REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 268 poz. 1583

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 1 grudnia 2011 r.

w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42c ust. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Określa się wzory:

1) informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy [IFT-3/IFT-3R], stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) informacji o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy [IFT/A], stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.
 Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (Dz. U. Nr 212, poz. 1563).
§ 3.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. L. Kotecki

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje częściowego wdrożenia dyrektywy Rady nr 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (Dz. Urz. UE L 157 z 26.06.2003, str. 38–48; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 09, t. 1, str. 369–379).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 352, Nr 75, poz. 473, Nr 105, poz. 655, Nr 149, poz. 996, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1442, Nr 226, poz. 1475 i 1478 i Nr 257, poz. 1725 i 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 84, poz. 455, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 120, poz. 690, Nr 131, poz. 764, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1006, Nr 178, poz. 1059, Nr 197, poz. 1170, Nr 205, poz. 1202 i 1203 i Nr 234, poz. 1391.

Załącznik 1. [IFT-3/IFT-3R]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 1 grudnia 2011 r. (poz. 1583)

Załącznik nr 1

IFT-3/IFT-3R

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [IFT/A]

Załącznik nr 2

IFT/A

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-14
  • Data wejścia w życie: 2012-02-13
  • Data obowiązywania: 2012-02-13
  • Dokument traci ważność: 2012-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA