REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 272 poz. 1612

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 8 grudnia 2011 r.

w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się wykaz towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Wykaz towarów określony w załączniku do rozporządzenia nie obejmuje towarów, dla których przepisy prawa żywnościowego Unii Europejskiej określają szczególne warunki przywozu.
§ 3.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej (Dz. U. Nr 20, poz. 122 oraz z 2008 r. Nr 169, poz. 1048).
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. J. Szulc

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1511 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 122, poz. 696 i Nr 171, poz. 1016.

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ GRANICZNEJ KONTROLI SANITARNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 8 grudnia 2011 r. (poz. 1612)

WYKAZ TOWARÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ GRANICZNEJ KONTROLI SANITARNEJ*),**)

Lp.

Kod CN

Nazwa towaru

1

2

3

1

0702 00 00

Pomidory, świeże lub schłodzone

2

0704

Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzone

3

0707 00

Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone

4

ex 0708

Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem kodu 0708 10 00 – Groch (Pisum sativum)

5

ex 0709

Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem kodu 0709 60 95 – Do przemysłowej produkcji olejków eterycznych lub żywicznych

6

ex 0710

Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone, z wyłączeniem kodu 0710 21 00 – Groch (Pisum sativum)

7

ex 0712

Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone, z wyłączeniem kodu 0712 90 11 – Odmiany do siewu kukurydzy cukrowej (Zea mays var. saccharata)

8

ex 0713

Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone, z wyłączeniem przeznaczonych do siewu

9

ex 0801

Orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie i orzechy nerkowca, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obranea)

10

ex 0802

Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obranea)

11

0803 00

Banany, włącznie z plantanami, świeże lub suszone

12

0804

Daktyle, figi, ananasy, awokado, guawa, mango i smaczelina, świeże lub suszone

13

0805

Owoce cytrusowe, świeże lub suszone

14

0806

Winogrona, świeże lub suszone

15

0807

Melony (włącznie z arbuzami) i papaje, świeże

16

0808

Jabłka, gruszki i pigwy, świeże

17

0810

Pozostałe owoce, świeże

18

0811

Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

19

0812

Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia

20

0813

Owoce suszone, inne niż objęte pozycjami od 0801 do 0806; mieszanki orzechów lub owoców suszonych objętych niniejszym działem

21

0814 00 00

Skórki owoców cytrusowych lub melonów (włącznie z arbuzami), świeże, zamrożone, suszone lub zakonserwowane tymczasowo w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących

22

ex 0901

Kawa, nawet palona lub bezkofeinowa; substytuty kawy zawierające kawę w każdej proporcji

23

0902

Herbata, nawet aromatyzowana

24

0903 00 00

Maté (herbata paragwajska)

25

0904

Pieprz z rodzaju Piper; owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, suszone lub rozgniatane, lub mielone

26

0908

Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamony

27

0910

Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i pozostałe przyprawy korzenne

28

ex 1001

Pszenica i meslina), z wyłączeniem przeznaczonych do siewu

29

ex 1006

Ryża), z wyłączeniem kodu 1006 10 10 – Do siewu

30

ex 1101 00

Mąka pszenna lub z meslina)

31

ex 1102

Mąki ze zbóż innych niż pszenica lub meslina)

32

ex 1103

Kasze, mączki i granulki, zbożowea)

 

1

2

3

33

ex 1106

Mąka, mączka i proszek, z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713, z sago lub z korzeni, lub bulw, objętych pozycją 0714, lub z produktów objętych działem 8a)

34

ex 1202

Orzeszki ziemne, nieprażone ani niepoddane w inny sposób obróbce cieplnej, nawet łuskane lub łamanea), z wyłączeniem kodu 1202 10 10 – Do siewu

35

ex 1205

Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamanea), z wyłączeniem kodów: 1205 10 10 – Do siewu i 1205 90 00 – Pozostałe

36

ex 1206 00

Nasiona słonecznika, nawet łamanea), z wyłączeniem kodu 1206 00 10 – Do siewu

37

ex 1207

Pozostałe nasiona i owoce oleiste, nawet łamanea), z wyłączeniem kodów: 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 91 10, 1207 99 15 – Do siewu oraz podpozycji 1207 20 – Nasiona bawełny, kodu 1207 99 91 – Nasiona konopi, kodu ex 1207 99 97 – Pozostałe do siewu

38

ex 1302

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnycha), z wyłączeniem: soku i ekstraktu opium (kod 1302 11 00), soków i ekstraktów ze złocienia lub z korzeni roślin zawierających rotenon (kod 1302 19 80), oleju żywicznego z wanilii (kod 1302 19 05)

39

ex 1507

Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, z wyłączeniem kodów: 1507 10 10 i 1507 90 10 – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzia)

40

ex 1511

Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie, z wyłączeniem kodów: 1511 10 10 i 1511 90 91 – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzia)

41

ex 1512

Olej z nasion słonecznika, z krokosza barwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, z wyłączeniem kodów: 1512 11 10, 1512 19 10, 1512 21 10, 1512 29 10 – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzia)

42

ex 1514

Olej rzepakowy, rzepikowy i gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, z wyłączeniem kodów: 1514 11 10, 1514 19 10, 1514 91 10, 1514 99 10 – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzia)

43

1801 00 00

Ziarna kakao, całe lub łamane, surowe lub palone

44

ex 1805 00 00

Proszek kakaowy, niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącegoa)

45

1806

Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao

46

ex 1902

Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane innymi substancjami niż mięso, lub przygotowane inaczej, takie jak: spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowanyb)

47

ex 1904

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączoneb)

48

ex 1905

Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyrobyb)

49

2001

Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym

50

2003

Grzyby i trufle, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym

51

2006 00

Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane)

52

2007

Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej

53

2008

Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

 

1

2

3

54

2009

Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej

55

2101

Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej); cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty

56

ex 2103

Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztardac)

57

2104

Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane

58

ex 2105 00

Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakaoc)

59

ex 2106

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączonec)

60

2201

Wody, włącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego ani aromatyzującego; lód i śnieg

61

2204

Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz gronowy inny niż ten objęty pozycją 2009

62

2205

Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi

63

ex 2836

Węglany, wodorowęglanya)

64

ex 3504 00 00

Peptony i ich pochodne; pozostałe substancje białkowe oraz ich pochodne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

65

ex 3917 10

Sztuczne jelita (osłonki kiełbas) z utwardzonych białek lub materiałów celulozowychb), d)

66

ex 3917 32 00 91

Osłonki do kiełbas z kopolimerów blokowych poli(tetrafluoroetylenu) i poliperfluoroalkoksytrifluoroetylenu, o długości nie większej niż 600 mm, średnicy nie większej niż 85 mm oraz grubości ścianek 30 μm lub większej, ale nieprzekraczającej 110 μma), d)

67

ex 3924

Naczynia stołowe, kuchenne, pozostałe artykuły gospodarstwa domowego, z tworzyw sztucznychd)

68

ex 6911

Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego, z porcelany, również chińskiejd)

69

ex 6912 00

Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego, ceramiczne inne niż z porcelany, również chińskiejd)

70

ex 6914

Pozostałe wyroby ceramiczned)

71

ex 7323

Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich części, z żeliwa lub stali, z wyłączeniem podpozycji 7323 10 00d)

72

ex 8210 00 00

Ręcznie obsługiwane urządzenia mechaniczne, o masie 10 kg lub mniejszej, stosowane do przygotowania, obróbki lub podawania potraw lub napojówd)

73

8215

Łyżki, widelce, chochle, cedzidła, łopatki do ciasta, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe

74

8509 40 00

Młynki i miksery spożywcze; sokowirówki

75

ex 9602 00 00

Puste kapsułki żelatynowe

 

Objaśnienia:

*) Graniczną kontrolą sanitarną objęte są również środki spożywcze oraz materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w wykazie, w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że towar nie spełnia wymagań zdrowotnych, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).

**) Zawarte w tabeli w kolumnie „Nazwa towaru” odesłania do innych kodów, pozycji, podpozycji, działów stanowią odesłania do odpowiednich jednostek redakcyjnych załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382).

a) Wyłącznie do celów spożywczych.

b) Z wyłączeniem środków spożywczych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego.

c) Z wyłączeniem środków spożywczych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego niebędące dozwolonymi substancjami dodatkowymi.

d) Przeznaczone do kontaktu z żywnością.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-20
  • Data wejścia w życie: 2012-01-04
  • Data obowiązywania: 2012-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA