REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2012 poz. 715

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 11 czerwca 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13ha ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. Nr 80, poz. 433) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) droga ekspresowa S7 na odcinkach:

a) Elbląg – węzeł Pasłęk-Północ,

b) obwodnica Płońska,

c) węzeł Kroczewo – węzeł Czosnów,

d) Grójec (z obwodnicą Grójca) – Jedlińsk,

e) Skarżysko-Kamienna (z obwodnicą Skarżyska-Kamiennej) – węzeł Kielce-Północ,

f) węzeł Jędrzejów Północ – węzeł Jędrzejów Wschód (skrzyżowanie z drogą krajową nr 78),

g) Rybitwy – węzeł Bieżanów,

h) węzeł Myślenice – węzeł Lubień;”;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) droga krajowa nr 91 na odcinkach:

a) skrzyżowanie z drogą krajową nr 6 – węzeł Nowe Marzy,

b) skrzyżowanie z drogą ekspresową S5 – Łysomice (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 552);”,

b) pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8) droga krajowa nr 92 na odcinkach:

a) skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 305 – granica m. Poznań,

b) granica m. Poznań – granica m. Konin,

c) granica m. Konin – Łowicz (skrzyżowanie z drogą krajową nr 2 i nr 14);

9) droga krajowa nr 94 na odcinku granica m. Dąbrowa Górnicza – węzeł Modlniczka.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-25
  • Data wejścia w życie: 2012-07-01
  • Data obowiązywania: 2012-07-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA