REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 272 poz. 1607

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 5 grudnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia (Dz. U. Nr 32, poz. 260) w § 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;”,

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) izby gospodarczej zrzeszającej banki.”;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku gdy wniosek izby gospodarczej zrzeszającej banki dotyczy pracownika banku, do wniosku załącza się pisemną akceptację banku zatrudniającego pracownika, którego wniosek dotyczy.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA