW DO STRZELANIA

 

 

 

20D 29

OBSŁUGA STACJI METEOROLOGICZNEJ

20D 69

OBSŁUGA STACJI DŹWIĘKOWO-POMIAROWEJ

 

 

 

20D 30

OBSŁUGA AUTOTOPOGRAFU

20D 70

OBSŁUGA PRZYRZĄDÓW POMIAROWO-TOPOGRAFICZNYCH

 

 

 

20D 31

OBSŁUGA APARATURY POMIAROWO-DŹWIĘKOWEJ

20D 71

OBSŁUGA STACJI KONTROLNO-POMIAROWYCH I TRENAŻERÓW DO SZKOLENIA OPERATORÓW PPK

 

 

 

20D 32

OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU ARTYLERII RAKIETOWEJ

20D 72

OBSŁUGA RADIOLOKACYJNEGO ZESTAWU ROZPOZNANIA ARTYLERYJSKIEGO

 

 

 

20D 33

OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU ARTYLERII LUFOWEJ

20D 73

OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU ARTYLERII RAKIETOWEJ

 

 

 

20D 34

OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU OPTYCZNO-MIERNICZEGO

20D 74

OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU ARTYLERII LUFOWEJ

 

 

 

20D 35

OBSŁUGA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (BSP)

20D 75

OBSŁUGA TECHNICZNA MOŹDZIERZA

 

 

 

 

 

20D 76

OBSŁUGA TECHNICZNA ZESTAWÓW PPK

 

 

 

 

 

20D 77

OBSŁUGA TECHNICZNA STACJI DŹWIĘKOWO-POMIAROWEJ

 

22 – KORPUS OSOBOWY SIŁ POWIETRZNYCH

 

A – grupa osobowa sztabowa

 

specjalności

 

oficerów

podoficerów

szeregowych

 

symbol

nazwa

symbol

nazwa

symbol

nazwa

 

22A 01

OGÓLNA

 

 

 

 

 

22A 02

ORGANIZACYJNO-UZUPEŁNIENIOWA I MOBILIZACYJNA

 

 

 

 

 

22A 03

OPERACYJNA

 

 

 

 

 

22A 04

SZKOLENIOWA

 

 

 

 

 

В – grupa osobowa pilotów

 

22B 01

OGÓLNA

22B 21

OGÓLNA

 

 

 

22B 02

PILOT SAMOLOTU BOJOWEGO NADDŹWIĘKOWEGO

22B 22

PILOT SAMOLOTU TRANSPORTOWEGO JEDNOSILNIKOWEGO

 

 

 

22B 03

PILOT SAMOLOTU SZKOLNO-BOJOWEGO

22B 23

PILOT ŚMIGŁOWCA

 

 

 

22B 04

PILOT SAMOLOTU SZKOLNO-TRENINGOWEGO

 

 

 

 

 

22B 05

PILOT SAMOLOTU TRANSPORTOWEGO JEDNOSILNIKOWEGO

 

 

 

 

 

22B 06

PILOT SAMOLOTU TRANSPORTOWEGO WIELOSILNIKOWEGO

 

 

 

 

 

22B 07

PILOT ŚMIGŁOWCA

 

 

 

 

 

С – grupa osobowa nawigatorów

 

22C 01

OGÓLNA

22C 21

OGÓLNA

 

 

 

22C 02

NAWIGATOR NAPROWADZANIA

22C 22

NAWIGATOR NAPROWADZANIA

 

 

 

22C 03

NAWIGATOR STATKU POWIETRZNEGO

22C 23

NAWIGATOR STATKU POWIETRZNEGO

 

 

 

22C 04

WYSUNIĘTY NAWIGATOR NAPROWADZANIA LOTNICTWA

22C 24

WYSUNIĘTY NAWIGATOR NAPROWADZANIA LOTNICTWA

 

 

 

22C 05

NAWIGATOR-OFICER TAKTYCZNY

 

 

 

 

 

D – grupa osobowa pokładowa

 

22D 01

OGÓLNA

22D 21

OGÓLNA

22D 61

SPADOCHRONOWA

 

22D 02

INSTRUKTOR SPADOCHRONOWY

22D 22

POKŁADOWA OBSŁUGA SAMOLOTU

22D 62

ZABEZPIECZENIE WYSOKOŚCIOWO-RATOWNICZE

 

22D 03

AEROMEDYCZNA

22D 23

POKŁADOWA OBSŁUGA ŚMIGŁOWCA

 

 

 

22D 04

POKŁADOWA SAMOLOTÓW I ŚMIGŁOWCÓW

22D 24

POKŁADOWA OBSŁUGA ŁADUNKU

 

 

 

22D 05

ZABEZPIECZENIE WYSOKOŚCIOWO-RATOWNICZE

22D 25

OBSŁUGA POKŁADOWYCH URZĄDZEŃ ŁĄCZNOŚCI STATKÓW POWIETRZNYCH

 

 

 

22D 06

POKŁADOWE URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI STATKÓW POWIETRZNYCH

22D 26

OBSŁUGA URZĄDZEŃ DO WYKRYWANIA I ROZPOZNANIA SKAŻEŃ

 

 

 

22D 07

SYSTEMY ROZPOZNAWCZO-ZAKŁÓCAJĄCE

22D 27

OBSŁUGA URZĄDZEŃ PPD

 

 

 

 

 

22D 28

OBSŁUGA URZĄDZEŃ SYSTEMÓW ROZPOZNAWCZO-ZAKŁÓCAJĄCYCH

 

 

 

 

 

22D 29

AEROMEDYCZNA

 

 

 

 

 

22D 30

SPADOCHRONOWA

 

 

 

 

 

22D 31

STRZELEC POKŁADOWY

 

 

 

 

 

22D 32

ZABEZPIECZENIE WYSOKOŚCIOWO-RATOWNICZE

 

 

 

E – grupa osobowa ruchu lotniczego

 

22E 01

OGÓLNA

22E 21

OGÓLNA

 

 

 

22E 02

KONTROLA RUCHU LOTNICZEGO

22E 22

KONTROLA RUCHU LOTNICZEGO

 

 

 

22E 03

ZABEZPIECZENIE RUCHU LOTNICZEGO

22E 23

22E 24

SŁUŻBA INFORMACJI POWIETRZNEJ

ZABEZPIECZENIE RUCHU LOTNICZEGO

 

 

 

F – grupa osobowa meteorologiczna

 

22F 01

OGÓLNA

22F 21

OGÓLNA

22F 61

OBSŁUGA SPRZĘTU HYDROMETEOROLOGICZNEGO

 

22F 02

HYDROLOGIA LĄDOWA

22F 22

OBSŁUGA STACJI METEOROLOGICZNYCH

22F 62

OBSŁUGA STACJI METEOROLOGICZNYCH W JEDNOSTKACH ARTYLERII NAZIEMNEJ

 

22F 03

METEOROLOGIA LOTNICZA

22F 23

METEOROLOGIA LOTNICZA

 

 

 

 

 

22F 24

OBSŁUGA SPRZĘTU METEOROLOGICZNEGO

 

 

 

G – grupa osobowa radiotechniczna

 

22G 01

OGÓLNA

22G 21

OGÓLNA

22G 61

OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH

 

22G 02

OPRACOWYWANIE DANYCH RADIOLOKACYJNYCH

22G 22

EKSPLOATACJA PRZYRZĄDÓW ELEKTRONICZNYCH

22G 62

OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH SONDOWANIA WIATRU (RWZ)

 

22G 03

RADIOLOKACJA NAZIEMNA

22G 23

EKSPLOATACJA ZESPOŁÓW PRĄDOTWÓRCZYCH I ŹRÓDEŁ ZASILANIA

22G 63

OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH SYSTEMU LĄDOWANIA

 

22G 04

ZARZĄDZANIE CZĘSTOTLIWOŚCIAMI

22G 24

OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH

22G 64

OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH-METEOROLOGICZNYCH JEDNOSTEK RAKIETOWYCH I ARTYLERII

 

 

 

22G 25

OBSŁUGA URZĄDZEŃ AUTOMATYZACJI STANOWISK DOWODZENIA

22G 65

OBSŁUGA URZĄDZEŃ AUTOMATYZACJI STANOWISK DOWODZENIA

 

 

 

22G 26

RADIOLOKACJA NAZIEMNA

22G 66

OBSŁUGA ZESPOŁÓW PRĄDOTWÓRCZYCH I ŹRÓDEŁ ZASILANIA

 

 

 

 

 

22G 67

OBSŁUGA ZESTAWU RADIOLOKACYJNEGO-PRZELICZNIKOWEGO ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ

 

 

 

 

 

22G 68

OBSŁUGA URZĄDZEŃ I STACJI RADIONAWIGACYJNYCH

 

H – grupa osobowa ubezpieczenia lotów

 

22H 01

OGÓLNA

22H 21

OGÓLNA

22H 61

OBSŁUGA URZĄDZEŃ RADIOLOKACYJNYCH

 

 

 

22H 22

OBSŁUGA URZĄDZEŃ RADIOLOKACYJNYCH

22H 62

OBSŁUGA URZĄDZEŃ RADIONAWIGACYJNYCH

 

 

 

22H 23

OBSŁUGA URZĄDZEŃ RADIONAWIGACYJNYCH

22H 63

OBSŁUGA WZROKOWYCH POMOCY NAWIGACYJNYCH

 

 

 

22H 24

OBSŁUGA WZROKOWYCH POMOCY NAWIGACYJNYCH

 

 

 

I – grupa osobowa bezzałogowych statków powietrznych i wskazywania celów

 

22I 01

OGÓLNA

22I 21

OGÓLNA

 

 

 

22I 02

OPERATOR BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

22I 22

EKSPLOATACJA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

 

 

 

22I 03

PILOT-OPERATOR BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

22I 23

OPERATOR BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

 

 

 

 

 

22I 24

OPERATOR URZĄDZEŃ LASEROWYCH

 

 

 

 

 

22I 25

OPERATOR UZBROJENIA

 

 

 

J - grupa osobowa inżynieryjno-lotnicza

 

22J 01

OGÓLNA

22J 21

OGÓLNA

22J 61

OBSŁUGA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO

 

22J 02

LOTNICZE URZĄDZENIA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO

22J 22

EKSPLOATACJA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO

22J 62

OBSŁUGA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ RADIOELEKTRONICZNYCH

 

22J 03

EKSPLOATACJA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ NOKTOWIZYJNYCH

22J 23

EKSPLOATACJA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ NOKTOWIZYJNYCH

22J 63

OBSŁUGA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ ZAŁADOWCZYCH

 

22J 04

EKSPLOATACJA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ RADIOELEKTRONICZNYCH

22J 24

EKSPLOATACJA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ RADIOELEKTRONICZNYCH

22J 64

OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ LOTNISKOWYCH

 

22J 05

EKSPLOATACJA OSPRZĘTU LOTNICZEGO

22J 25

EKSPLOATACJA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ ZAŁADOWCZYCH

22J 65

OBSŁUGA OSPRZĘTU LOTNICZEGO

 

22J 06

EKSPLOATACJA SAMOLOTÓW

22J 26

EKSPLOATACJA MASZYN I URZĄDZEŃ LOTNISKOWYCH

22J 66

OBSŁUGA SAMOLOTOWYCH URZĄDZEŃ FOTOGRAMETRYCZNYCH

 

22J 07

EKSPLOATACJA ŚMIGŁOWCÓW

22J 27

EKSPLOATACJA OSPRZĘTU LOTNICZEGO

22J 67

OBSŁUGA TECHNICZNA SAMOLOTÓW PODDŹWIĘKOWYCH

 

22J 08

URZĄDZENIA NAZIEMNEJ OBSŁUGI STATKÓW POWIETRZNYCH

22J 28

EKSPLOATACJA SAMOLOTÓW

22J 68

OBSŁUGA TECHNICZNA SAMOLOTÓW NADDŹWIĘKOWYCH

 

22J 09

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ WYSOKOŚCIOWYCH I RATOWNICTWA

22J 29

EKSPLOATACJA SPRĘŻAREK WYSOKOCIŚNIENIOWYCH

22J 69

OBSŁUGA TECHNICZNA SAMOLOTÓW

 

22J 10

EKSPLOATACJA UZBROJENIA LOTNICZEGO

22J 30

EKSPLOATACJA SPRZĘTU LOTNICZEGO

22J 70

OBSŁUGA SPRĘŻAREK WYSOKOCIŚNIENIOWYCH

 

22J 11

URZĄDZENIA AWIONIKI

22J 31

EKSPLOATACJA SPRZĘTU WYSOKOŚCIOWEGO I RATOWNICTWA

22J 71

OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU LOTNICZEGO

 

22J 12

LOTNICZE ZESPOŁY NAPĘDOWE

22J 32

EKSPLOATACJA STANOWISK POMIAROWYCH

22J 72

OBSŁUGA SPRZĘTU WYSOKOŚCIOWEGO I RATOWNICTWA

 

 

 

22J 33

EKSPLOATACJA ŚMIGŁOWCÓW

22J 73

OBSŁUGA STANOWISK POMIAROWYCH

 

 

 

22J 34

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROGAZOWYCH

22J 74

OBSŁUGA TECHNICZNA ŚMIGŁOWCÓW

 

 

 

22J 35

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROHYDRAULICZNYCH

22J 75

OBSŁUGA URZĄDZEŃ ELEKTROGAZOWYCH

 

 

 

22J 36

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ GAZÓW SPRĘŻONYCH

22J 76

OBSŁUGA URZĄDZEŃ ELEKTROHYDRAULICZNYCH

 

 

 

22J 37

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ NAZIEMNEJ OBSŁUGI STATKÓW POWIETRZNYCH

22J 77

OBSŁUGA URZĄDZEŃ GAZÓW SPRĘŻONYCH

 

 

 

22J 38

EKSPLOATACJA UZBROJENIA LOTNICZEGO

22J 78

OBSŁUGA UZBROJENIA LOTNICZEGO

 

 

 

22J 39

EKSPLOATACJA ŹRÓDEŁ ZASILANIA STATKÓW POWIETRZNYCH

22J 79

OBSŁUGA ŹRÓDEŁ ZASILANIA STATKÓW POWIETRZNYCH

 

 

 

22J 40

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ AWIONIKI

22J 80

OBSŁUGA URZĄDZEŃ AWIONIKI

 

 

 

22J 41

EKSPLOATACJA LOTNICZYCH ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH

22J 81

OBSŁUGA LOTNICZYCH ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH

 

 

 

 

 

22J 82

OBSŁUGA TECHNICZNA SAMOLOTÓW

 

К – grupa osobowa odzyskiwania personelu

 

22K 01

ODZYSKIWANIE PERSONELU

22K 21

POSZUKIWANIE I RATOWNICTWO

22K 61

POSZUKIWANIE I RATOWNICTWO

 

 

 

22K 22

PRZYGOTOWANIE PERSONELU NARAŻONEGO NA IZOLACJĘ

22K 62

PRZYGOTOWANIE PERSONELU NARAŻONEGO NA IZOLACJĘ

 

24 – KORPUS OSOBOWY MARYNARKI WOJENNEJ

 

A – grupa osobowa sztabowa

 

specjalności

 

oficerów

podoficerów

szeregowych

 

symbol

nazwa

symbol

nazwa

symbol

nazwa

 

24A 01

OGÓLNA

 

 

 

 

 

24A 02

ORGANIZACYJNO-UZUPEŁNIENIOWA I MOBILIZACYJNA

 

 

 

 

 

24A 03

OPERACYJNA

 

 

 

 

 

24A 04

SZKOLENIOWA

 

 

 

 

 

В – grupa osobowa pokładowa

 

24B 01

OGÓLNA

24B 21

OGÓLNA

24B 61

OBSŁUGA URZĄDZEŃ POKŁADOWYCH

 

24B 02

OKRĘTY PODWODNE

24B 22

BOSMAN OKRĘTOWY

24B 62

OBSŁUGA URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH

 

24B 03

OKRĘTY NAWODNE

24B 23

OKRĘTY NAWODNE

 

 

 

24B 04

OKRĘTY POMOCNICZE, BAZOWE ŚRODKI PŁYWAJĄCE I JACHTY

24B 24

OKRĘTY PODWODNE

 

 

 

24B 05

TRANSPORT MORSKI

24B 25

OKRĘTY POMOCNICZE, BAZOWE ŚRODKI PŁYWAJĄCE I JACHTY

 

 

 

С – grupa osobowa broni rakietowej, artylerii, broni podwodnej i hydroakustyki

 

24C 01

OGÓLNA

24C 21

EKSPLOATACJA ARTYLERII OKRĘTOWEJ

24C 61

OBSŁUGA I NAPRAWA ARTYLERII OKRĘTOWEJ MAŁEGO KALIBRU

 

24C 02

ARTYLERIA

24C 22

EKSPLOATACJA MIN, TRAŁÓW I BOMB GŁĘBINOWYCH

24C 62

OBSŁUGA I NAPRAWA ARTYLERII OKRĘTOWEJ ŚREDNIEGO KALIBRU

 

24C 03

BROŃ MINOWO-TRAŁOWA

24C 23

EKSPLOATACJA PRZYRZĄDÓW KIEROWANIA STRZELANIEM

24C 63

OBSŁUGA KOMORY AMUNICYJNEJ

 

24C 04

BROŃ PODWODNA

24C 24

EKSPLOATACJA TORPED I OKRĘTOWYCH WYRZUTNI TORPEDOWYCH

24C 64

OBSŁUGA MIN, TRAŁÓW I BOMB GŁĘBINOWYCH

 

24C 05

BROŃ RAKIETOWA

24C 25

EKSPLOATACJA WYRZUTNI I RAKIET W-W

24C 65

OBSŁUGA PRZYRZĄDÓW KIEROWANIA STRZELANIEM

 

24C 06

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW RAKIETOWYCH

24C 26

EKSPLOATACJA WYRZUTNI I RAKIET W-P

24C 66

OBSŁUGA TORPED I OKRĘTOWYCH WYRZUTNI TORPEDOWYCH

 

 

 

24C 27

EKSPLOATACJA RAKIET W-W

24C 67

OBSŁUGA WYRZUTNI I RAKIET W-W

 

 

 

24C 28

EKSPLOATACJA RAKIET W-P

24C 68

OBSŁUGA WYRZUTNI I RAKIET W-P

 

 

 

24C 29

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ HYDROAKUSTYCZNYCH

24C 69

OBSŁUGA URZĄDZEŃ HYDROAKUSTYCZNYCH

 

 

 

24C 30

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ZAKŁÓCEŃ

24C 70

OBSŁUGA URZĄDZEŃ ZAKŁÓCEŃ

 

 

 

24C 31

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW RAKIETOWYCH Z-W

24C 71

OBSŁUGA RAKIET W-W

 

 

 

24C 32

STERNIK ŁODZI BOJOWYCH

24C 72

OBSŁUGA RAKIET W-P

 

 

 

 

 

24C 73

OBSŁUGA SYSTEMÓW RAKIETOWYCH Z-W

 

 

 

 

 

24C 74

STERNIK ŁODZI BOJOWYCH

 

 

 

 

 

24C 75

OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH BRZEGOWYCH

 

 

 

 

 

24C 76

OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH OKRĘTOWYCH

 

 

 

 

 

24C 77

OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH OKRĘTOWYCH KIEROWANIA STRZELANIEM

 

D – grupa osobowa nawigacyjna i hydrograficzna

 

24D 01

OGÓLNA

24D 21

HYDROLOGIA MORSKA

24D 61

OBSŁUGA OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH

 

24D 02

HYDROLOGIA MORSKA

24D 22

EKSPLOATACJA OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ HYDROGRAFICZNYCH

24D 62

OBSŁUGA OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ HYDROGRAFICZNYCH

 

 

 

24D 23

EKSPLOATACJA OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH

24D 63

OBSŁUGA OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ HYDROMETEOROLOGICZNYCH

 

 

 

24D 24

EKSPLOATACJA OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ HYDROMETEOROLOGICZNYCH

 

 

 

E – grupa osobowa ratownictwa morskiego

 

24E 01

OGÓLNA

24E 21

EKSPLOATACJA ŁODZI RATOWNICZEJ

24E 61

OBSŁUGA URZĄDZEŃ RATOWNICZYCH

 

24E 02

DZIAŁANIA RATOWNICZE

24E 22

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU NURKOWEGO

24E 62

OBSŁUGA ŁODZI RATOWNICZEJ

 

24E 03

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ NURKOWYCH

24E 23

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ RATOWNICZYCH

24E 63

OBSŁUGA POJAZDU PODWODNEGO TYPU ROV

 

24E 04

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ RATOWNICZYCH

24E 24

EKSPLOATACJA POJAZDU PODWODNEGO TYPU ROV

24E 64

OBSŁUGA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU NURKOWEGO

 

 

 

24E 25

EKSPLOATACJA SYSTEMU SPORZĄDZANIA MIESZANIN ODDECHOWYCH

24E 65

OBSŁUGA SYSTEMU SPORZĄDZANIA MIESZANIN ODDECHOWYCH

 

 

 

24E 26

EKSPLOATACJA KOMORY DEKOMPRESYJNEJ

24E 66

OBSŁUGA DZWONU NURKOWEGO

 

 

 

 

 

24E 67

OBSŁUGA KOMORY DEKOMPRESYJNEJ

 

F – grupa osobowa działań nurkowych

 

24F 01

NURKOWE DZIAŁANIA INŻYNIERYJNE

24F 21

NURKOWE DZIAŁANIA INŻYNIERYJNE

24F 61

NURKOWE DZIAŁANIA INŻYNIERYJNE

 

24F 02

NURKOWE DZIAŁANIA MINERSKIE

24F 22

NURKOWE DZIAŁANIA MINERSKIE

24F 62

NURKOWE DZIAŁANIA MINERSKIE

 

24F 03

NURKOWE DZIAŁANIA BOJOWE

24F 23

NURKOWE DZIAŁANIA BOJOWE

24F 63

NURKOWE DZIAŁANIA BOJOWE

 

24F 04

NURKOWE DZIAŁANIA RATOWNICZE

24F 24

NURKOWE DZIAŁANIA RATOWNICZE

24F 64

NURKOWE DZIAŁANIA RATOWNICZE

 

Т – grupa osobowa techniczna

24T 01

OGÓLNA

24T 21

OGÓLNA

24T 61

OBSŁUGA KOTŁÓW I MECHANIZMÓW PAROWYCH

24T 02

EKSPLOATACJA OKRĘTOWYCH SYSTEMÓW NAPĘDOWYCH

24T 22

EKSPLOATACJA KOTŁÓW I MECHANIZMÓW PAROWYCH

24T 62

OBSŁUGA TECHNICZNA SILNIKÓW SPALINOWYCH

24T 03

EKSPLOATACJA SPRZĘTU OBRONY BIERNEJ OKRĘTU

24T 23

EKSPLOATACJA SILNIKÓW SPALINOWYCH

24T 63

OBSŁUGA SYSTEMÓW WODNO-PALIWOWYCH I POWIETRZNYCH

24T 04

EKSPLOATACJA SPRZĘTU I UZBROJENIA MORSKIEGO

24T 24

EKSPLOATACJA SPRZĘTU NAWIGACYJNEGO

24T 64

OBSŁUGA TURBIN GAZOWYCH

24T 05

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW DEMAGNETYZACYJNYCH

24T 25

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW WODNO-PALIWOWYCH I POWIETRZNYCH

24T 65

OBSŁUGA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

24T 06

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW OGÓLNOOKRĘTOWYCH

24T 26

EKSPLOATACJA TURBIN GAZOWYCH

24T 66

OBSŁUGA URZĄDZEŃ ELEKTROTECHNICZNYCH

24T 07

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ OBRONY PRZECIWAWARYJNEJ

24T 27

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ DEMAGNETYZACYJNYCH

24T 67

OBSŁUGA URZĄDZEŃ DEMAGNETYZACYJNYCH

 

 

24T 28

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

24T 68

OBSŁUGA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU OBRONY PRZECIWAWARYJNEJ

 

 

24T 29

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROTECHNICZNYCH

24T 69

OBSŁUGA SYSTEMÓW RAKIETOWYCH Z-W

 

 

24T 30

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ PORTOWYCH

 

 

 

 

24T 31

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ TECHNICZNO-OKRĘTOWYCH

 

 

 

 

24T 32

EKSPLOATACJA SPRZĘTU HYDROGRAFICZNEGO

 

 

 

 

24T 33

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU OBRONY PRZECIWAWARYJNEJ

 

 

 

 

24T 34

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW RAKIETOWYCH Z-W

 

 

26 – KORPUS OSOBOWY WOJSK SPECJALNYCH

A –grupa osobowa sztabowa

specjalności

oficerów

podoficerów

szeregowych

symbol

nazwa

symbol

nazwa

symbol

nazwa

26A 01

OGÓLNA

 

 

 

 

26A 02

ORGANIZACYJNO-UZUPEŁNIENIOWA I MOBILIZACYJNA

 

 

 

 

26A 03

OPERACYJNA

 

 

 

 

26A 04

SZKOLENIOWA

 

 

 

 

В – grupa osobowa lądowych działań specjalnych

26B 01

OGÓLNA

26B 21

OGÓLNA

26B 61

OPERACJE SPECJALNE

26B 02

OPERACJE SPECJALNE

26B 22

OPERACJE SPECJALNE

26B 62

OPERACJE PRZECIWTERRORYSTYCZNE

26B 03

OPERACJE PRZECIWTERRORYSTYCZNE

26B 23

OPERACJE PRZECIWTERRORYSTYCZNE

26B 63

PŁETWONUREK BOJOWY OPERACJI SPECJALNYCH

26B 04

NURKOWE DZIAŁANIA BOJOWE

26B 24

PŁETWONUREK BOJOWY OPERACJI SPECJALNYCH

26B 64

SNAJPER

 

 

26B 25

SNAJPER

26B 65

STERNIK ŁODZI BOJOWEJ OPERACJI SPECJALNYCH

 

 

26B 26

STERNIK ŁODZI BOJOWEJ OPERACJI SPECJALNYCH

 

 

 

 

26B 27

OBSERWATOR

 

 

С – grupa osobowa morskich działań specjalnych

26C 01

OGÓLNA

26C 21

OGÓLNA

26C 61

MORSKIE DZIAŁANIA SPECJALNE

26C 02

MORSKIE DZIAŁANIA SPECJALNE

26C 22

MORSKIE DZIAŁANIA SPECJALNE

26C 62

MORSKIE OPERACJE PRZECIWTERRORYSTYCZNE

26C 03

MORSKIE OPERACJE PRZECIWTERRORYSTYCZNE

26C 23

MORSKIE OPERACJE PRZECIWTERRORYSTYCZNE

26C 63

STERNIK ŁODZI BOJOWEJ OPERACJI SPECJALNYCH

26C 04

PŁETWONUREK BOJOWY OPERACJI SPECJALNYCH

26C 24

STERNIK ŁODZI BOJOWEJ OPERACJI SPECJALNYCH

26C 64

PŁETWONUREK BOJOWY OPERACJI SPECJALNYCH

 

 

26C 25

PŁETWONUREK BOJOWY OPERACJI SPECJALNYCH

26C 65

SNAJPER

 

 

26C 26

SNAJPER

 

 

D – grupa osobowa wsparcia i zabezpieczenia działań specjalnych

26D 01

OGÓLNA

26D 21

OGÓLNA

26D 61

ZABEZPIECZENIE OPERACJI PRZECIWTERRORYSTYCZNYCH

26D 02

ZABEZPIECZENIE BYTOWANIA I PRZETRWANIA W OPERACJACH SPECJALNYCH

26D 22

ZABEZPIECZENIE BYTOWANIA I PRZETRWANIA W OPERACJACH SPECJALNYCH

26D 62

ZABEZPIECZENIE OPERACJI SPECJALNYCH

26D 03

ZABEZPIECZENIE EOD OPERACJI SPECJALNYCH

26D 23

ZABEZPIECZENIE EOD OPERACJI SPECJALNYCH

 

 

26D 04

ZABEZPIECZENIE IED OPERACJI SPECJALNYCH

26D 24

ZABEZPIECZENIE IED OPERACJI SPECJALNYCH

 

 

26D 05

ZABEZPIECZENIE OPERACJI PRZECIWTERRORYSTYCZNYCH

26D 25

ZABEZPIECZENIE PIROTECHNICZNE

 

 

26D 06

ZABEZPIECZENIE OPERACJI SPECJALNYCH

26D 26

ZABEZPIECZENIE OPERACJI PRZECIWTERRORYSTYCZNYCH

 

 

26D 07

INSTRUKTOR WALKI W BLISKIM KONTAKCIE OPERACJI SPECJALNYCH

26D 27

ZABEZPIECZENIE OPERACJI SPECJALNYCH

 

 

26D 08

TECHNIKI WYSOKOGÓRSKIE W OPERACJACH SPECJALNYCH

26D 28

INSTRUKTOR WALKI W BLISKIM KONTAKCIE OPERACJI SPECJALNYCH

 

 

 

 

26D 29

TECHNIKI WYSOKOGÓRSKIE W OPERACJACH SPECJALNYCH

 

 

28 – KORPUS OSOBOWY ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

A – grupa osobowa sztabowa

specjalności

oficerów

podoficerów

szeregowych

symbol

nazwa

symbol

nazwa

symbol

nazwa

28A 01

OGÓLNA

 

 

 

 

28A 02

OPERACYJNA

 

 

 

 

28A 03

SZKOLENIOWA

 

 

 

 

В – grupa osobowa eksploatacji systemów łączności

28B 01

OGÓLNA

28B 21

OGÓLNA

28B 61

BUDOWA I OBSŁUGA POLOWYCH SIECI KABLOWYCH

 

 

 

 

28B 62

OBSŁUGA URZĄDZEŃ ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMÓW DOWODZENIA I KIEROWANIA ŚRODKAMI WALKI

28B 03

MOBILNE SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI

28B 23

BUDOWA I OBSŁUGA POLOWYCH SIECI KABLOWYCH

28B 63

OBSŁUGA URZĄDZEŃ I CENTRAL TELEFONICZNYCH

28В 04

STACJONARNE SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI

 

 

28B 64

OBSŁUGA WOJSKOWEJ POCZTY POLOWEJ

28В 05

ZARZĄDZANIE CZĘSTOTLIWOŚCIAMI

28B 25

OBSŁUGA APARATOWNI I URZĄDZEŃ ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMÓW DOWODZENIA I KIEROWANIA ŚRODKAMI WALKI

28B 65

OBSŁUGA RADIOSTACJI MAŁEJ MOCY

28В 06

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI

28B 26

OBSŁUGA URZĄDZEŃ RADIOWYCH

28B 66

OBSŁUGA RADIOSTACJI ŚREDNIEJ MOCY

28В 07

PROJEKTOWANIE I BUDOWA SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI

28B 27

OBSŁUGA URZĄDZEŃ I CENTRAL TELEFONICZNYCH

28B 67

OBSŁUGA RADIOSTACJI DUŻEJ MOCY

28В 08

KIEROWANIE WDRAŻANIEM I EKSPLOATACJĄ SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI

28B 28

OBSŁUGA WOJSKOWEJ POCZTY POLOWEJ

28B 68

OBSŁUGA URZĄDZEŃ ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ

28В 09

PROJEKTOWANIE I ZARZĄDZANIE SIECIAMI TAKTYCZNYCH SYSTEMÓW TRANSMISJI DANYCH

28B 29

OBSŁUGA RADIOSTACJI LOTNICZEJ

28B 69

OBSŁUGA URZĄDZEŃ RADIOLINIOWYCH I TROPOSFERYCZNYCH

 

 

28B 30

OBSŁUGA RADIOSTACJI OKRĘTOWEJ

28B 70

OBSŁUGA URZĄDZEŃ ZASILAJĄCYCH

 

 

28B 31

OBSŁUGA RADIOSTACJI POLA WALKI

28B 71

OBSŁUGA URZĄDZEŃ ŁADOWANIA AKUMULATORÓW

 

 

28B 32

OBSŁUGA URZĄDZEŃ I APARATOWNI KOMUTACYJNYCH

28B 72

OBSŁUGA URZĄDZEŃ WOZU DOWODZENIA

 

 

28B 33

OBSŁUGA URZĄDZEŃ I APARATOWNI TRANSMISYJNYCH

28B 73

OBSŁUGA URZĄDZEŃ KOMUTACYJNYCH

 

 

28B 34

OBSŁUGA STACJI I URZĄDZEŃ ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ

28B 74

OBSŁUGA URZĄDZEŃ APARATOWNI KOMUTACYJNYCH

 

 

28B 35

OBSŁUGA STACJI I URZĄDZEŃ RADIOLINIOWYCH I TROPOSFERYCZNYCH

28B 75

OBSŁUGA URZĄDZEŃ TRANSMISYJNYCH

 

 

28B 36

OBSŁUGA STACJI I URZĄDZEŃ ZASILAJĄCYCH I ŁADOWANIA AKUMULATORÓW

28B 76

OBSŁUGA URZĄDZEŃ APARATOWNI TRANSMISYJNYCH

 

 

 

 

28B 77

OBSŁUGA URZĄDZEŃ APARATOWNI TELEINFORMATYCZNYCH

 

 

28B 38

OBSŁUGA WOZÓW DOWODZENIA

28B 78

OBSŁUGA URZĄDZEŃ APARATOWNI RADIODOSTĘPU

 

 

28B 39

OBSŁUGA APARATOWNI TELEINFORMATYCZNYCH

28B 79

OBSŁUGA URZĄDZEŃ APARATOWNI ZARZĄDZANIA

 

 

28B 40

OBSŁUGA URZĄDZEŃ KOMUTACYJNYCH I TRANSMISYJNYCH

 

 

 

 

28B 41

OBSŁUGA APARATOWNI RADIODOSTĘPU

 

 

 

 

28B 42

OBSŁUGA APARATOWNI ZARZĄDZANIA

 

 

 

 

28B 43

OBSŁUGA URZĄDZEŃ WIDEOKONFERENCYJNYCH

 

 

 

 

28B 44

OBSŁUGA TELEFONICZNYCH SIECI ABONENCKICH

 

 

 

 

28B 45

ZARZĄDZANIE CZĘSTOTLIWOŚCIAMI

 

 

 

 

28B 46

ZARZĄDZANIE SIECIAMI TAKTYCZNYCH SYSTEMÓW TRANSMISJI DANYCH

 

 

C – grupa osobowa projektowo-programowa informatyki

28С 01

OGÓLNA

28C 21

APLIKACYJNE TESTOWANIE BAZ DANYCH

 

 

28С 02

ANALIZA PROCESOWA

28C 22

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRACY SZTABOWO-BIUROWEJ

 

 

28С 03

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I OPROGRAMOWANIA

28C 23

PROJEKTOWANIE I KONFIGUROWANIE LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

 

 

28С 04

GRAFIKA KOMPUTEROWA

28C 24

PROJEKTOWANIE OPROGRAMOWANIA I BAZ DANYCH

 

 

28С 05

INŻYNIERIA SYSTEMÓW I OPROGRAMOWANIA

28C 25

TESTOWANIE FUNKCJONOWANIA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ ICH OPROGRAMOWANIA

 

 

28С 06

KIEROWANIE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

28C 26

TESTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

 

 

28С 07

NORMALIZACJA I STANDARYZACJA PROJEKTOWA

28C 27

BUDOWA I MODYFIKOWANIE STRON WWW I DANYCH MULTIMEDIALNYCH

 

 

28С 08

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

 

 

 

 

28С 09

PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA SIECIOWEGO

 

 

 

 

28С 10

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO

 

 

 

 

28С 11

PROJEKTOWANIE ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMÓW DOWODZENIA I KIEROWANIA ŚRODKAMI WALKI

 

 

 

 

28С 12

SYMULACJA KOMPUTEROWA

 

 

 

 

28С 13

PROJEKTOWANIE URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW IDENTYFIKACJI BOJOWEJ

 

 

 

 

28С 14

PROJEKTOWANIE I BUDOWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ ICH OPROGRAMOWANIA

 

 

 

 

D – grupa osobowa eksploatacji systemów informatycznych

28D 01

OGÓLNA

28D 21

OGÓLNA

28D 61

OBSŁUGA TECHNICZNA LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

28D 02

ADMINISTROWANIE PORTALAMI INFORMACYJNYMI

28D 22

ADMINISTROWANIE OBIEKTOWYMI BAZAMI DANYCH

28D 62

OBSŁUGA APARATOWNI INFORMATYCZNEJ

28D 03

ANALIZA SYSTEMOWA

28D 23

ADMINISTROWANIE PORTALAMI INFORMACYJNYMI

28D 63

ROZWIJANIE LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

28D 04

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

28D 24

ADMINISTROWANIE OBIEKTOWYMI SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI

 

 

28D 05

INŻYNIERIA SYSTEMÓW

28D 25

ARCHIWIZOWANIE I ODTWARZANIE BAZ DANYCH

 

 

28D 06

KIEROWANIE I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INFORMATYCZNYMI

28D 26

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

 

 

28D 07

KIEROWANIE WDRAŻANIEM I EKSPLOATACJĄ SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

28D 27

DOKUMENTOWANIE UŻYTKOWANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I SIECI KOMPUTEROWYCH

 

 

28D 08

NORMALIZACJA I STANDARYZACJA SYSTEMOWA

28D 28

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW IDENTYFIKACJI BOJOWEJ

 

 

28D 09

SYSTEMY I URZĄDZENIA IDENTYFIKACJI BOJOWEJ

28D 29

EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY KOMPUTEROWEJ

 

 

28D 10

UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ

28D 30

EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

 

 

28D 11

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE SIECIAMI TELEINFORMATYCZNYMI

28D 31

ZABEZPIECZENIE INFORMATYCZNE PRACY DOWÓDZTWA/SZTABU, ĆWICZEŃ I TRENINGÓW SZTABOWYCH

 

 

28D 12

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI ORAZ BAZAMI DANYCH

28D 32

ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO

 

 

28D 13

ZAUTOMATYZOWANE SYSTEMY DOWODZENIA I KIEROWANIA ŚRODKAMI WALKI

28D 33

Z

ARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE LOKALNYMI SIECIAMI KOMPUTEROWYMI

 

 

28D 14

WDRAŻANIE I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW MONITOROWANIA I POŁOŻENIA WOJSK WŁASNYCH

28D 34

ZABEZPIECZENIE INFORMATYCZNE PRACY ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMÓW DOWODZENIA I KIEROWANIA ŚRODKAMI WALKI

 

 

 

 

28D 35

OBSŁUGA APARATOWNI INFORMATYCZNEJ

 

 

 

 

28D 36

OBSŁUGA URZĄDZEŃ MONITOROWANIA I POŁOŻENIA WOJSK WŁASNYCH

 

 

 

 

28D 37

ROZWIJANIE I EKSPLOATACJA MOBILNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

 

 

Т – grupa osobowa techniczna

28T 01

OGÓLNA

28T 21

OGÓLNA

28T 61

NAPRAWA KABLI I OSPRZĘTU KABLOWEGO

28T 02

 

LOGISTYCZNE ZABEZPIECZENIE SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

28T 22

 

ZABEZPIECZENIE SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO

 

28T 62 

 

NAPRAWA NAMIERNIKÓW RADIOWYCH

 

28T 03

EKSPLOATACJA TAKTYCZNYCH SYSTEMÓW TRANSMISJI DANYCH

28T 23

ZABEZPIECZENIE SPRZĘTU RADIOWEGO I RADIOLINIOWEGO

28T 63

NAPRAWA SPRZĘTU RADIOLINIOWEGO

28T 04

LOGISTYCZNE ZABEZPIECZENIE TAKTYCZNYCH SYSTEMÓW TRANSMISJI DANYCH

28T 24

ZABEZPIECZENIE SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI

28T 64

NAPRAWA SPRZĘTU RADIOWEGO I RADIOTELEFONICZNEGO

 

 

28T 25

ZABEZPIECZENIE STACJI ZASILANIA I ZESPOŁÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

28T 65

NAPRAWA URZĄDZEŃ KOMUTACYJNYCH

 

 

28T 26

ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ ZASILANIA I ŁADOWANIA AKUMULATORÓW

28T 66

NAPRAWA URZĄDZEŃ TELETRANSMISYJNYCH

 

 

28T 27

ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ

ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMÓW DOWODZENIA I KIEROWANIA ŚRODKAMI WALKI

28T 67

OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH

 

 

28T 28

ZABEZPIECZENIE SIECI KABLOWYCH I OSPRZĘTU KABLOWEGO

28T 68 

 

OBSŁUGA TECHNICZNA STACJI ZASILANIA AKUMULATORÓW ORAZ ZESPOŁÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

 

 

 

 

 

28T 69

OBSŁUGA TECHNICZNA SIECI INFORMATYCZNYCH

 

 

28T 30

ZABEZPIECZENIE APARATOWNI TELEINFORMATYCZNYCH

28T 70

OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ APARATOWNI TELEINFORMATYCZNYCH

 

 

28T 31

ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ KOMUTACYJNYCH I TRANSMISYJNYCH

28T 71

OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ KOMUTACYJNYCH I TRANSMISYJNYCH

 

 

28T 32

ZABEZPIECZENIE APARATOWNI RADIODOSTĘPU

28T 72

OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ APARATOWNI RADIODOSTĘPU

 

 

28T 33

ZABEZPIECZENIE APARATOWNI ZARZĄDZANIA

28T 73

OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ APARATOWNI ZARZĄDZANIA

 

 

28T 34

ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ WIDEOKONFERENCYJNYCH

28T 74

OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ WIDEOKONFERENCYJNYCH

 

 

28T 35

ZABEZPIECZENIE TAKTYCZNYCH SYSTEMÓW TRANSMISJI DANYCH

 

 

29 – KORPUS OSOBOWY KRYPTOLOGII I CYBERBEZPIECZENSTWA

A – grupa osobowa kryptologii

specjalności

oficerów

podoficerów

szeregowych

symbol

nazwa

symbol

nazwa

symbol

nazwa

29A 01

OGÓLNA

29A 21

OGÓLNA

29A 61

OGÓLNA

В – grupa osobowa cyberbezpieczeństwa

29B 01

OGÓLNA

29B 21

OGÓLNA

29B 61

OGÓLNA

 30 – KORPUS OSOBOWY ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ

A – grupa osobowa rozpoznania ogólnego

specjalności

oficerów

podoficerów

szeregowych

symbol

nazwa

symbol

nazwa

symbol

nazwa

30A 01

OGÓLNA

30A 21

OGÓLNA

30A 61

OPERATOR TAKTYCZNYCH RADARÓW POLA WALKI

30A 02

OPERACJE PSYCHOLOGICZNE

30A 22

OPERACJE PSYCHOLOGICZNE

30A 62

ZWIADOWCA

30A 03

ROZPOZNANIE SPECJALNE

30A 23

ROZPOZNANIE OSOBOWE

30A 63

ROZPOZNANIE SPECJALNE

30A 04

ROZPOZNANIE OSOBOWE

30A 24

ROZPOZNANIE SPECJALNE

30A 64

ROZPOZNANIE DALEKIE

30A 05

ROZPOZNANIE DALEKIE

30A 25

ROZPOZNANIE DALEKIE

30A 65

OBSŁUGA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ OPERACJI PSYCHOLOGICZNYCH

30A 06

ROZPOZNANIE OBRAZOWE

30A 26

ROZPOZNANIE – OPERATOR BSR

30A 66

OBSŁUGA URZĄDZEŃ ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO

30A 07

ROZPOZNANIE POWIETRZNE

30A 27

ROZPOZNANIE SPECJALNE – OPERATOR OBRAZOWYCH ŚRODKÓW ROZPOZNANIA

30A 67

OBSŁUGA BSR

30A 08

ROZPOZNANIE MORSKIE

30A 28

INTERPRETACJA I OPRACOWYWANIE WYNIKÓW POWIETRZNEGO ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO

 

 

 

 

30A 29

OBSŁUGA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO

 

 

В – grupa osobowa rozpoznania i zakłóceń elektronicznych

З0В 01

OGÓLNA

З0В 21

OGÓLNA

З0В 61

OBSŁUGA NAMIERNIKA RADIOWEGO KF

З0В 02

SYSTEMY ROZPOZNANIA I ZAKŁÓCEŃ RADIOWYCH

З0В 22

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ROZPOZNANIA RADIOWEGO

З0В 62

OBSŁUGA NAMIERNIKA RADIOWEGO UKF

З0В 03

SYSTEMY ROZPOZNANIA I ZAKŁÓCEŃ RADIOLOKACYJNYCH

З0В 23

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ NAMIERZANIA RADIOWEGO

З0В 63

OBSŁUGA ROZPOZNAWCZEGO URZĄDZENIA PRZECHWYTU SYGNAŁÓW RADIOTELEFONICZNYCH

З0В 04

SYSTEMY ROZPOZNANIA ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ

З0В 24

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ZAKŁÓCANIA RADIOWEGO

З0В 64

OBSŁUGA ROZPOZNAWCZEGO URZĄDZENIA PRZECHWYTU SYGNAŁÓW RADIOTELEGRAFICZNYCH

 

 

З0В 25

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ROZPOZNANIA SYSTEMÓW RADIOLOKACYJNYCH

З0В 65

OBSŁUGA ROZPOZNAWCZEGO URZĄDZENIA PRZECHWYTU SYGNAŁÓW RADIOTELEFONICZNYCH ZAKRESU KF I RADIODALEKOPISOWYCH

 

 

З0В 26

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ZAKŁÓCANIA RADIOLOKACYJNEGO

З0В 66

OBSŁUGA STACJI ZAKŁÓCEŃ RADIOWYCH KF

 

 

З0В 27

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ROZPOZNANIA ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ

З0В 67

OBSŁUGA STACJI ZAKŁÓCEŃ RADIOWYCH UKF

 

 

З0В 28

ANALIZA TECHNICZNA SYGNAŁÓW

З0В 68

OBSŁUGA URZĄDZEŃ ROZPOZNANIA SYSTEMÓW RADIOLOKACYJNYCH

 

 

З0В 29

INTERPRETACJA I OPRACOWYWANIE WYNIKÓW ROZPOZNANIA ELEKTRONICZNEGO

З0В 69

OBSŁUGA STACJI ZAKŁÓCEŃ RADIOLOKACYJNYCH

 

 

 

 

З0В 70

OBSŁUGA ROZPOZNAWCZEGO URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ

 

 

 

 

З0В 71

OBSŁUGA URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ROZPOZNANIA I PRZECIWDZIAŁANIA

С – grupa osobowa geograficzna

30C 01

OGÓLNA

30C 21

OGÓLNA

З0С 61

POMIAROWY

30C 02

GEODEZYJNA

30C 22

GEODEZYJNA

З0С 62

POLIGRAFICZNA

30C 03

KARTOGRAFICZNA

З0С 23

KARTOGRAFICZNA

 

 

30C 04

GEOGRAFICZNA

З0С 24

GEOINFORMATYCZNA

 

 

30C 05

TOPOGRAFICZNA

З0С 25

POLIGRAFICZNA

 

 

30C 06

GEOINFORMATYCZNA

 

 

 

 

30C 07

POLIGRAFICZNA

 

 

 

 

T – grupa osobowa techniczna

30T 01

OGÓLNA

З0Т 21

OGÓLNA

З0Т 61

NAPRAWA SPRZĘTU ROZPOZNANIA I PRZECIWDZIAŁANIA ELEKTRONICZNEGO

30T 02

INFORMATYCZNE SYSTEMY OBRÓBKI INFORMACJI ROZPOZNAWCZYCH

З0Т 22

EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH OPERACJI PSYCHOLOGICZNYCH

З0Т 62

NAPRAWA SPRZĘTU GEOGRAFICZNEGO

30T 03

TECHNICZNE ZABEZPIECZENIE SPRZĘTU ROZPOZNANIA I ZAKŁÓCEŃ ELEKTRONICZNYCH

З0Т 23

EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH OPERACJI SPECJALNYCH

 

 

30T 04

EKSPLOATACJA LOTNICZYCH SYSTEMÓW ROZPOZNANIA ZAKŁÓCEŃ

З0Т 24

EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH ROZPOZNANIA

 

 

30T 05

EKSPLOATACJA SPRZĘTU GEOGRAFICZNEGO

З0Т 25

EKSPLOATACJA I NAPRAWA SPRZĘTU ROZPOZNANIA I ZAKŁÓCEŃ ELEKTRONICZNYCH

 

 

 

 

З0Т 26

EKSPLOATACJA I NAPRAWA SPRZĘTU ROZPOZNANIA ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ

 

 

 

 

З0Т 27

EKSPLOATACJA I NAPRAWA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ FOTOGRAFICZNYCH

 

 

 

 

З0Т 28

OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU GEOGRAFICZNEGO

 

 

32 – KORPUS OSOBOWY PRZECIWLOTNICZY

A – grupa osobowa artylerii przeciwlotniczej

specjalności

oficerów

podoficerów

szeregowych

symbol

nazwa

symbol

nazwa

symbol

nazwa

32A 01

OGÓLNA

32A 21

OGÓLNA

32A 61

ROZPOZNANIE

32A 02

ROZPOZNANIE

32A 22

ROZPOZNANIE

32A 62

OBSŁUGA DALMIERZA

32A 03

ZESTAWY ARTYLERYJSKIE

32A 23

ZESTAWY ARTYLERYJSKIE

32A 63

OBSŁUGA ARMATY PRZECIWLOTNICZEJ

32A 04

ZESTAWY ARTYLERYJSKO-RAKIETOWE

32A 24

ZESTAWY ARTYLERYJSKO-RAKIETOWE

32A 64

OBSŁUGA SAMOBIEŻNEJ ARMATY PRZECIWLOTNICZEJ

 

 

 

 

32A 65

OBSŁUGA ZESTAWU ARTYLERYJSKO-RAKIETOWEGO

 

 

 

 

32A 66

OBSŁUGA STACJI ROZPOZNANIA RADIOLOKACYJNEGO W JEDNOSTKACH ARTYLERII NAZIEMNEJ

В – grupa osobowa przeciwlotniczych zestawów rakietowych

32B 01

OGÓLNA

32B 21

ZESTAWY RAKIETOWE DUŻEGO ZASIĘGU

32B 61

OBSŁUGA PRZECIWLOTNICZEGO RAKIETOWEGO WOZU BOJOWEGO /9A33/

32B 02

ZESTAWY RAKIETOWE DUŻEGO ZASIĘGU

32B 22

ZESTAWY RAKIETOWE ŚREDNIEGO ZASIĘGU

32B 62

OBSŁUGA PRZENOŚNEGO ZESTAWU RAKIETOWEGO

32B 03

ZESTAWY RAKIETOWE ŚREDNIEGO ZASIĘGU

32B 23

ZESTAWY RAKIETOWE MAŁEGO ZASIĘGU

32B 63

OBSŁUGA SNR/125 SC/

32B 04

ZESTAWY RAKIETOWE MAŁEGO ZASIĘGU

32B 24

ZESTAWY RAKIETOWE BLISKIEGO ZASIĘGU

32B 64

OBSŁUGA SNR/1S32M/

32B 05

ZESTAWY RAKIETOWE BLISKIEGO ZASIĘGU

32B 25

PRZENOŚNE ZESTAWY RAKIETOWE

32B 65

OBSŁUGA SSWN (1S91M)

 

 

32B 26

OBSŁUGA ZESPOŁÓW ZASILANIA RAKIET PRZECIWLOTNICZYCH

32B 66

OBSŁUGA WYRZUTNI RAKIET /2P24/

 

 

32B 27

OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH WYKRYWANIA I NAPROWADZANIA RAKIET

32B 67

OBSŁUGA WYRZUTNI RAKIET /2P25/

 

 

 

 

32B 68

OBSŁUGA WYRZUTNI RAKIET /W-125SC/

 

 

 

 

32B 69

OBSŁUGA WYRZUTNI RAKIET BLISKIEGO ZASIĘGU

 

 

 

 

32B 70

OBSŁUGA WYRZUTNI RAKIET DUŻEGO ZASIĘGU /5P72W/

 

 

 

 

32B 71

OBSŁUGA ZESPOŁÓW ZASILANIA RAKIET PRZECIWLOTNICZYCH

 

 

 

 

32B 72

OBSŁUGA RPC

 

 

 

 

32B 73

OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH WYKRYWANIA I NAPROWADZANIA RAKIET

T – grupa osobowa techniczna

32T 01

OGÓLNA

32T 21

OGÓLNA

32T 61

MONTAŻ RAKIET Z-P

32T 02

EKSPLOATACJA PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW RAKIETOWYCH

32T 22

EKSPLOATACJA APARATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ RAKIET Z-P

32T 62

OBSŁUGA TECHNICZNA APARATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ RAKIET Z-P

32T 03

EKSPLOATACJA SPRZĘTU ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ

32T 23

EKSPLOATACJA DYSTRYBUTORÓW PALIWA I UTLENIACZA ORAZ URZĄDZEŃ NEUTRALIZUJĄCYCH Z-P

32T 63

OBSŁUGA TECHNICZNA DYSTRYBUTORÓW PALIWA I UTLENIACZA ORAZ URZĄDZEŃ NEUTRALIZUJĄCYCH Z-P

 

 

32T 24

EKSPLOATACJA PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW RAKIETOWYCH

32T 64

OBSŁUGA TECHNICZNA PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW RAKIETOWYCH BLISKIEGO ZASIĘGU

 

 

32T 25

EKSPLOATACJA SPRZĘTU ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ

32T 65

OBSŁUGA TECHNICZNA PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW RAKIETOWYCH DUŻEGO ZASIĘGU

 

 

32T 26

EKSPLOATACJA STACJI KONTROLI I STROJENIA RAKIET Z-P

32T 66

OBSŁUGA TECHNICZNA PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW RAKIETOWYCH ŚREDNIEGO ZASIĘGU

 

 

32T 27

MONTAŻ RAKIET Z-P

32T 67

OBSŁUGA TECHNICZNA PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW RAKIETOWYCH MAŁEGO ZASIĘGU

 

 

 

 

32T 68

OBSŁUGA TECHNICZNA PRZYRZĄDÓW ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ

 

 

 

 

32T 69

OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ

 

 

 

 

32T 70

OBSŁUGA TECHNICZNA STACJI KONTROLI I STROJENIA RAKIET Z-P

 

 

 

 

32T 71

OBSŁUGA MAGAZYNÓW RAKIET Z-P

34 – KORPUS OSOBOWY INŻYNIERII WOJSKOWEJ

A – grupa osobowa saperska

specjalności

oficerów

podoficerów

szeregowych

symbol

nazwa

symbol

nazwa

symbol

nazwa

34A 01

OGÓLNA

34A 21

OGÓLNA

34A 61

MORSKA

34A 02

MORSKA

34A 22

MORSKA

34A 62

SAPER

34A 03

ROZPOZNANIE

34A 23

MINOWANIE

34A 63

ZWIADOWCA

34A 04

MASZYNY INŻYNIERYJNE

34A 24

EKSPLOATACJA SPRZĘTU DO MINOWANIA

34A 64

ROZMINOWANIE

 

 

34A 25

ROZMINOWANIE

34A 65

OBSŁUGA URZĄDZEŃ I POJAZDÓW DO ROZMINOWANIA

 

 

34A 26

EKSPLOATACJA SPRZĘTU DO ROZMINOWANIA

34A 66

MINOWANIE

 

 

34A 27

EKSPLOATACJA SPRZĘTU DO PRAC ZIEMNYCH

34A 67

OBSŁUGA POJAZDÓW DO MINOWANIA

 

 

34A 28

ROZPOZNANIE

34A 68

OBSŁUGA MAGAZYNU SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO I MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

 

 

34A 29

EKSPLOATACJA MOSTU TOWARZYSZĄCEGO

34A 69

OBSŁUGA MOSTU TOWARZYSZĄCEGO NA PODWOZIU GĄSIENICOWYM

 

 

34A 30

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ DO WYDOBYWANIA I OCZYSZCZANIA WODY

34A 70

OBSŁUGA MOSTU TOWARZYSZĄCEGO NA PODWOZIU KOŁOWYM

 

 

 

 

34A 71

OBSŁUGA KOPARKI JEDNOCZERPAKOWEJ

 

 

 

 

34A 72

OBSŁUGA RÓWNIARKI I ZGARNIARKI

 

 

 

 

34A 73

OBSŁUGA SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO

 

 

 

 

34A 74

OBSŁUGA SPYCHARKI GĄSIENICOWEJ

 

 

 

 

34A 75

OBSŁUGA SPYCHARKO-ŁADOWARKI

 

 

 

 

34A 76

OBSŁUGA URZĄDZEŃ DO WYDOBYWANIA I OCZYSZCZANIA WODY

 

 

 

 

34A 77

OBSŁUGA MASZYN DO PRAC ZIEMNYCH

В – grupa osobowa przeprawowa

34B 01

OGÓLNA

34B 21

OGÓLNA

34B 61

OBSŁUGA KUTRA

 

 

34B 22

EKSPLOATACJA KUTRA

34B 62

OBSŁUGA PŁYWAJĄCEGO TRANSPORTERA GĄSIENICOWEGO

 

 

34B 23

EKSPLOATACJA PŁYWAJĄCEGO TRANSPORTERA GĄSIENICOWEGO

34B 63

OBSŁUGA SPRZĘTU PRZEPRAWOWEGO

 

 

34B 24

EKSPLOATACJA SPRZĘTU PRZEPRAWOWEGO

34B 64

PONTONOWA

 

 

34B 25

EKSPLOATACJA PARKU PONTONOWEGO

 

 

С – grupa osobowa drogowo-mostowa

34C 01

OGÓLNA

34C 21

OGÓLNA

34C 61

DROGOWO-MOSTOWA

34C 02

BUDOWA DRÓG I MOSTÓW

34C 22

DROGOWO-MOSTOWA

34C 62

OBSŁUGA MASZYNY INŻYNIERYJNO-DROGOWEJ

 

 

34C 23

EKSPLOATACJA SPRZĘTU DO BUDOWY DRÓG

34C 63

OBSŁUGA KAFARA I MŁOTA BEZKAFAROWEGO

 

 

34C 24

EKSPLOATACJA SPRZĘTU DO BUDOWY MOSTÓW

34C 64

OBSŁUGA TRAKA

 

 

34C 25

EKSPLOATACJA TRAKA

34C 65

OBSŁUGA MASZYN DO BUDOWY DRÓG

 

 

34C 26

BUDOWA DRÓG I MOSTÓW

34C 66

OBSŁUGA WALCA DROGOWEGO

 

 

34C 27

BUDOWNICTWO I EKSPLOATACJA OBIEKTÓW OBRONNYCH

 

 

T – grupa osobowa techniczna

34T 01

OGÓLNA

34T 21

OGÓLNA

34T 61

NAPRAWA SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO

 

 

34T 22

EKSPLOATACJA ELEKTROWNI POLOWYCH

34T 62

NAPRAWA UNIWERSALNYCH ELEKTRYCZNYCH ŹRÓDEŁ ZASILANIA I ELEKTROWNI POLOWYCH

 

 

34T 23

EKSPLOATACJA SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO

34T 63

OBSŁUGA SPRĘŻARKI

 

 

34T 24

EKSPLOATACJA SPRĘŻARKI

34T 64

OBSŁUGA ELEKTROWNI

36 – KORPUS OSOBOWY OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA

A – grupa osobowa rozpoznania i likwidacji skażeń

specjalności

oficerów

podoficerów

szeregowych

symbol

nazwa

symbol

nazwa

symbol

nazwa

36A 01

OGÓLNA

36A 21

OGÓLNA

36A 61

OBSŁUGA SILNIKA ODRZUTOWEGO NAZIEMNYCH URZĄDZEŃ SPECJALNYCH

36A 02

LIKWIDACJA SKAŻEŃ

36A 22

LIKWIDACJA SKAŻEŃ

36A 62

OBSŁUGA SPRZĘTU DO LIKWIDACJI SKAŻEŃ

36A 03

ROZPOZNANIE I ANALIZA SKAŻEŃ

36A 23

ROZPOZNANIE I ANALIZA SKAŻEŃ

36A 63

OBSŁUGA LABORATORIUM OPBMAR

 

 

36A 24

RATOWNICTWO CHEMICZNE

36A 64

OBSŁUGA SPRZĘTU RATOWNICTWA CHEMICZNEGO

 

 

36A 25

ZADYMIANIE

36A 65

OBSŁUGA SPRZĘTU ROZPOZNANIA SKAŻEŃ

 

 

36A 26

OCHRONA PRZED SKAŻENIAMI

36A 66

OBSŁUGA SYSTEMÓW OCHRONY PRZED SKAŻENIAMI

 

 

 

 

36A 67

OBSŁUGA SPRZĘTU DO PROGNOZOWANIA SKAŻEŃ

 

 

 

 

36A 68

OBSŁUGA SPRZĘTU DO ZADYMIANIA

T – grupa osobowa techniczna

36T 01

OGÓLNA

36T 21

OGÓLNA

36T 61

NAPRAWA SPRZĘTU ROZPOZNANIA I ANALIZY SKAŻEŃ

 

 

36T 22

EKSPLOATACJA SPRZĘTU I ŚRODKÓW OCHRONY PRZED SKAŻENIAMI

36T 62

NAPRAWA SPRZĘTU OCHRONY PRZED SKAŻENIAMI

 

 

36T 23

EKSPLOATACJA SPRZĘTU ROZPOZNANIA I ANALIZY SKAŻEŃ

36T 63

NAPRAWA SPRZĘTU ZADYMIANIA

 

 

36T 24

OBSŁUGA TECHNICZNA SILNIKA ODRZUTOWEGO NAZIEMNYCH URZĄDZEŃ SPECJALNYCH

36T 64

NAPRAWA SPRZĘTU RATOWNICTWA CHEMICZNEGO

 

 

36T 25

OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU ZADYMIANIA

36T 65

NAPRAWA SPRZĘTU LIKWIDACJI SKAŻEŃ

 

 

36T 26

OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU RATOWNICTWA CHEMICZNEGO

 

 

 

 

36T 27

OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU LIKWIDACJI SKAŻEŃ

 

 

38 – KORPUS OSOBOWY LOGISTYKI

A – grupa osobowa ogólnologistyczna

specjalności

oficerów

podoficerów

szeregowych

symbol

nazwa

symbol

nazwa

symbol

nazwa

38A 01

OGÓLNA

38A 21

OGÓLNA

 

 

 

 

38A 22

PLANOWANIE LOGISTYCZNE

 

 

 

 

38A 23

GOSPODARKA I ZAOPATRYWANIE

 

 

В – grupa osobowa materiałowa

38B 01

ŚRODKI BOJOWE

38B 21

GOSPODARKA I EKSPLOATACJA W SŁUŻBIE MPS

38B 61

KUCHARZ

38B 02

ŻYWNOŚCIOWA

38B 22

GOSPODARKA I EKSPLOATACJA W SŁUŻBIE MUNDUROWEJ

38B 62

KUCHARZ OKRĘTOWY

38B 03

MUNDUROWA

38B 23

GOSPODARKA I EKSPLOATACJA W SŁUŻBIE ŻYWNOŚCIOWEJ

38B 63

OBSŁUGA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH SŁUŻBY MUNDUROWEJ

38B 04

MATERIAŁÓW PĘDNYCH I SMARÓW

38B 24

GOSPODARKA I ZAOPATRYWANIE W RAKIETOWE MATERIAŁY NAPĘDOWE

38B 64

OBSŁUGA CHŁODNI

38B 05

GOSPODARKA I ZAOPATRYWANIE

38B 25

GOSPODARKA MAGAZYNOWA ŚRODKÓW BOJOWYCH

38B 65

OBSŁUGA KUCHNI I STOŁÓWKI

 

 

38B 26

GOSPODARKA MAGAZYNOWA W SŁUŻBIE MPS

38B 66

OBSŁUGA LABORATORIUM MPS I RMN

 

 

38B 27

GOSPODARKA I EKSPLOATACJA ŚRODKÓW BOJOWYCH

38B 67

OBSŁUGA PIEKARNI

 

 

38B 28

GOSPODARKA I ZAOPATRYWANIE

38B 68

OBSŁUGA PRALNI, ŁAŹNI I ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO

 

 

 

 

38B 69

OBSŁUGA URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ

 

 

 

 

38B 70

OBSŁUGA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH I RUROCIĄGOWYCH MPS

 

 

 

 

38B 71

OBSŁUGA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH RMN

 

 

 

 

38B 72

OBSŁUGA WARSZTATU KRAWIECKIEGO

 

 

 

 

38B 73

OBSŁUGA WARSZTATU SZEWSKIEGO

 

 

 

 

38B 74

OBSŁUGA MAGAZYNU

С – grupa osobowa transportu i ruchu wojsk

38C 01

ORGANIZACJA TRANSPORTU I RUCHU WOJSK

38C 21

ORGANIZACJA PRZEŁADUNKÓW

38C 61

OBSŁUGA LOKOMOTYWY I DREZYNY SPALINOWEJ

38C 02

ORGANIZACJA PRAC PRZEŁADUNKOWYCH

38C 22

REGULACJA RUCHU

38C 62

OBSŁUGA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU PRZEŁADUNKOWEGO

 

 

38C 23

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU PRZEŁADUNKOWEGO

38C 63

REGULACJA RUCHU

 

 

38C 24

OBSŁUGA LOKOMOTYWY I DREZYNY SPALINOWEJ

 

 

D – grupa osobowa infrastruktury

38D 01

OGÓLNA

38D 21

OGÓLNA

38D 61

ELEKTRYK

38D 02

BUDOWNICTWO LĄDOWE

38D 22

EKSPLOATACJA MASZYN ORAZ SPRZĘTU TECHNICZNEGO BUDOWNICTWA

38D 62

HYDRAULIK

38D 03

BUDOWNICTWO LOTNISKOWE

38D 23

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

38D 63

KONSERWACJA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH

38D 04

BUDOWNICTWO MORSKIE

38D 24

EKSPLOATACJA LOTNISK I OBIEKTÓW LOTNISKOWYCH

38D 64

KONSERWACJA URZĄDZEŃ I SIECI ELEKTROENERG ETYCZNYCH

38D 05

OCHRONA ŚRODOWISKA

38D 25

EKSPLOATACJA SPRZĘTU TECHNICZNEGO

38D 65

KONSERWACJA URZĄDZEŃ SANITARNYCH

38D 06

ENERGETYKA

38D 26

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI CIEPŁOWNICZYCH

38D 66

MURARZ

38D 07

TECHNICZNE UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI

38D 27

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ SANITARNYCH

38D 67

OBSŁUGA MASZYN BUDOWLANYCH

38D 08

URBANISTYKA

38D 28

OBSŁUGA ŻURAWI OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA I SPECJALISTYCZNYCH

38D 68

OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ DO UTRZYMANIA LOTNISK

38D 09

ZAKWATEROWANIE

38D 29

GOSPODARKA I ZAOPATRZENIE KWATERUNKOWE

38D 69

OBSŁUGA ŻURAWI OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA I SPECJALISTYCZNYCH

 

 

38D 30

ZAKWATEROWANIE

 

 

Т – grupa osobowa techniczna

38T 01

CZOŁGOWO-SAMOCHODOWA

38T 21

EKSPLOATACJA I GOSPODARKA W SŁUŻBIE CZOŁGOWO-SAMOCHODOWEJ

38T 61

KIEROWCA KAT. A

38T 02

UZBROJENIA I ELEKTRONIKI

38T 22

DIAGNOSTYKA POJAZDÓW

38T 62

KIEROWCA KAT. В

38T 03

EKSPLOATACJA UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO

38T 23

KONTROLA TECHNICZNA

38T 63

KIEROWCA KAT. B1

38T 04

DOZÓR TECHNICZNY

38T 24

INSTRUKTOR NAUKI JAZDY

38T 64

KIEROWCA KAT. С

 

 

38T 25

KIEROWCA KAT. A

38T 65

KIEROWCA KAT. C+E

 

 

38T 26

KIEROWCA KAT. С

38T 66

KIEROWCA KAT. C1

 

 

38T 27

KIEROWCA KAT. C+E

38T 67

KIEROWCA KAT. C1+E

 

 

38T 28

KIEROWCA KAT. D

38T 68

KIEROWCA KAT. D

 

 

38T 29

NADZÓR TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNY

38T 69

KIEROWCA KAT. D1

 

 

38T 30

DYSPOZYTOR

38T 70

KIEROWCA KAT. T

 

 

38T 31

EKSPLOATACJA POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH

38T 71

BLACHARZ SAMOCHODOWY

 

 

38T 32

EKSPLOATACJA POJAZDÓW KOŁOWYCH

38T 72

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW MECHANICZNYCH

 

 

38T 33

EKSPLOATACJA I GOSPODARKA W SŁUŻBIE UZBROJENIA I ELEKTRONIKI

38T 73

LAKIERNIK POJAZDÓW MECHANICZNYCH

 

 

38T 34

EKSPLOATACJA BRONI STRZELECKIEJ

38T 74

MECHANIK POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH

 

 

38T 35

EKSPLOATACJA PRZYRZĄDÓW OPTYCZNYCH I NOKTOWIZYJNYCH

38T 75

MECHANIK POJAZDÓW KOŁOWYCH

 

 

38T 36

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ZASILAJĄCYCH

38T 76

MECHANIK SILNIKÓW SPALINOWYCH

 

 

38T 37

EKSPLOATACJA UZBROJENIA CZOŁGÓW I BOJOWYCH WOZÓW OPANCERZONYCH

38T 77

MECHANIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

 

 

38T 38

NAPRAWA ŚRODKÓW BOJOWYCH

38T 78

MECHANIK URZĄDZEŃ HYDRAULICZNO-PNEUMATYCZNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH

 

 

38T 39

GOSPODARKA I ZAOPATRYWANIE

38T 79

MECHANIK URZĄDZEŃ POKŁADOWYCH W POJAZDACH GĄSIENICOWYCH

 

 

38T 40

OBSŁUGA MAGAZYNU

38T 80

MECHANIK URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH I PRZEŁADUNKOWYCH

 

 

 

 

38T 81

OBRÓBKA MATERIAŁÓW

 

 

 

 

38T 82

OBSŁUGA NARZĘDZIOWNI

 

 

 

 

38T 83

RUSZNIKARZ

 

 

 

 

38T 84

SPAWALNICTWO

 

 

 

 

38T 85

OBSŁUGA MAGAZYNU

40 – KORPUS OSOBOWY MEDYCZNY

A – grupa osobowa lekarzy

specjalności

oficerów

podoficerów

szeregowych

symbol

nazwa

symbol

nazwa

symbol

nazwa

40A 01

MEDYCYNA OGÓLNA

 

 

 

 

40A 02

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 

 

 

 

40A 03

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

 

 

 

 

40A 04

RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

 

 

 

 

40A 05

CHIRURGIA

 

 

 

 

40A 06

INTERNA

 

 

 

 

40A 07

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

 

 

 

 

40A 08

TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA

 

 

 

 

40A 09

MEDYCYNA PRACY

 

 

 

 

40A 10

MEDYCYNA SĄDOWA

 

 

 

 

40A 11

LEKARZ-KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 

 

 

 

В – grupa osobowa lekarzy dentystów

40B 01

STOMATOLOGIA OGÓLNA

 

 

 

 

40B 02

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

 

 

 

 

40B 03

CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA

 

 

 

 

40B 04

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 

 

 

 

40B 05

ORTODONCJA

 

 

 

 

40B 06

PERIODONTOLOGIA

 

 

 

 

40B 07

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA

 

 

 

 

40B 08

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ

 

 

 

 

40B 09

ZDROWIE PUBLICZNE

 

 

 

 

С – grupa osobowa weterynarii

40C 01

WETERYNARIA OGÓLNA

40C 21

WETERYNARIA OGÓLNA

40C 61

PRZEWODNIK PSÓW SŁUŻBOWYCH

40C 02

RADIOLOGIA WETERYNARYJNA

40C 22

PRZEWODNIK PSÓW SŁUŻBOWYCH

40C 62

SANITARIUSZ WETERYNARYJNY

40C 03

WETERYNARIA KLINICZNA

40C 23

SANITARIUSZ WETERYNARYJNY

 

 

40C 04

NADZÓR WETERYNARYJNY

 

 

 

 

D – grupa osobowa farmaceutów

40D 01

FARMACJA OGÓLNA

40D 21

FARMACJA OGÓLNA

 

 

40D 02

FARMACJA APTECZNA

 

 

 

 

40D 03

FARMACJA KLINICZNA

 

 

 

 

40D 04

FARMACJA SZPITALNA

 

 

 

 

40D 05

FARMAKOLOGIA

 

 

 

 

40D 06

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 

 

 

 

40D 07

TOKSYKOLOGIA

 

 

 

 

40D 08

ZDROWIE PUBLICZNE

 

 

 

 

Е – grupa osobowa psychologów

40E 01

PSYCHOLOGIA KLINICZNA

 

 

 

 

40E 02

PSYCHOLOG

 

 

 

 

40E 03

PSYCHOPROFILAKTYKA

 

 

 

 

40E 04

PSYCHOTERAPIA

 

 

 

 

40E 05

TERAPIA UZALEŻNIEŃ

 

 

 

 

40E 06

PSYCHOLOGIA KRYZYSU I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

 

 

 

 

40E 07

PSYCHOLOGIA TRANSPORTU

 

 

 

 

F – grupa osobowa fizykobiochemików

40F 01

ANALITYKA LABORATORYJNA

40F 21

FIZYKOTERAPIA

 

 

40F 02

BIOCHEMIA

 

 

 

 

40F 03

BIOLOGIA

 

 

 

 

40F 04

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

 

 

 

 

40F 05

FIZYKA

 

 

 

 

G – grupa osobowa pielęgniarstwa

40G 01

PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE

40G 21

PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE

 

 

40G 02

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI

40G 22

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI

 

 

40G 03

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE

40G 23

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE

 

 

40G 04

PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE

40G 24

PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE

 

 

40G 05

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

40G 25

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 

 

40G 06

HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA

40G 26

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE

 

 

40G 07

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE

40G 27

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE

 

 

 

 

40G 28

PIELĘGNIARSTWO W OCHRONIE ZDROWIA PRACUJĄCYCH

 

 

 

 

40G 29

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE

 

 

 

 

40G 30

PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE

 

 

 

 

40G 31

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE

 

 

 

 

40G 32

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

 

 

 

 

40G 33

PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE

 

 

H – grupa osobowa ratownictwa medycznego

40H 01

RATOWNICTWO MEDYCZNE

40H 21

RATOWNICTWO MEDYCZNE

40H 61

RATOWNIK

 

 

40H 22

RATOWNIK

 

 

I – grupa osobowa organizacyjno-techniczna

40I 01

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

40I 21

EKSPLOATACJA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO

40I 61

SANITARIUSZ SZPITALNY

40I 02

PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA

40I 22

ELEKTRORADIOLOGIA

 

 

40I 03

LOGISTYKA MEDYCZNA

40I 23

NADZÓR SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY

 

 

40I 04

ZDROWIE PUBLICZNE

40I 24

OBSŁUGA LABORATORIUM I PRACOWNI

 

 

 

 

40I 25

PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA

 

 

 

 

40I 26

HIGIENA STOMATOLOGICZNA

 

 

 

 

40I 27

TECHNIK STOMATOLOGII

 

 

42 – KORPUS OSOBOWY WYWIADU I KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

A – grupa osobowa wywiadu wojskowego

specjalności

oficerów

podoficerów

szeregowych

symbol

nazwa

symbol

nazwa

symbol

nazwa

42A 01

OGÓLNA

42A 21

OGÓLNA

 

 

В – grupa osobowa kontrwywiadu wojskowego

42B 01

OGÓLNA

42B 21

OGÓLNA

42B 61

OGÓLNA

44 – KORPUS OSOBOWY ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

A – grupa osobowa dochodzeniowo-śledcza

specjalności

oficerów

podoficerów

szeregowych

symbol

nazwa

symbol

nazwa

symbol

nazwa

44A 01

OGÓLNA

44A 21

DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZA

44A 61

DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZA

44A 02

DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZA

44A 22

TECHNIKA KRYMINALISTYCZNA

44A 62

TECHNIKA KRYMINALISTYCZNA

44A 03

TECHNIKA KRYMINALISTYCZNA

44A 23

PRZEWODNIK PSA

 

 

В – grupa osobowa prewencji

44B 01

OGÓLNA

44B 21

OGÓLNA

44B 61

PREWENCJA

44B 02

OCHRONA OSÓB

44B 22

OCHRONA OSÓB

44B 62

OCHRONA OSÓB

44B 03

PREWENCJA

44B 23

PREWENCJA

44B 63

RUCH DROGOWY

 

 

44B 24

ROZPOZNANIE PIROTECHNICZNE

 

 

 

 

44B 25

RUCH DROGOWY

 

 

 

 

44B 26

OBSŁUGA IZB ZATRZYMAŃ

 

 

С – grupa osobowa operacyjno-rozpoznawcza

44C 01

OGÓLNA

44C 21

OGÓLNA

44C 61

OGÓLNA

D – grupa osobowa administracyjno-logistyczno-techniczna

44D 01

OGÓLNA

44D 21

OGÓLNA

44D 61

ADMINISTRACJA

44D 02

ADMINISTRACJA

44D 22

ADMINISTRACJA

44D 62

OBSŁUGA MAGAZYNU

46 – KORPUS OSOBOWY SPRAWIEDLIWOŚCI I OBSŁUGI PRAWNEJ

A – grupa osobowa sądownictwa

specjalności

oficerów

podoficerów

szeregowych

symbol

nazwa

symbol

nazwa

symbol

nazwa

46A 01

ASYSTENT

 

 

 

 

46A 02

SĘDZIA

 

 

 

 

В – grupa osobowa prokuratorska

46B 01

APLIKANT

 

 

 

 

46B 02

ASESOR

 

 

 

 

46B 03

PROKURATOR

 

 

 

 

С – grupa osobowa obsługi prawnej

46C 01

LEGISLATOR

 

 

 

 

46C 02

RADCA PRAWNY

 

 

 

 

46C 03

REFERENT PRAWNY

 

 

 

 

48 – KORPUS OSOBOWY DUSZPASTERSTWA

A – grupa osobowa teologiczna

specjalności

oficerów

podoficerów

szeregowych

symbol

nazwa

symbol

nazwa

symbol

nazwa

48A 01

OGÓLNA

48A 21

OGÓLNA

 

 

50 – KORPUS OSOBOWY FINANSOWY

A – grupa osobowa ekonomiczno-finansowa

specjalności

oficerów

podoficerów

szeregowych

symbol

nazwa

symbol

nazwa

symbol

nazwa

50A 01

OGÓLNOEKONOMICZNA

50A 21

OGÓLNOEKONOMICZNA

 

 

50A 02

FINANSOWA

50A 22

FINANSOWA

 

 

52 – KORPUS OSOBOWY WYCHOWAWCZY

A – grupa osobowa ogólnowychowawcza

specjalności

oficerów

podoficerów

szeregowych

symbol

nazwa

symbol

nazwa

symbol

nazwa

52A 01

OGÓLNA

52A 21

OGÓLNA

 

 

52A 02

PEDAGOG

 

 

 

 

52A 03

SOCJOLOG

 

 

 

 

52A 04

HISTORYK

 

 

 

 

В – grupa osobowa kulturalno-oświatowa

52B 01

OGÓLNA

52B 21

OGÓLNA

52B 61

OGÓLNA

52B 02

MENEDŻER KULTURY

52B 22

MENEDŻER KULTURY

52B 62

OPERATOR SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO

 

 

52B 23

PLASTYK

 

 

 

 

52B 24

OPERATOR SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO

 

 

 

 

52B 25

EKSPLOATACJA ROZGŁOŚNI I SPRZĘTU ELEKTROAKUSTYCZNEGO

 

 

С – grupa osobowa psychologii wychowania

52C 01

PSYCHOLOG SPOŁECZNY

 

 

 

 

52C 02

PSYCHOLOG PRACY

 

 

 

 

D – grupa osobowa orkiestr i zespołów estradowych

52D 01

OGÓLNA

52D 21

OGÓLNA

52D 61

MUZYK

52D 02

DYRYGENT

52D 22

MUZYK

 

 

52D 03

KAPELMISTRZ

 

 

 

 

54 – KORPUS OSOBOWY OGÓLNY

A – grupa osobowa zarządzania

specjalności

oficerów

podoficerów

szeregowych

symbol

nazwa

symbol

nazwa

symbol

nazwa

54A 01

OGÓLNA

 

 

 

 

54A 02

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 

 

 

 

54A 03

ORGANIZACJA SIŁ ZBROJNYCH

 

 

 

 

54A 04

ORGANIZACJA WSPARCIA

 

 

 

 

54A 05

ORGANIZACJA SYSTEMU DOWODZENIA I KIEROWANIA

 

 

 

 

54A 06

PLANOWANIE STRATEGICZNE

 

 

 

 

54A 07

PLANOWANIE RZECZOWE

 

 

 

 

В – grupa osobowa kadrowa

54B 01

OGÓLNA

54B 21

OGÓLNA

54B 61

EWIDENCYJNO-STATYSTYCZNA

54B 02

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI OSOBOWYMI

54B 22

EWIDENCYJNO-STATYSTYCZNA

 

 

54B 03

LEKTOR JĘZYKA

 

 

 

 

С – grupa osobowa administracji wojskowej

54C 01

OGÓLNA

54C 21

OGÓLNA

 

 

54C 02

MOBILIZACYJNO-UZUPEŁNIENIOWA

54C 22

MOBILIZACYJNO-UZUPEŁNIENIOWA

 

 

D – grupa osobowa ochrony informacji niejawnych

54D 01

OGÓLNA

54D 21

OGÓLNA

54D 61

OBSŁUGA KANCELARII

54D 02

BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE

54D 22

BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE

 

 

54D 03

ARCHIWISTYKA

54D 23

ARCHIWISTYKA

 

 

 

 

54D 24

OBSŁUGA KANCELARII

 

 

E – grupa osobowa prasowa

54E 01

OGÓLNA

54E 21

OGÓLNA

 

 

54E 02

DZIENNIKARSTWO

 

 

 

 

54E 03

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

 

 

 

 

54E 04

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

 

 

 

 

F – grupa osobowa kultury fizycznej

54F 01

WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT

54F 21

WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT

54F 61

ZAWODNIK SPORTU KWALIFIKOWANEGO

54F 02

TRENER SPORTU KWALIFIKOWANEGO

54F 22

INSTRUKTOR SPORTU KWALIFIKOWANEGO

54F 62

OBSŁUGA OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH

 

 

54F 23

EKSPLOATACJA OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH

 

 

G – grupa osobowa ochrony przeciwpożarowej

54G 01

OGÓLNA

54G 21

OGÓLNA

54G 61

OBSŁUGA SPRZĘTU POŻARNICZEGO I TECHNICZNEGO

54G 02

PREWENCJA

54G 22

TAKTYKA

 

 

54G 03

TAKTYKA

54G 23

TECHNICZNA

 

 

54G 04

TECHNICZNA

54G 24

EKSPLOATACJA SPRZĘTU POŻARNICZEGO I TECHNICZNEGO

 

 

H – grupa osobowa metrologii

54H 01

OGÓLNA

54H 21

OGÓLNA

54H 61

NAPRAWA I KALIBRACJA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

54H 02

TECHNICZNA

54H 22

ZABEZPIECZENIE I KALIBRACJA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

 

 

 

 

54H 23

TECHNICZNA

 

 

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama