REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 281 poz. 1648

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 30 listopada 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 118, poz. 1247, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, oznaczony symbolem KRS-W22, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia,”,

b) pkt 25 otrzymuje brzmienie:

„25) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, oznaczony symbolem KRS-Z22, stanowiący załącznik nr 25 do rozporządzenia,”,

c) pkt 40 otrzymuje brzmienie:

„40) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne, oznaczony symbolem KRS-WA, stanowiący załącznik nr 40 do rozporządzenia,”,

d) pkt 45 otrzymuje brzmienie:

„45) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – założyciele, oznaczony symbolem KRS-WF, stanowiący załącznik nr 45 do rozporządzenia,”,

e) pkt 47 otrzymuje brzmienie:

„47) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – sposób powstania podmiotu, oznaczony symbolem KRS-WH, stanowiący załącznik nr 47 do rozporządzenia,”,

f) pkt 50 otrzymuje brzmienie:

„50) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki, oznaczony symbolem KRS-WK, stanowiący załącznik nr 50 do rozporządzenia,”,

g) pkt 70 otrzymuje brzmienie:

„70) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – organizacja pożytku publicznego, oznaczony symbolem KRS-W21, stanowiący załącznik nr 70 do rozporządzenia,”,

h) pkt 71 otrzymuje brzmienie:

„71) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – organizacja pożytku publicznego, oznaczony symbolem KRS-Z21, stanowiący załącznik nr 71 do rozporządzenia,”;

2) załączniki nr 1–8 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–8 do niniejszego rozporządzenia;

3) załączniki nr 10, 12 i 13 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 9–11 do niniejszego rozporządzenia;

4) załączniki nr 15–22 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 12–19 do niniejszego rozporządzenia;

5) załączniki nr 24, 25, 40, 44, 45, 47, 50, 57, 70 i 71 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 20–29 do niniejszego rozporządzenia;

6) załączniki nr 75–78 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 30–33 do niniejszego rozporządzenia;

7) załączniki nr 85 i 86 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 34 i 35 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 142, poz. 828, Nr 144, poz. 851 i Nr 232, poz. 1378.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 95, poz. 842, z 2003 r. Nr 188, poz. 1846, z 2005 r. Nr 82, poz. 718, z 2006 r. Nr 241, poz. 1749, z 2007 r. Nr 62, poz. 422 i Nr 228, poz. 1683, z 2009 r. Nr 30, poz. 199 i Nr 219, poz. 1712 oraz z 2011 r. Nr 77, poz. 422.

Załącznik 1. [WZÓR - KRS-W1]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 30 listopada 2011 r. (poz. 1648)

Załącznik nr 1

WZÓR – KRS-W1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - KRS-W2]

Załącznik nr 2

WZÓR – KRS-W2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR - KRS-W3]

Załącznik nr 3

WZÓR – KRS-W3

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR - KRS-W4]

Załącznik nr 4

WZÓR – KRS-W4

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR - KRS-W5]

Załącznik nr 5

WZÓR – KRS-W5

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR - KRS-W6]

Załącznik nr 6

WZÓR – KRS-W6

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR - KRS-W7]

Załącznik nr 7

WZÓR – KRS-W7

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR - KRS-W8]

Załącznik nr 8

WZÓR – KRS-W8

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9. [WZÓR - KRS-W10]

Załącznik nr 9

WZÓR – KRS-W10

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10. [WZÓR - KRS-W20]

Załącznik nr 10

WZÓR – KRS-W20

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 11. [WZÓR - KRS-W22]

Załącznik nr 11

WZÓR – KRS-W22

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 12. [WZÓR - KRS-Z1]

Załącznik nr 12

WZÓR – KRS-Z1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 13. [WZÓR - KRS-Z2]

Załącznik nr 13

WZÓR – KRS-Z2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 14. [WZÓR - KRS-Z3]

Załącznik nr 14

WZÓR – KRS-Z3

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 15. [WZÓR - KRS-Z5]

Załącznik nr 15

WZÓR – KRS-Z5

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 16. [WZÓR - KRS-Z6]

Załącznik nr 16

WZÓR – KRS-Z6

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 17. [WZÓR - KRS-Z7]

Załącznik nr 17

WZÓR – KRS-Z7

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 18. [WZÓR - KRS-Z8]

Załącznik nr 18

WZÓR – KRS-Z8

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 19. [WZÓR - KRS-Z10]

Załącznik nr 19

WZÓR – KRS-Z10

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 20. [WZÓR - KRS-Z20]

Załącznik nr 20

WZÓR – KRS-Z20

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 21. [WZÓR - KRS-Z22]

Załącznik nr 21

WZÓR – KRS-Z22

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 22. [WZÓR - KRS-WA]

Załącznik nr 22

WZÓR – KRS-WA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 23. [WZÓR - KRS-WE]

Załącznik nr 23

WZÓR – KRS-WE

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 24. [WZÓR - KRS-WF]

Załącznik nr 24

WZÓR – KRS-WF

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 25. [WZÓR - KRS-WH]

Załącznik nr 25

WZÓR – KRS-WH

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 26. [WZÓR - KRS-WK]

Załącznik nr 26

WZÓR – KRS-WK

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 27. [WZÓR - KRS-ZE]

Załącznik nr 27

WZÓR – KRS-ZE

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 28. [WZÓR - KRS-W21]

Załącznik nr 28

WZÓR – KRS-W21

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 29. [WZÓR - KRS-Z21]

Załącznik nr 29

WZÓR – KRS-Z21

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 30. [WZÓR - KRS-W12]

Załącznik nr 30

WZÓR – KRS-W12

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 31. [WZÓR - KRS-Z12]

Załącznik nr 31

WZÓR – KRS-Z12

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 32. [WZÓR - KRS-W13]

Załącznik nr 32

WZÓR – KRS-W13

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 33. [WZÓR - KRS-Z13]

Załącznik nr 33

WZÓR – KRS-Z13

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 34. [WZÓR - KRS-W14]

Załącznik nr 34

WZÓR – KRS-W14

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 35. [WZÓR - KRS-Z14]

Załącznik nr 35

WZÓR – KRS-Z14

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-28
  • Data wejścia w życie: 2012-01-01
  • Data obowiązywania: 2012-01-01
  • Dokument traci ważność: 2021-03-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA