| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 18 lutego 2011 r.

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Określa się wzory miesięcznych deklaracji składanych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

1) wzór deklaracji DEK-I-0 dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór deklaracji DEK-I-a dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 21 ust. 2a i 2g ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wzór deklaracji DEK-I-b dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 21 ust. 2b i 2g ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Określa się wzór deklaracji DEK-II-a dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 33 ust. 4a, 4c, 7 i 7a ustawy, art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.3)), zwanej dalej „ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych”, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Określa się wzór deklaracji DEK-II-b dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 29 ust. 3a1, 3b i 3c ustawy, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.

4. Określa się wzór deklaracji DEK-W dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 23 ustawy, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

5. Określa się wzór rocznej deklaracji DEK-R dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g, art. 23, art. 29 ust. 3a1, 3b i 3c, art. 33 ust. 4a, 4c, 7 i 7a ustawy oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.

6. Określa się wzór deklaracji DEK-Z dotyczącej danych ewidencyjnych pracodawców zobowiązanych do wpłat na podstawie art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g, art. 23, art. 29 ust. 3a1, 3b i 3c, art. 33 ust. 4a, 4c, 7 i 7a ustawy oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 2.
Pracodawcy składają deklaracje, według wzorów określonych w § 1, przez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego, w odniesieniu do wpłat należnych za okresy począwszy od miesiąca stycznia 2011 r.
§ 3.
Do dnia 30 czerwca 2011 r. pracodawcy stosują wzory formularzy określone rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. Nr 105, poz. 989). Deklaracje korygujące te dokumenty pracodawcy składają w terminie do dnia 20 lipca 2011 r. na formularzach określonych w niniejszym rozporządzeniu.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.4)

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1726.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 352, Nr 75, poz. 473, Nr 105, poz. 655, Nr 149, poz. 996, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1442, Nr 226, poz. 1475 i 1478 i Nr 257, poz. 1725.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. Nr 105, poz. 989), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2011 r. na podstawie art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475).

Załącznik 1. [WZÓR - DEK-I-0]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 18 lutego 2011 r. (poz. 231)

Załącznik nr 1

WZÓR – DEK-I-0

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - DEK-I-a]

Załącznik nr 2

WZÓR – DEK-I-a

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR - DEK-I-b]

Załącznik nr 3

WZÓR - DEK-I-b

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR - DEK-II-a]

Załącznik nr 4

WZÓR - DEK-II-a

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR - DEK-II-b]

Załącznik nr 5

WZÓR - DEK-II-b

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR - DEK-W]

Załącznik nr 6

WZÓR - DEK-W

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR - DEK-R]

Załącznik nr 7

WZÓR - DEK-R

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR - DEK-Z]

Załącznik nr 8

WZÓR - DEK-Z

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »