REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 272 poz. 1611

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 6 grudnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych (Dz. U. Nr 122, poz. 789) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin, plomb urzędowych i formularzy paszportów roślin”;

2) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydawanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa etykiet, paszportów roślin i plomb urzędowych, a także formularzy paszportów roślin w przypadkach, o których mowa w art. 16 ust. 15 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.”;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części I w pkt 1 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie pobierania prób roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań”;

4) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278, Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016.

Załącznik 1. [STAWKI OPŁAT ZA WYDAWANIE ETYKIET, PASZPORTÓW ROŚLIN, PLOMB URZĘDOWYCH I FORMULARZY PASZPORTÓW ROŚLIN PRZEZ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 6 grudnia 2011 r. (poz. 1611)

STAWKI OPŁAT ZA WYDAWANIE ETYKIET, PASZPORTÓW ROŚLIN, PLOMB URZĘDOWYCH I FORMULARZY PASZPORTÓW ROŚLIN PRZEZ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

Lp.

Czynność

Stawki opłat
(w zł/szt.)

1

Wydanie etykiety spełniającej wymagania etykiety urzędowej określonej w przepisach o nasiennictwie:

 

 

1) wypełnionej przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, w przypadku materiału:

 

 

a) szkółkarskiego

0,20

 

b) siewnego

0,37

 

2) niewypełnionej przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, w przypadku materiału:

 

 

a) szkółkarskiego

0,14

 

b) siewnego

0,30

2

Wydanie paszportu roślin w formie etykiety zawierającej:

 

 

1) 10 informacji

0,37

 

2) 5 informacji

0,20

 

3) 10 informacji oraz spełniającej wymagania etykiety urzędowej określonej w przepisach o nasiennictwie, w przypadku:

 

 

a) sadzeniaków ziemniaka

0,37

 

b) materiału siewnego innego niż sadzeniaki ziemniaka

0,20

3

Wydanie formularza paszportu roślin w przypadkach, o których mowa w art. 16 ust. 15 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, w formie etykiety zawierającej:

 

 

1) 10 informacji

0,30

 

2) 5 informacji

0,14

 

3) 10 informacji oraz spełniającej wymagania etykiety urzędowej określonej w przepisach o nasiennictwie, w przypadku materiału siewnego innego niż sadzeniaki ziemniaka

0,14

4

Wydanie plomby urzędowej

0,30

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-20
  • Data wejścia w życie: 2012-01-04
  • Data obowiązywania: 2012-01-04
  • Dokument traci ważność: 2020-10-27

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA